Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kır’ın kanser hastalarında yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen kas kaybını engellemeye yönelik çalışması Nature Dergisi’inde yayımlandı.

Serkan Kır, doktora öğrencileri Şevval Nur Bilgiç ve Aylin Domaniku ile birlikte kanser hastalarında sıkça rastlanan kilo kaybı sendromu olan kaşeksinin gelişimini anlamak ve özellikle kaşeksiye bağlı iskelet kası kaybını önlemek amacıyla yeni moleküler çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Çalışmada kas atrofisinde görev alan yeni bir moleküler mekanizma keşfedildi. Bu moleküler mekanizma elemanlarından bazılarının aktivitelerinin ilaç kullanımı ile değiştirilebilir olması, kas kaybının tedavisine yönelik güçlü bir potansiyel olduğu anlamına geliyor.

Keşfettikleri moleküler mekanizmanın müsküler distrofi hastalıkları ve yaşlanmaya bağlı kas kaybı olan sarkopeni gibi kaşeksi dışında kas kaybına yol açan komplikasyonlarda da görev alabileceğini düşünen ekip, sonraki çalışmalarında ilgili protein hedeflerin diğer kas kaybı rahatsızlıklarındaki rollerini irdelemeyi hedefliyor.

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06047-y