Mezunlarla İlişkiler Ofisimizin başlattığı programlar ile mezunlarımız kendi sınıfları içinde, çalıştıkları kurumlarda ve yaşadıkları ülkelerde üniversitemizi temsil edecek, üniversite-mezun bağlarını güçlendirecekler. Temsilcilik Programlarında yer alacak temsilcilerimizin mezunlarımız arasında dayanışmayı pekiştirmek üzere sosyal faaliyetlere öncülük etmesini, mezunlar iletişim ağını geliştirmesini, Mezunlar Derneği ile ilişkileri güçlendirmesi ve mezunlarımızın her alanda üniversitemize sağladığı katkıların giderek artmasına destek olmasını hedefliyoruz.
Temsilci Ol

1 – SINIF/FAKÜLTE TEMSİLCİLİĞİ PROGRAMI

Sınıf/Fakülte Temsilciliği Programı ile belirlenecek temsilcilerin, kendi mezuniyet sınıfı bünyesinde dayanışmayı pekiştirmek üzere sosyal faaliyetlere öncülük etmesini, mezunlar iletişim ağını geliştirmesini, Mezunlar Derneği ile ilişkileri güçlendirmesi ve mezunlarımızın her alanda üniversitemize sağladığı katkıların giderek artmasına destek olmasını hedefliyoruz.

Temsilci Listesi >

2 – ŞEHİR/ÜLKE MEZUN TEMSİLCİLİĞİ PROGRAMI

Koç Üniversitesi Şehir/Ülke Mezun Temsilciliği Programı ile yurtdışında veya İstanbul dışında yaşayan, çalışan ya da eğitim gören mezunlarımızı bir araya getirerek belirli bir ülkede, şehirde ya da bölgede yaşayan mezunlarımız arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Şehir/Ülke Mezun Temsilciliği Programı ile belirlenecek temsilcilerimiz aracılığı ile o bölgedeki mezunlarımız arasında Koç Üniversitesi ruhunun ve iletişimin canlı tutulmasını, bölgeye gidecek Koç Üniversitesi camiasından kişilere destek olunmasını, Üniversitemiz tarafından yurtdışında veya İstanbul dışında yapılacak etkinliklerin geliştirilmesini hedefliyoruz.

Temsilci Listesi >

3 – KURUMSAL TEMSİLCİLİK PROGRAMI

Koç Üniversitesi Kurumsal Temsilcilik Programı ile mezunlarımızın çalıştıkları kurumlarda Koç Üniversitesi’nin temsilini arttırmayı, kurumların üniversitemizle ilişkilerini güçlendirmeyi ve aynı kurumda çalışan mezunlarımız arasında dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Kurumsal Temsilcilik Programı, üniversitemizin iş geliştirme faaliyetlerinde mezunların etkin rol üstlenmelerini sağlayarak, mezunlarımızın üniversitemiz ile olan iletişimini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Temsilci Listesi >