Kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek ve tüm paydaşlar için kaynak oluşturmak amacıyla kurulan Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun “Türkiye’de Kurumsal Yönetim Deneyimi ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu konferansı Siemens Türkiye sponsorluğunda Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansta, Türkiye’de özellikle aile şirketlerinin ve KOBİ’lerin, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Liderler, Etik & Uyum Politikaları, Sürdürülebilir Kalkınma” konularına bakışları ele alınırken, bu alanda örnek oluşturan şirket yönetici ve liderlerinin konuya gündemlerinde ne denli yer verdiği paylaşıldı.

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun düzenlediği ve Siemens Türkiye sponsorluğu ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Kurumsal Yönetim Deneyimi ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu konferansa, önde gelen şirket temsilcileri katıldı. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’ndeki konferansta, Türkiye’de özellikle aile şirketlerinin ve KOBİ’lerin, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Liderler, Etik & Uyum Politikaları, Sürdürülebilir Kalkınma” gibi konulara bakışları ele alınırken, iyi yönetilen şirket liderlerinin konulara gündemlerinde ne denli yer verdiği örneklerle paylaşıldı.

Konferansın açılış konuşmaları, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis tarafından yapıldı.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, aile şirketlerinin ülkenin refahı ve gelişimi için taşıdığı büyük önemi vurgularken, sayısı epey fazla olan ve köklü olan bir çok aile şirketinin eksikliklerinin giderilmesine destek olmamız gerektiğini belirtti. “Aile şirketlerindeki muazzam potansiyelin doğru yönetildiğinde nasıl sonuç verebileceğini görüyoruz. Kurumsal Yönetim Forumumuz ile buna katkı yapabilmek çok sevindirici, saha calışmaları ve araştırmalarımız ile bu konuda öncü olmalıyız.” dedi.

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’na sponsor olarak destek veren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise, aile şirketlerinin ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynadığını belirterek, bu derece önemli konumda bulunan yapıların yönetiminin de büyük özen gerektirdiğini söyledi. Hüseyin Gelis şöyle konuştu: “İş dünyası hızla değişirken, sınırlar kayboluyor ve rekabet artıyor. Bu rekabet ortamında başarıya ulaşmaktan daha önemli olan, başarıyı sürdürülebilir kılmaktır. Bu da ancak kurumsal bir yapı ile mümkün.”

Açılış konuşmalarının ardından konferans “En İyi Yönetilen Aile Şirketleri ve KOBİ’lerde Kadının Rolü & Kurumsal Yönetimde Uyum İlkeleri” konulu panel ile başladı.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Koç-Kam Direktörü Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in oturum başkanlığını yaptığı panele KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra İçin Bezircioğlu, Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Ortağı Ali Çiçekli, Solmaz Lojistik Kontrat Lojistiği Bölüm Başkanı Billur Barlın konuşmacı olarak katıldı. Panelde, aile şirketlerinde etik konusunun ele alınışı ve kurumsallaşma süreci, Türkiye’de aile şirketlerinin değerini ve sürdürülebilirliğini arttırabilmek için etkili yönetim mekanizmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi konularına değinildi.

Panel sonrası gerçekleştirilen sunumlardan ilkinde Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Ögr. Üyesi Eda Aksoy, “KOBİ’lerde Stratejik İnsan Yönetimi: İşveren Yaklaşımları, İK Uygulamaları ve Kurumsal İklim” başlıklı bir sunum yaparken, ikinci sunumda, TEİD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi, GoodYear Lastikleri T.A.S. Hukuk ve Uyum Müdürü Seçkin Savaşer “Uyum ve Etik” konusunu ele aldı.

Son oturumda ise Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eşitsizliklerin Azaltılması” konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları için etiğin şart olduğu ve tüm paydaşlarıyla iş birliklerine yönelmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı sözlerine şöyle devam etti: “Bir şirket ne kadar etik olmaya çalışırsa çalışsın, içinde bulunduğu ortam kötü olduğu sürece bu hedeflerini hayata geçiremez. Bu nedenle özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve devlet ile iş birliği içinde çalışırsa hem gelir elde edilebilir hem de sürdürülebilir bir dünya için çaba gösterilmiş olur.”

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Hakkında:

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek ve bu konuda bütün paydaşlar için bir kaynak oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren bir forumdur. Siemens Türkiye sponsorluğu ile oluşturulan ve Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Forum, kurumsal yönetim ilkelerinden ilgili mevzuata, bağımsız üyelikten, yönetim kurullarında çeşitliliğe, halka açık şirketlerden, KOBİ’ler ve aile şirketlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede kurumsal yönetimi Türkiye’nin gündemine taşımayı ve bu konuda çözüm üretilmesi aşamasında öncü rol üstlenmeyi hedeflemektedir.