Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği, Kasım ayında seçilen yeni Yönetim Kurulu’nun önerisiyle mezunlar camiamızın geliştirilmesi için derneğin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını belirlemek için Strateji Çalıştayı’nda bir araya geldi. Derneğin Eski Yönetim Kurulu Başkanlarını, güncel Yönetim Kurulu üyelerini, eski ve yeni profesyonel kadrosunu ve gönüllülerini bir araya getiren çalıştayda KUMED’in faaliyetlerinin mezunlarımıza daha fazla fayda sağlayacak şekilde iyileştirilmesi için öneriler geliştirildi.

Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Strateji Çalıştayı 11 Mart 2020 günü KoçPera’da gerçekleşti. Çalıştayda, KUMED’in çalışmaları katılımcılara özetlenerek, mezunlara uygulanan anketin sonuçları, odak grup mülakat çıktıları ve mezun temsilcilerinin görüşleri katılımcılarla paylaşıldı ve değerlendirmelerde mezunların görüş ve beklentileri veri olarak ele alındı.

Hemşirelik Bölümü Mezunumuz ve KUMED Başkan Yardımcısı Begüm Yalçın’08’in moderasyonunda gerçekleştirilen çalıştayda, yirmi katılımcı bireysel ve grup çalışmaları aracılığıyla KUMED’in 2020 ile 2025 yılları arasındaki stratejisinin belirlenmesi için güzel önerilerde bulundular.

“Camialaşma” teması etrafında toplanan çalıştayın çıktıları ve katılımcıların yorumları çerçevesinde KUMED, tüm mezunlardan oluşan kenetlenmiş ve değer yaratan bir camia olma vizyonuna ulaşmak için çalışmalarına hızla devam ediyor.