Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu ile bir araya gelerek VEKAM’ın etkinliklerinden ve Ankara Bağ Evi’nden söz ettik. Ankara’da yaşayan ya da Ankara’ya yolu düşen tüm mezunlarımızı Ankara Bağ Evi’ni ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Merhaba Filiz Hanım, kendinizi mezunlarımıza tanıtır mısınız?

Ben 2013 yılından beri Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Direktörüyüm.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)’dan söz eder misiniz?

1923 yılında Mareşal Fevzi Çakmak’tan satın alınan Keçiören’deki bağ evini, Koç Ailesi uzun yıllar yazlık konut olarak kullanmıştır. Vehbi Koç’un Ankara’daki hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve çocuklarının doğduğu ev, 2. Derecede Korunması Gerekli Kültür Varlığı statüsündedir.

1992 -1993 yıllarında restore edilen bağ evi, 1994 yılında Vehbi Koç Vakfı’na bağlanarak Ankara üzerine akademik çalışmalar yapmak, Ankara’ya dair her türlü bilgi ve belgeyi derleyerek araştırmacılara sunmak amacıyla hizmete açılmıştır.

2014 yılında Koç Üniversitesi’ne bağlanan Merkez, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile çeşitli işbirlikleri geliştirerek akademik platformlarda da çalışmalarını devam ettirmektedir.

Merkezin amacı, Ankara’nın kentsel gelişimi, Ankara ve çevresinin toplumsal ve ekonomik tarihi, kültürü ve kültürel mirası ile ilgili disiplinler arası araştırma ve akademik çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları desteklemek; ilgili ulusal ve uluslararası birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak; Ankara ve çevresi ile ilgili araştırma yapan akademisyen ve araştırmacılara kaynak ve ortam yaratmak; Ankara ve çevresi konusunda ulusal ve uluslararası akademik diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak; Ankara ve çevresi konulu çalışmaların, araştırmaların ve uygulama projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır.

Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Ankara ve çevresi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre, seminer, sempozyumlar düzenliyoruz. Çalıştay ve eğitim programları yapıyoruz. Aylık konferanslar düzenliyoruz. Sergiler açıyoruz. Yayınlarımız var. Kitaplar yanı sıra yılda iki kez hakemli bir dergi olan Ankara Araştırmaları dergisini yayınlıyoruz. Her yıl Ankara üzerine araştırma yapan beş kişiye ödül veriyoruz. Bize gelen Projeleri değerlendirip kurum ve kişilerle iş birliği yapıyoruz. Kütüphanemiz herkese açık ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesine bağlı olarak hizmet veriyor. Ankara ile ilgili arşivimiz çok geniş, eski fotoğraflar, haritalar ve efemera. Tüm bu kaynaklara dijital arşivimizden ulaşılabilir. Ayrıca Vehbi Koç’un sekreteri tarafından tutulmuş, onunla ilgili gazete kupürleri ile kendi özel eşyaları olan bir koleksiyonumuz da bulunmakta.

Ankara Bağ Evi’nden bahseder misiniz? Burada ziyaretçileri neler bekliyor?

Ankara Bağ Evi, barındırdığı mimari özellikleri, yaşam tarzı ve değerleri ile Ankara’nın kolektif belleğinin parçası olarak, temsil ettiği kültürün devamlılığını sağlamak ve bu köklü kültürü gelecek nesillere aktarmada bir köprü olmak misyonunu üstlenmiştir.

VEKAM’ın sempozyum, konferans, çalıştay, vb. etkinliklerini düzenlediği birimi ve Keçiören’in son bağ evlerinden biri olan Ankara Bağ Evi, “Gedikoğlu Bağı” olarak da anılır. Bağ evi, Vehbi Koç’un eniştesi Ankara eşrafından Ali Gedikoğlu tarafından 1900’lerin başında yaptırılmıştır. Daha sonra Vehbi Koç’un satın aldığı ev Semahat Arsel tarafından, yapıldığı tarihlerdeki yaşamı aksettirecek tarzda restore edilmesi için Vehbi Koç Vakfı’na bağışlanmıştır. Ark İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından restore edilen ve Sadberk Hanım Müzesi uzmanlarınca döşenen ev, 2007 yılında hizmete açılmıştır

Bağ evinin üst katı Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e geçiş döneminin bağ evi hayatını yansıtan bir anlayışla tasarlamış ve döşemiştir. Farklı stillerdeki mobilya ve aksesuarların yerleştirilme şekilleri, geleneksel hayat tarzı ile çağdaş hayat tarzının bir arada var oluşunu temsil etmektedir.

Bağ evinin onarımı ve iç mekanın hazırlanması aşamalarında uzmanlara bizzat yardımcı olan Vehbi Koç Vakfı (VKV) Başkanı Semahat Arsel ve eşi merhum Doktor Nusret Arsel’in bakır koleksiyonunun nadide parçaları, ipek para kesesi koleksiyonları, Osmanlı Çanakkale seramikleri, halı ve kilim koleksiyonlarından özel parçalar teşhir edilmektedir.

https://vekam.ku.edu.tr/

İş ve özel hayatınızla ilgili paylaşmak istediğiniz güzel haberleri bu sayfalardan mezunlarımıza duyuracağız. Güzel haberlerinizi mezun@ku.edu.tr adresine bekliyoruz.