Hocalardan Dinleyelim: Disiplinlerarası seminerlerimiz devam ediyor

Temmuz 29, 2019

Koç Üniversitesi mezunlarının sürekli öğrenmelerinin desteklenmesi için başlattığımız “Hocalardan Dinleyelim” seminerlerimizde bu yıl da değerli akademisyenlerimizi ağırlamaya devam ettik. Seminerlere katılamayan mezunlarımız video kayıtları izleyebilirler.

Geçtiğimiz yılda, Hocalardan Dinleyelim ve Fakülte Buluşmalarımızı birleştirerek öğrenme ve sosyalleşmeyi bir arada gerçekleştirmeyi hedefledik. Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri Buluşmalarımız öncesinde bu fakültelerimizden değerli hocalarımızı ağırladık ve dört farklı konuda disiplinlerarası seminerler dinledik.

Tüm mezunlarımızın katılımına açık Hocalardan Dinleyelim seminerlerimizde bu yılın konu başlıkları şöyleydi:

Hocalardan Dinleyelim #9: Prof Dr Kafiye Eroğlu’yla “Kadına Yönelik Cinsel Şiddet ve Cinsel Mitler”

Hemşirelik Fakültemizin değerli akademisyeni Prof Dr Kafiye Eroğlu ile kadına yönelik şiddetin tarihi; cinsel şiddet ve cinsel mitlerin tanımı, toplumsal cinsiyet rollerinin cinsel şiddet üzerindeki etkisi, kadına yönelik cinsel şiddetin boyutları ve cinsel şiddet ve mitlerle bireysel ve toplumsal alanda nasıl mücadele edilebileceği hakkında konuştuk.

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” öncesi ve kadına yönelik şiddetin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen interdisipliner seminerimiz, mezunlarımızın da tartışmaya katılmasıyla oldukça verimli geçti. Sn Kafiye Eroğlu’na bir kez daha teşekkür ederiz.

Seminerimizin video kaydı görüntülerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Video: https://drive.google.com/file/d/1YtvikkqsuxNmgfGf4XAy7hD7O5qDZuzD/view?usp=sharing
Görsel: https://mezun.ku.edu.tr/sites/mezun.ku.edu.tr/files/hocalardan-dinleyelim/kafiyeeroglu-07.jpg

Hocalardan Dinleyelim #10: Doç Dr Şuhnaz Yılmaz Özbağcı’yla “Değişen Küresel ve Bölgesel Dinamikler Işığında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Politikaları”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin değerli akademisyeni Doç Dr Şuhnaz Yılmaz Özbağcı’dan enerji ve iklim arasındaki ilişki, enerjinin geleceği, yeni ve alternatif enerji kaynakları, enerji politikalarının küresel ve bölgesel politikalara etkisi ile bölgesel politikaların enerji politikaları ile ilişkisi hakkında oldukça detaylı ve bilgilendirici bir seminer dinledik.

Enerji ve iklim konusuna ana hatlarıyla hakim olduğumuz ve sürdürülebilir enerji ve iklim potikalarının önemini bir kez daha düşündüğümüz oldukça verimli bu seminer için Sn Şuhnaz Özyılmaz Özbağcı’ya tekrar teşekkür ederiz.

Video: https://drive.google.com/file/d/13vljhDFsfyyO_64OTGDMMl643cwP8rDk/view?usp=sharing
Görsel: https://mezun.ku.edu.tr/sites/mezun.ku.edu.tr/files/hocalardan-dinleyelim/dijitaller._hocalardandinleyelim-06.jpg

Hocalardan Dinleyelim #11: Özgür Barış Akan’la The Internet of Everything: From Molecules to the Universe

Mühendislik Fakültemizin değerli akademisyeni Prof Dr Özgür Barış Akan’dan haberleşme teknolojilerinin tarihinden internetin haberleşme alanında yarattığı gelişime; “Internet of Things” kavramı ve internetin hayatımızın her alanında ve bilimin sınırlarının genişlemesiyle yarattığı devrimden, gelecekte internetin “Internet of Everything” konseptine evrileceğine kadar oldukça geniş bir alanda bilgiler aldık.

Konunun teknik altyapısı ve interdisipliner olarak sunulmasının zorluğuna rağmen, tüm arka planlardan gelen kişilerin anlayabileceği şekilde sunumunu gerçekleştiren Sn Özgür Barış Akan’a bir kez daha teşekkür ederiz. Sn. Özgür Barış Akan’ın çalışmalarından bazı bilgiler içermesi ve bu çalışmaların telif hakları sebebiyle seminerimizi online olarak mezunlarımızla paylaşamadığımız için üzgünüz.

Görsel: https://mezun.ku.edu.tr/sites/mezun.ku.edu.tr/files/hocalardan-dinleyelim/ozgurbarisakan-hd-2018-07.jpg

Hocalardan Dinleyelim #12: Yiğit Sayın’la “Konsensus’u Beklerken: Bilim-Teknoloji-Değişim ve Hukukun Rolü”

Hukuk Fakültemizin değerli akademisyeni Doç Dr Yiğit Sayın’dan hukuk ve teknoloji arasındaki etkileşime teorik bir bakış açısı getirebilmeyi amaçlayan bir seminer dinledik. Bu seminerimizde, teknoloji ve hukuk arasında teorik bir yaklaşımın özellikle eksik olduğu olgusuna değinerek, hukukun tarihsel bağlamının getirdiği kısıtlamalarla çağın getirdiği değişimlere uyum sağlamasının gerekliliği üzerinde durduk.

Teknoloji ve hukukun tarihsel bağlam içerisinde birlikte gelişmesinin gerekliliğini ve önemini kavradığımız bu verimli konuşma için Sn Yiğit Sayın’a bir kez daha teşekkür ederiz.

Video: https://drive.google.com/file/d/1R5xy250MvhFb-a3g5e0gQIlqqXIpBelG/view?usp=sharing
Görsel: https://mezun.ku.edu.tr/sites/mezun.ku.edu.tr/files/hocalardan-dinleyelim/ysayin-instagram-07.jpg