Tüm dünyada 14 milyona yakın insanı etkileyen, yaklaşık 600 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Covid19 salgını, sağlık sektörünün olduğu kadar sektörün belkemiğini oluşturan, hastalara 24 saat yüz yüze bakım hizmeti veren hemşirelerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hemşirelik mesleğinin standartlarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirten Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Türkiye’de bu mesleği icra etmek üzere 141 hemşirelik lisans programında yaklaşık 1000 öğretim elamanıyla hemşire yetiştirildiğini ve bu okullarda halen yaklaşık 70.000 hemşirelik öğrencisinin öğrenim gördüğünü söyledi. Hemşirelik Fakültesi olarak, tamamı %100 burslu olarak eğitim alan mezunlarının tamamına yakınının yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma imkânının yanı sıra yüksek lisans ve doktora yapma fırsatı elde ettiğini belirten Prof. Dr. Karadağ, dünya çapında 5.9 milyon hemşire açığı bulunduğunu belirterek, “Hemşirelik, yeni normalin en ihtiyaç duyulan ve en gözde meslekleri arasında yer alıyor. En iyi öğrencileri, en iyi eğitimci ve araştırmacılarla bir araya getirerek bilime ve insanlığa hizmet yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Dünya çapında yaklaşık 14 milyon kişiyi etkileyen 600 bine yakın insanın yaşamını yitirmesine neden olan Covid19 salgını, sağlık hizmetlerinin yanı sıra hastalarla 24 saat temas halinde bulunan sektörün omurgasını oluşturan hemşirelik mesleğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle yoğun bakım servislerinde hastalarla 24 saat birlikte olan hemşireler, sağlık hizmetlerinin sadece hastane ve ekipmandan ibaret olmadığını, iyi yetişmiş insan gücünün hayati önem taşıdığının kanıtı oldu.

Hemşirelik mesleğinin toplumun sağlığının geliştirilmesine ve  sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini göstermek ve mesleki standartlarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirten Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Türkiye’de bu mesleği icra etmek üzere 141 hemşirelik lisans programında yaklaşık 1000 öğretim üyesiyle hemşire yetiştirildiğini ve bu okullarda halen yaklaşık 70.000 hemşirelik öğrencisinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Dünyada 5.9 milyon hemşire açığı bulunuyor

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık insan gücü verilerine göre Türkiye’deki hemşire sayısının yaklaşık 200.000 kişi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karadağ, Dünyadaki hemşire işgücünün ise 27.9 milyon olduğunu ve halen küresel çapta 5.9 milyon hemşire ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Karadağ, “Hemşirelik, sadece yeni normalin en gerekli ve gözde mesleği değil aynı zamanda geleceğin vazgeçilmez meslekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. En iyi öğrencileri, en iyi eğitimcilerle ve araştırmacılarla bir araya getirerek bilime ve insanlığa hizmet yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin temel hedefinin bilimin ışığında, kaliteli hemşirelik bakımı veren, klinik alanda güçlü ve lider hemşirelerin yetiştirilmesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karadağ, bununla birlikte önceliklerinin ülkede, bölgede ve globalde bir bütün olarak hemşireliğin gelişmesine katkı sağlayacak organizasyonların, çalışmaların öncülüğünü yapmak olduğunu ifade etti.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan güçlü akademik kadroya sahip olduklarını belirten Karadağ, Hemşirelik Fakültesi’nin Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’ndeki modern binasında ileri teknolojik donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulayarak ve eğlenerek öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı simülasyon laboratuvarları, bilgisayar ve iletişim  laboratuvarları, kafeterya ve dinlenme alanları ile eğitimi çok daha etkin ve keyifli kıldığını ifade etti. Kampüste yer alan Sağlık Bilimleri Kütüphanesinin ise Türkiye’de hemşirelik alanına ait en nitelikli, güncel ve zengin, basılı ve dijital kaynağa sahip olduğunu belirtti.

Hemşirelik Fakültesi, öğrencilerine, Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşlarında ve işbirliği yaptığı diğer kurumlarda, klinik eğitim ve saha eğitimi olanağı sağladığını kaydeden Prof. Dr. Karadağ, öğrencilerin evrensel standartlarda bakım verme ve sağlık sektöründe yenilikçi bir güç kaynağı olma sorumluluklarını almalarına da özen gösterildiğini söyledi.

Mezunların yurtiçinde ve yurtdışında istihdam oranı yüzde 90’ların üzerinde

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin tamamını %100 burslu olarak alındığını, İngilizce hazırlık sınıfı sonrası dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, “Hemşirelik Lisans Diploması” aldığını belirten Prof. Dr. Karadağ, mezunların istihdamları konusunda ise şu bilgileri verdi: “Türkiye’deki hemşirelik eğitim kurumlarından farklı olan çağdaş ve disiplinlerarası eğitim odaklı müfredatımızla, Koç Üniversitesi’nin yan dal, çift ana dal yapmaya olanak sağlayan eğitim anlayışı, güçlü bir yabancı dil eğitimi, eğitim teknolojilerine uygun sınıfları, kütüphaneleri, laboratuvarları, simülasyon merkezi, nitelikli klinik uygulama alanları ve güçlü akademik kadrosuyla sağlıkta fark yaratacak lider hemşireler ve araştırmacılar yetiştiriyoruz. Mezunlarımızın iş bulma oranları yüzde 90’ların üzerinde. Aldıkları eğitimin sağladığı yeterliklerle  sadece ülkemizde değil yurtdışında çalışma olanağına kavuşan mezunlarımız, yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etme fırsatı da elde ediyor. Bu kapsamda, bugüne kadar verdiğimiz mezunların yüzde 49’u VKV sağlık kuruluşlarında, yüzde 28’i kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel vakıf hastanelerinde, yüzde 10’u akadamisyen ya da özel medikal şirket görevlisi olarak, yüzde 5’i hemşirelik dışında, yüzde 3’ü yurtdışında, yüzde 2’si ise özel hemşire olarak istihdamda yer almış durumda.

Diğer taraftan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim programları yürütülen fakültemizin lisans eğitim programı ABD’nin hemşirelik alanında en saygın akreditasyon kuruluşları arasında yer alan Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) tarafından akredite edildi. Böylece Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, ACEN tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek fakültesi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Fakültemiz ile fonksiyonel bağı bulunan Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen sertifikalı eğitim programları ve desteklenen Hemşirelik Araştırmaları ile Türkiye’de hemşireliğin geliştirilmesi ve sağlık bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanıyor.”

Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile işbirliği

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, dünyadaki en iyi beş okulun içinde yer alan Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile işbirliği sonucunda 1999 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kuruldu. 2016-2017 Akademik Yılından itibaren Fakülte olarak yoluna devam eden okul, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel düşünen, sorgulayan, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde, araştırmacı ve sorgulayıcı  lider hemşirelerin yetiştirilmesi hedefliyor.

Fakülte müfredatı; Hazırlık Programı, Çekirdek Program dersleri, ortak senaryoların yer aldığı özgün oturumlar, yenileşmeye katkı sağlayan proje dersleri, yaz stajı ve seçmeli derslerin çeşitliliğiyle zengin bir öğrenim yaşantısı sağlıyor. Klinik uygulamalar Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çağdaş sağlık hizmeti anlayışına sahip Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarında yapılıyor. Öğrenciler, ileri teknolojiyle donatılmış Temel Beceriler Laboratuvarı ile İleri Düzey Girişimsel Tıp Eğitimi ve Simülasyon Merkezi’nde, gerçeğe en yakın maketler üzerinde beceri kazanıyorlar. Müfredat, öğrencilerin uluslararası değişim programlarıyla yurtdışında öğrenim/staj yapabilmelerine olanak sağlıyor.