Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Dilege ve Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KU-IS CID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül’ün katılımıyla 12 Mart’ta düzenlenen “Pandeminin Birinci Yılı ve Sonrası” başlıklı çevrim içi sempozyumda, alanında uzman konuşmacıların da katılımıyla mevcut durumun analizi yapıldı.

Türkiye ve dünyada gelinen noktayı değerlendirmenin yanı sıra, tanı, tedavi yöntemleri ve aşıyla ilgili gelişmeler konuşuldu. Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nin tanıtım filmiyle başlayan sempozyum, açılış konuşmalarıyla devam etti. Sempozyumun “Epidemiyoloji” başlıklı ilk bölümünde Prof. Dr. Alpay Azap “Bulaşma Yolları, Türkiye’de Son Durum”, Prof. Dr. Eskild Petersen “Avrupa’da Son Durum”, Prof. Dr. Nicola Petrosillo “İtalya’da Son Durum”, Prof. Dr. Larry Madoff “ABD’de Son Durum” ve Prof. Dr. Füsun Can “Virüsün Yayılma Dinamikleri” başlıklı konuşmalar yaptılar. “İmmunoloji: Hastalığın Şifreleri” başlıklı ikinci bölümde ise, Prof. Dr. Cezmi Akdiş “SARS-CoV-2 İmmunolojisi” ve Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil “Metabolizma, İmmunometabolizma ve COVID-19” konularında bilgi verdiler.

Üçüncü bölüm, “Tedavi: Bugün ve Gelecek” konusuna odaklandı. Prof. Dr. Önder Ergönül “COVID-19’u Nasıl Tedavi Ettik?”, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan “Tedavide Yeni Alternatifler” ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirci “Yapısal Biyolojinin Önemi” başlıklı konuşmalarla sempozyuma katıldılar.

Son bölümde ise pandeminin geleceği konuşuldu. Bu bölüme, Prof. Dr. Murat Akova “Aşılar”, Prof. Dr. Kenan Midilli “Varyantların Etkisi”, Prof. Dr. Selva Demiralp “COVID-19’un Ekonomiye Etkisi” ve Prof. Dr. Sibel Sakarya “Pandemide Toplumla İletişim” konuşmalarıyla katkıda bulundular.

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Hakkında

Koç Üniversitesi bünyesinde İş Bankası’nın desteğiyle kurulan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde; enfeksiyon hastalıklarına karşı ilaç geliştirme ve aşı ön çalışmalarının yanı sıra tanısal yöntemler, enfeksiyon kontrolü, halk sağlığı gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Merkez ile Koç Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler ile İnsani Bilimler Fakülteleri arasında eşgüdümlü çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Merkez faaliyetlerini Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirecek.

Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda; Prof. Dr. Levent Doğancı (Bayındır Hast.), Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard SPH), Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Ü. Tıp Fak.), Prof. Dr. Kenan Midilli (Cerrahpaşa Tıp Fak.), Prof. Dr. Eskild Petersen (Aarhus, ESCMID), Prof. Dr. Nicola Petrosillo (Rome, ESCMID), Prof. Dr. Tatjana Avsic-Zupanc (Slovenya), Prof. Dr. Larry Madoff (Int Soc ID, Harvard), Prof. Dr. Dennis Bente (UTMB), Prof. Dr. Murat Akova (Hacettepe Ü. Tıp Fak.), Prof. Dr. Annelies Zinkernagel (Zürih Ü. Tıp Fak.), yer alıyor.