Türkiye’deki ve ülkemizin bulunduğu coğrafi bölgedeki araştırma üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer alan Koç Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından 2021 yılında ulusal çapta önemli keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelerle, bu projeleri gerçekleştiren bilim insanlarına verilen hibe desteğini en fazla almaya hak kazanan akademik kurum oldu. Geçen yıl TÜBİTAK tarafından bu kapsamda dağıtılan 32 hibe desteğin 9’u Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen çeşitli projelere verildi.

Koç Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilimsel araştırmaları teşvik amacıyla yürütülen “Ulusal Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında en çok destek alan akademik kuruluş oldu. TÜBİTAK’ın 2021 yılında ulusal çapta önemli keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelerle bu projeleri gerçekleştiren bilim insanlarına verdiği 32 hibe desteğinin 9’u Koç Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen projelere verildi. Koç Üniversitesi 2020’de de en çok proje desteği alan kurum olmuştu.

Bir araştırma üniversitesi olarak, araştırma kapasitesi ve kalitesiyle, işbirliği ve etkileşime verdiği önemi bugüne değin öğretim üyelerince ortaya konan çalışmalar ve sürdürülen projelerle destekleyen Koç Üniversitesi, bu alandaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Ufuk 2020 Programı kapsamında Mart 2022’de TÜBİTAK tarafından, “En Başarılı Kurum Ödülü’ne” layık görülen Koç Üniversitesi, Ufuk 2020 kapsamında hayata geçirdiği 52 proje ile Türkiye’deki üniversiteler arasında en fazla sayıda proje üreten ve toplamda 23,8 milyon avro ile en yüksek fon desteğini alan üniversite olması nedeniyle layık görülmüştü. Koç Üniversitesi aynı şekilde “Ulusal Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında üst üste iki yıl en çok destek alan akademik kuruluşu oldu.

Bilimsel ve teknolojik alanlarda Türkiye için çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlayan, alanında önemli boşlukları gidermeyi hedefleyen projeleri ve bilim insanlarını destekleyen TÜBİTAK, bu amaçla “Ulusal Lider Araştırmacılar” ile “Ulusal Genç Araştırmacılar” programlarını yürütüyor.

İlk çağrısı 2020’de yapılan programlar için TÜBİTAK tüm başvuruları, yürütücünün bağımsız bilimsel araştırmacı niteliği, araştırma konularının bilimsel açıdan özgün değeri, ileriye dönük üç yıllık dönem için Türkiye’de yapılacak araştırma programı ve takvimi, araştırmaların gerçekleştirileceği kurum/kuruluşun altyapı koşullarının yeterliliği, proje sonucunda elde edilmesi öngörülen doğrulanabilir ve ölçülebilir bilimsel/akademik/ekonomik ve toplumsal çıktılar, yeni proje üretme potansiyeli gibi kriterleri dikkate alarak değerlendiriyor.

2021’de yapılan başvurularda bilimsel değerlendirmeye alınan 113 projeden 31’i desteklenmeye layık bulunurken, Türkiye genelinde en çok destek almaya hak kazanan kurum 9 proje ile Koç Üniversitesi oldu. Koç Üniversitesi 2020’de de desteğe layık görülen 8 proje ile yine lider konumdaydı.

2021 TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında toplamda 9.144.800 TL destek almaya hak kazanan Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve projeleri şöyle sıralandı:

  •   Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, “Duruma Özgü Çoklu Omik Veri Entegrasyonu için Ağ Tabanlı Çerçeve Yaklaşımın Geliştirilmesini hedefleyen OMIC-NET” projesi
  •   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Sinem Çöleri, “Kablosuz Kontrol Sistemleri için Makine Öğrenme ve Uç Değer Teorisi Tabanlı Ultra Güvenilir Haberleşme” projesi
  •   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, “Kalp Hücre Uyarımı için Yakın Kızılötesine Duyarlı, Kuantum Nokta Tabanlı ve Hidrojel Entegre Edilmiş Kapasitif Optoelektronik Biyoarayüzler” projesi
  •   Kimya Bölümü’nden Dr. Öğr. Görevlisi Safacan Kölemen, “Seçici Metabolik Glikan Etiketleme Yöntemi ile Tümör Hedefli in vivo Kemilüminesans Görüntüleme Çalışmaları” projesi
  •   Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “Enflasyon Bağlanmışlığı ve Yerçekimi Modeli” projesi
  •   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Öznur Özkasap, “SynergyNet: Enerji İnterneti için Blokzinciri, Akıllı Sözleşme ve Federe Öğrenme” projesi
  •   Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Önder Metin, “İki Boyutlu Yarı-İletken Pniktojenler: Güneş Işığı Teşvikli Sürdürülebilir Organik Dönüşümler İçin Yeni Nesil Fotokatalizörler” projesi
  •   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, “Derin Öğrenme Tabanlı Özgün Gelecek Nesil Haberleşme Sistemleri” projesi

•    Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tevfik Tamer Önder, “Naif pluripotent kök hücre üretimini etkileyen epigenetik faktörlerin belirlenmesi (EpiKök)” projesi