KUMED Genel Kurul İlanı

Temmuz 30, 2019

13. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’mizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23 Kasım 2017 Perşembe Günü Saat: 19.30’da İstiklal Caddesi No: 181 Beyoğlu İstanbul adresindeki Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 5 Aralık 2017 Salı günü yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Gündem:

1.      Yoklama, açılış ve saygı duruşu.

2.      Divan Heyetinin seçimi ve divan heyetine Genel Kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi.

3.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

4.      Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

5.      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibraları.

6.      Yeni üye giriş ve yıllık aidat miktarlarını da içeren 2018-2019 dönemi tahmini bütçesinin ve Bütçe Yönetmeliğinin görüşülerek onaylanması. Yönetim Kuruluna fasılalar arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi.

7.      Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.

8.      Tüzük değişikliğinin görüşülmesi – Tüzük değişikliği için tıklayınız.

9.      Üyelerin aidat ödemeleri hakkında görüşmeler, üyelikten çıkarma işlemi.

10.  Dilek ve temenniler.

11.  Kapanış.