Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA), Dünya Bankası tarafından yürütülen ve tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Türkiye’de sosyal girişimciliği araştırıyor.

2022 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini haritalandırarak ülke bağlamına özgü politika önerileri geliştirmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınma için sosyal girişimciliğin önemini gösteren kanıtlar sunmayı hedefliyor.

 

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) adına; ağ ortaklarından Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) yürütücülüğü, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara ve İstasyonTEDÜ iş birliğinde başlatılan Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması, 26 Ocak Çarşamba günü ekosistemin çeşitli kilit aktörleri de dahil 70’in üzerinde katılımcıyla başlangıç çalıştayını gerçekleştirdi. 

 

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması ile sosyal girişimcilik ekosisteminin haritalanması ve mevcut durumunun analizi, başarılı sosyal girişimcilik modellerinin ortaya konulması ve Türkiye bağlamına özgü politika önerileri sunulması amaçlanıyor. Çalışma, istihdam yaratma ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin kayıtlı işgücüne entegrasyonu da dâhil olmak üzere, sosyo-ekonomik kalkınma için sosyal girişimciliğin önemini gösteren kanıtlar üretmeyi hedefliyor. 

 

Sosyal girişimciliğe dair politika yapımında bu alandaki bilginin zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla, raporun bir bölümü, proje kapsamında kadınlar liderliğinde kurulan dört pilot sosyal kooperatifin elde ettiği başarılar ve karşılaştıkları zorlukların altında yatan etkenleri ortaya koyacak ve onların deneyimlerini belgeleyecektir. Bu bağlamda rapor, daha büyük ölçekte gerçekleştirilecek benzer sosyal girişimler için kanıta dayalı çeşitli önerileri vurgulayacaktır. 

 

Türkiye’de aktif olan sosyal girişimler, kooperatifler, sosyal girişimcilik alanında çalışan kamu kurumları ve kuluçka merkezleri gibi aracı kurumları kapsayan araştırma; politika yapıcılar, fon sağlayıcılar, destek kuruluşları ve sosyal girişimler de dâhil olmak üzere sosyal girişimcilik ekosistemindeki çeşitli aktörlerin ihtiyaçlarına hizmet edecek bilgi kaynağının üretimini amaçlıyor.

 

2022 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenen projenin çıktıları, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminin detaylı bir haritasının da yer alacağı Türkçe ve İngilizce rapor ile kamusal erişime açılacak.

 

Bu çalışma, TSGA’nın sosyal girişimcilik alanında yaptığı araştırmaların üçüncüsünü oluşturmakta. Daha önce ekosistem ve hukuksal çerçeveye yönelik araştırmalara göre ölçeği ve kapsamı daha geniş tutulan Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırmasına dair tüm süreç; sosyalgirisimcilikagi.org web sitesi ile TSGA ve @secopturkiye sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

 

 

“Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi hakkında:

 

Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatlarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde; (a) meslek ve beceri talebi tespit ediliyor, (b) kadınların liderliğinde dört ilde kurulan pilot sosyal girişimler yoluyla istihdam yaratma ve girişimcilik fırsatları destekleniyor, (c) istihdam ile girişimcilik destek programlarının etkinliği değerlendiriliyor. Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırmasının da yürütüldüğü projenin ikinci bileşeni kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’de dört pilot kooperatifin (AHENKBERİEKİPHALKA) kurulmasının yanı sıra Türkiye’de sosyal girişimlerin potansiyelinin azami düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmak ve dört pilot sosyal kooperatifin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla Sosyal Girişimcilik Uygulayıcı Topluluğu (SECoP) kurulmuştur. SECoP’un nihai hedefi Türkiye’de sosyal girişimcilik sektörünün kalkınması ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaktadır. Bu hedefe ise ülke içerisinde olumlu sosyal, çevresel ve kültürel etkiler yaratmaya yönelik bir model olarak sosyal girişim işletmeleri fikrinden ilham alan kuruluşların desteği ile ulaşılacaktır.