Anadolu Bursiyerleri Programı’na 2018-2019 eğitim dönemi için başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandı. 79 ilden 4200 öğrencinin başvuru yaptığı programa yeni dönemde 57 farklı ilden 124 öğrenci seçildi. Böylelikle 2011 yılında 14 öğrenciye destek vererek başlayan Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak Koç Üniversitesi’nin eğitim imkanlarıyla buluşan öğrencilerin sayısı 500’e ulaşmış oldu.

Başvuruların değerlendirmesinde adayların üniversite giriş sınavında elde ettiği başarı, ailelerinin maddi gelir düzeyi, katıldıkları sosyal faaliyetler, öğretmenlerinden aldıkları referanslar, yazdıkları kompozisyonlar ve bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik verileri gibi pek çok faktör titizlikle incelendi. Başvuruların oldukça fazla olması, ülkemizde kaliteli eğitime erişimin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunun bir kez daha altını çizmiş oldu. Ön elemeyi geçen 242 aday kampüse davet edilerek mülakat sürecine katıldılar.

Mevcut bağışçılar yeni bursiyerlere destek vererek katkılarını devam ettirirken, bağışçılarımız arasına katılan 38 yeni kurum ve kişinin desteği ile Andaolu Bursiyerleri Programı bu yıl 124 öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sağladı. Koç Üniversitesi’nin 25’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yürütülen bağış kampanyası neticesinde 18 mezun sınıfı da bağışçılar arasına katıldı.

Bölümler

Bursiyer Sayısı

Bilgisayar Mühendisliği

16

Ekonomi

7

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

20

Endüstri Mühendisliği

16

Hukuk

14

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

2

İşletme

8

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği

6

Matematik

1

Medya ve Görsel Sanatlar

7

Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

Psikoloji

7

Sosyoloji

1

Tıp

11

Uluslararası İlişkiler

5

Toplam

124