Hemşire mezunlar “Şiddet”i tartıştı

January 22, 2018

Modern Hemşireliğin kurucusu Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen ilk Hemşirelik Yüksek Okulu Mezunlar Paneli’nde üç uzman mezunumuz Şiddet konusunu ele aldı. Panelistlerden olan Uzm. Hemşire Begüm Yalçın’08 panel hakkında yazdı.

“12 Mayıs 2015 tarihinde birincisi gerçekleşen Hemşirelik Yüksel Okulu Mezunlar Paneli’nin ana teması “Şiddet”ti. Şiddet konusu üç Koç Üniversitesi HYO mezunu tarafından üç ana boyutta ele alındı.

Panelin açılışını Mezunlar İzlem Komitesi üyesi Doç. Dr. Ayfer Elçigil yaptı. Sayın Elçigil’in ardından panel başkanı Prof. Dr. Zuhal Bahar panelist mezunlarımızı tanıtarak toplumumuzda şiddetin önemi üzerinde durdu.

İlk panelistimiz Uzm. Berna Doğan’08 şiddeti ulusal ve uluslararası düzeyde tanımlarken şiddetin insanların hayatlarında yarattığı etkilerden ve şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalardan örnekler vererek “şiddet tanılama” sürecinin önemi üzerinde durdu.

Sağlık Personeline Yönelik Şiddet’i ise Uzm. Hemşire Begüm Yalçın’08 sundu. Tüm dünyada sağlık personellerinin yarısının kariyerleri boyunca en az bir kez şiddete uğradığı ve ülkemizde özellikle son yıllarda artan şiddet olaylarına dair örnekler verildi. Oranların oldukça düşündürücü olduğu ve toplumun şiddet konusunda eğitilerek sağlık profesyonellerinin de bu süreçte eğitici olmaları gerektiği ve mevcut yasaların geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Son panelistimiz Uzm. Hemşire Şükran Başgöl’08 ise ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan Kadına Yönelik Şiddet konusunu bizlerle paylaştı. Kadına yönelik şiddetin ülkemizde her gün arttığı ve kadınların şiddet deneyimlerini paylaşmadıkları ve bu bağlamda sağlık profesyonellerine büyük görevler düştüğü üzerinde durdu.”