Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisansüstü öğrencileri Zeynep Adıgüzel, Demet Ay, Ezgi Bilgin, Selin Buse Coşkuner ve Prof. Dr. Sami Gülgöz’ün (KURAM Laboratuvarı) “COVID-19 Pandemisi Sırasında Geçmişi Hatırlamanın ve Geleceği Hayal Etmenin İşlevleri” başlıklı makalesi Applied Cognitive Psychology dergisinde yayımlandı. İlk COVID-19 vakasının ortaya çıkışından kısa süre sonra yapılan çalışma, pandeminin otobiyografik olayların ve gelecek tahayyüllerinin üzerindeki etkisini gösteriyor. Bulgular, pandemi sırasında otobiyografik olayların işlevsel kullanımında, öncesine ve sonrasına kıyasla genel bir azalma olduğunu göstermiş. Dahası, pandemiden arınmış bir geleceğe yönelik güçlü bir iyimserlik duygusunu öne çıkaran bir şekilde, pandemi sonrasında gerçekleşmesi beklenen olaylar en işlevsel olarak algılanmış. Bu bulgular, pandeminin otobiyografik hatıraların kullanımında bir kırılma noktası yarattığını ortaya koyuyor. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.4181