Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” sahiplerini buldu. Araştırmacılara ödülleri Koç Üniversitesi’nde gerçekleşen törenle takdim edildi. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yürüttükleri çalışmalarla Dr. Cem Soylu, Dr. Seçil Gönültaş ve Dr. Nazlı Kazanoğlu ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından oluşturulan, Türkiye’de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamaları ve bu uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”, pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından sahiplerini buldu.

Yürüttükleri bilimsel çalışmalarla sırasıyla 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ödüle hak kazanan bilim insanları Dr. Cem Soylu, Dr. Seçil Gönültaş ve Dr. Nazlı Kazanoğlu oldu. Araştırmacılara ödülleri Koç Üniversitesi’nde gerçekleşen törenle takdim edildi.

Dr. Cem Soylu, 2020 yılında “Biyopsikososyal Başarılı Yaşlanma Modelinin Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı Temelinde Test Edilmesi” isimli çalışmasıyla; Dr. Seçil Gönültaş, 2021’de “Gençlerin Toplumdaki Gücü: Rol Model Müdahale Programı ile Türkiye’deki Gençlerin Sivil Katılımının Teşvik Edilmesi” projesiyle; Dr. Nazlı Kazanoğlu ise 2022 yılında “Türkiye için Alternatif İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Modeli” başlıklı projesiyle ödüle layık görüldü.

Ödüller, 19 Şubat Pazartesi günü Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ev sahipliğinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende konuşan Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, “Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Ödül Programı, 2017 yılından bu yana insan gelişimi alanında toplumsal etki potansiyeli yüksek araştırma projelerini destekledi. Desteklenen araştırmalarda, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve eğitim öne çıktı. Aynı zamanda çocukluk, suçun önlenmesi, yaşlanma, gençlik ve iş-yaşam dengesi konularıyla ödül programımız giderek pekişti. Araştırmacılar, toplumsal gelişmenin temel sorunlarının düğümlendiği bu konularda proje fonunun desteğiyle hem saha hem kuram çalışmaları için gerekli kaynağa kavuştular. En önemlisi, yayınlarıyla yaratıcı ve uygulanabilir çözüm önerileri ortaya koydular. Ödül programımızla desteklenen araştırmaların bulgularının kamusal politika ve uygulamalar için katkı sunmasını diliyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” başvuruları, Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasemin Kisbu, Prof. Dr. Nazlı Baydar, Prof. Dr. Mehmet Eskin ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mine Göl Güven’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

2017 yılından beri verilen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”nü alan bilim insanlarının listesi:

  • Şebnem Özdemir, “ANKA (Analitik Nedensel Karar Ağacı)”, 2017
  • Miraç Burak Gönültaş, “Cinsel İstismar Amaçlı Çocuk Kaçırma Vakalarında Yaklaşım ve Suç Soruşturmasının Etkinleştirilmesi”, 2017
  • Elif Gül Yılmazlar, “Haksız Tahrik Kurumuna İlişkin Olarak Hakimlerin Karar Alma Süreçlerinin Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Yönünden Değerlendirilmesi”, 2018
  • Mustafa Öztürk, “Temel Eğitimde Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim (SGE) Yetkinliğinin Kazandırılması ve Yaygınlaştırılması”, 2018
  • Şebnem Feriver Gezer, “Sistemsel Düşünme Becerisinin Türkiye’deki Erken Çocukluk Eğitimine Entegrasyonu”, 2019
  • Anıl Özge Üstünel, “Kadın Kimliğinin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası”, 2019
  • Cem Soylu, “Biyopsikososyal Başarılı Yaşlanma Modelinin Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı Temelinde Test Edilmesi”, 2020
  • Seçil Gönültaş, “Gençlerin Toplumdaki Gücü: Rol Model Müdahale Programı ile Türkiye’deki Gençlerin Sivil Katılımının Teşvik Edilmesi, 2021,
  • Nazlı Kazanoğlu “Türkiye için Alternatif İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Modeli”, 2022

Ayrıntılı bilgi: https://kockam.ku.edu.tr/arastirma/arastirma-odulleri-ve-projeler/