18. Kadir Has Ödülleri Dünyada Sürdürülebilir Ekonomi Alanında Üstün Başarı Ödülü, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Ziya Öniş’e verildi. Kalkınmacı devlet ve küresel politik ekonomi, kalkınmanın ekonomi politiği, küreselleşmenin ve demokrasinin geleceği, yükselen güçlerin karşılaştırmalı politik ekonomisi ile Avrupa ve Türkiye politikaları konuları üzerine yaratıcı ve çığır açıcı çalışmaları, bu konular üzerine sunduğu özgün dersler ve titiz eğitmenliğinden dolayı Prof. Dr. Ziya Öniş, Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

1999’da Koç Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Öniş 2010-2013 yılları arasında Koç Üniversitesi Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Merkezi (GLODEM) ve 2006-2009 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Öniş’in son dönem çalışmaları liberal demokrasinin krizi, küresel popülist dalga, otoriter geri dönüşler ve demokratikleşme beklentileri, liberal uluslararası düzen sonrası ortaya çıkan yeni düzen, AKP döneminde Türkiye’nin ekonomi politiği, Türk dış politikasında yeni yönelimler ve iç politika-dış politika etkileşimleri temaları üzerinde yoğunlaşır.2012’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçilen Prof. Dr. Öniş, TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Koç Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Öniş 2020-2021 yıllarında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Öniş ayrıca 2019 yılında Government and Opposition dergisinde yayımlanan makalesiyle Elizabeth Meehan En İyi Makale Ödülü’nün de ortak sahibidir.