Sosyal bilimler, tıp ve mühendislik alanlarını bir araya getiren, “Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal’ın katıldığı törenle açıldı.

Yurtdışından büyük mali kaynaklarla ithal edilen çeşitli cihaz ve buluşların Türkiye’de üretilmesi için bir platform oluşturan KUTTAM, insan yaşamının refahına olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Kanser tedavisine yönelik çalışmaların yanı sıra görme engellilere umut olacak yapay retina, parkinson hastalarının yaşam kalitesini iyileştirecek giyilebilir teknoloji, herkesin kendi kan tahlilini yapabileceği cihaz gibi projelerin gerçekleştirildiği KUTTAM’da ulusal ve uluslararası alanda 73 proje yürütülüyor. Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KUTTAM’ın, Koç Üniversitesi’nin 25 yıllık tarihinde aldığı en büyük dış kaynaklı fonla kurulduğunu belirterek, fonda en büyük paya sahip olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal da, ‘’KUTTAM’da geliştirilen ve çığır açan teknolojilerle bu alanda ihracatçı noktaya geleceğimize yürekten inanıyorum. Tüm dünya Koç Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi bu projeler üzerinden görecek ve destekleyecek’’ dedi.

Koç Üniversitesi’nin, sosyal bilimler, tıp ve mühendislik alanlarındaki araştırmaları destekleyerek, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılacak yüksek katma değerli biyomedikal cihazları Türkiye’de üretmek amacıyla kurduğu, “Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal’ın katıldığı törenle açıldı.

Rumelifeneri Kampüsündeki törene, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KUTTAM Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Direktörü Prof. Dr. Metin Sitti, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Yüksek çözünürlüklü elektron mikroskopu, implant prototipi üreten 3D yazıcı gibi son teknoloji ürünü gelişmiş cihazlarla donatılmış farklı alanlara yönelik sekiz laboratuvar ve bir klinik araştırma ünitesinde; sekiz postdoc araştırmacı, 40 öğretim üyesi, 49 doktora, 21 yüksek lisans öğrencisi ve 12 personel, ulusal ve uluslararası alanda toplam 73 proje yürütüyor. Görme engellilere umut olacak yapay retinanın yanı sıra parkinson hastalarının yaşam kalitesini iyileştirecek giyilebilir teknoloji ile herkesin kendi kan tahlilini yapabileceği cihaz bu projelerden sadece bir kaçını oluşturuyor.

Laboratuvarlarda çalışması devam eden bir diğer konu da kanser tedavisinde kullanılan ilaçların doğrudan kanserli bölgeye ulaşmasını sağlayan sistemin geliştirilmesi. Bu projeyle, kanserde sağaltım sürecinin güçlendirilmesinin yanı sıra kemoterapinin etkilerinin en aza indirilmesi ya da ihtiyaç duyulmaması amaçlanıyor.

Naci Ağbal: Dünya Koç Üniversitesi’ni, Türkiye’yi bu projeler üzerinden görecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal dünyadaki değişim ve dönüşüme dikkat çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “20. Yüzyılın başında sanayi devrimini konuşan dünya, 21. Yüzyılın başında yıkıcı, radikal, teknolojik dönüşümün dünyayı nereye sürükleyeceğini konuşuyor. Özellikle enformasyon teknolojilerinde ve biyo-teknolojilerinde çığır açan gelişmeleri duyuyoruz ve bu ülkeler arasında rekabeti etkiliyor. Özellikle araştırma üniversitelerinin sayısının artması, devlet kaynaklarından bu üniversitelere daha çok yatırım yapılması konusunda önceliklerimiz olacak. Bilim insanlarıyla girişimcileri, sanayicileri bir araya getirmek üniversite-sanayi işbirliği açısından çok önemli. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak; araştırma altyapısının üniversitelerin ve sanayinin ortak kullanımına açılması, bu ekosistemin sürdürülebilmesi için Sanayi Bakanlığı ve YÖK ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında üniversitelerde ve özel sektörde var olan araştırma altyapısının bir haritası çıkartılarak, sağladıkları yetkinlikleri herkesle paylaşmak amacındayız.’’

Artık tek bir bilim içinde bilgi üretmenin yetersiz kaldığını, disiplinler arası bilgi üretmek gerektiğini kaydeden Naci Ağbal, bilim ve eğitimin yapısı bir değişim içinde olduğunu söyledi. KUTTAM’ın ortaya koyduğu vizyonun, sağlık teknolojilerin gelişimi bakımından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Ağbal, ‘’KUTTAM’ın yürüttüğü çalışmalar ihtiyaçlarımızı karşılamada büyük destek olacak. Burada geliştirilen ve çığır açan teknolojilerle bu alanda ihracatçı noktaya geleceğimize yürekten inanıyorum. Tüm dünya Koç Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi bu projeler üzerinden görecek ve destekleyecek’’ dedi.

Prof. Dr. İnan: Tıp, fen, mühendislik araştırmaları KUTTAM’da buluşuyor

Prof. Dr. Umran İnan, açılışta yaptığı konuşmada, KUTTAM’ın, Koç Üniversitesi’nin 25 yıllık tarihinde aldığı en büyük dış kaynaklı fonla kurulduğunu belirterek, bu fonda en büyük paya sahip olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşekkür etti. KUTTAM ile Türkiye’de ilk kez, tıp, fen ve mühendislik bilimleri alanlarındaki araştırma gruplarının aynı çatı altında toplanma fırsatı yakaladığına dikkat çekti şöyle konuştu: Tıp Fakültemiz ülkemiz için yepyeni bir mükemmellik seviyesinde doktorlar yetiştirmenin yanı sıra, Üniversitemizin “araştırma üniversitesi” misyonunun da bir gerekliliği olarak kuruldu. Bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak daha şimdiden ülkemizdeki çok ciddi bir ihtiyaca cevap verebilen, önemli kurumlardan biri haline geldi. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde insanlığı ve toplumları en çok etkileyecek bilimsel gelişmelerin tıp ile diğer alanların örtüşmelerinde olacağını görüyoruz. Bu öngörü ile kurulan KUTTAM’ın, yaratıcı toplumsal ve ekonomik katma değerin yanı sıra rekabetçi ve gelişmiş teknolojiler üretme kabiliyetiyle de ülkemizde sağlık sektörünün yeni bir seviyeye taşınmasında lokomotif rol oynayacağına ve çok daha güzel gelişmelere tanık olacağımıza inanıyorum.”

Prof. Dr. Solaroğlu: Yerli imkânla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilecek

KUTTAM Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu ise, KUTTAM’ın amacını temel bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkânlarla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilmesine olanak sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları teşvik etmek şeklinde tanımladı. Prof. Dr. İhsan Solaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Ülkemizde refah düzeyini artmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine olan talep de artacak. Maalesef ülkemiz pazarında yer alan tıbbi cihazların tutar olarak %85’e yakın kısmı ithal ediliyor. 2010 yılsonu itibari ile ülkemizde 1,9 Milyar ABD Doları tutarında büyüklüğe ulaşan tıbbi cihaz pazarı, Dünya’daki en büyük 20 pazardan biri konumundadır. Bu nedenle, ülkemizin yüksek katma değerli ürün üretebilen, yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçmesi, sadece sağlık harcamalarından kaynaklanan cari açığı azaltmayı sağlamayacak, beraberinde ülkemizi küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen bir konuma taşıyacaktır. KUTTAM’ın temel amacı, ülkemizin sağlık endüstrisinin arzulanan bu hedeflere ulaşmasına katkıda bulunmaktır.’’

Törende, uluslararası çapta bilimsel araştırmaları nedeniyle Rahmi Koç Bilim Madalyası ödülünü alan Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Direktörü ve Koç Üniversitesi Mühendislik ve Tıp Fakülteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Sitti de, “Tıbbi Robotikte İnovasyon” konulu bir sunum yaptı.

İnsan sağlığına ve ekonomiye katkı sağlayacak

Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesi ve Rumelifeneri Kampüsü olmak üzere iki ayrı kampüste konumlanan KUTTAM’da halen 52 ulusal, 21 uluslararası olmak üzere 73 proje üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

KUTTAM bünyesindeki 8 laboratuvarda; 8 postdoc araştırmacı, 40 öğretim üyesi, 49 doktora ve 21 Yüksek lisans öğrencisi tarafından sürdürülen çalışmalarda temel bilim keşiflerinden yola çıkarak, klinikte hastanın yatağına ulaşabilecek biyomedikal cihazlar ve yenilikçi ürünler geliştirilmesi hedefleniyor.

Daha önce yurtdışında üretilen ve büyük mali kaynaklarla ithal edilen çeşitli cihaz ve buluşların Türkiye’de üretilmesi için platform sağlayan KUTTAM’da dünyada bir ilk olan sağlık ürün ve cihazlarının da üretilmesiyle insan yaşamının refahına olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacak.

Laboratuvarlarda hangi çalışmalar yapılıyor?

KUTTAM bünyesindeki, hücresel ve moleküler tıp alanındaki translasyonel ve temel bilim araştırmaları için gerekli her türlü altyapı ve en son teknolojiye sahip olan Moleküler Tıp Laboratuvarları’nda farklı disiplinlerden laboratuvarlarla iş birliği yapılarak geleceğe yön verecek yenilikçi araştırmalar gerçekleştiriliyor.

Bu araştırmalar; kök hücre biyolojisinden kanser biyolojisine, farmakoloji ve biyokimya alanlarından nörobiyolojiye, immünolojiden fizyoloji, histoloji ve embriyolojiye; geniş bir yelpazeye yayılıyor. Kök Hücre Araştırma Laboratuvarı’nda, kişiye özgü kök hücrelerinin ve tek gen mutasyonu barındıran genetik hastalıkların modellemesi yapılıyor.

Kanser Araştırma Laboratuvarları’nda da kanser hücrelerinin ilaç yanıtları ve ilaç direncinin genetik ve epigenetik mekanizmaları araştırılıyor. Yenilikçi tanı kitleri geliştiriliyor.

Nörobiyoloji ve Fizyoloji Laboratuvarları’nda ise, kan-beyin bariyerinin biyolojisi, iskemi, beyin kanaması gibi alanlarda, Deney Hayvanları Laboratuvarı ve Hücresel ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı ile iş birliği içinde araştırmalar yürütülüyor.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleştirilen önemli projelere imza atan KUTTAM, Max Planck Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen pek çok kurumuyla biyomedikal cihaz ve sağlık teknolojileri üzerine verimli işbirlikleri için çalışmalar yürütüyor. Merkez, Avrupa’daki en önemli translasyonel araştırma merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP ARAŞTIRMA MERKEZİ (KUTTAM)

• 6.500m2 (3.500m2 Rumeli Feneri Kampüsü, 3.000m2 Koç Üniversitesi Hastanesi)
• 52 ulusal yürüyen proje
• 21 uluslararası yürüyen proje
• 8 Laboratuvar (Moleküler Tıp Laboratuvarları, Hücresel ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı, Omiks Laboratuvarı, Hareket Analizi ve Kognisyon Laboratuvarı, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı, Biyomekanik ve Dayanıklılık Laboratuvarı, Nano-Ölçekli Prototip Laboratuvarı)
• 8 Postdoc Araştırmacı
• 12 Çalışan personel
• 40 Öğretim Üyesi
• 70 (49 Doktora, 21 Yüksek lisans öğrencisi)
• 1 Klinik Araştırmalar Ünitesi

KUTTAM’DAKİ CİHAZ VE TEKNOLOJİLER

• Hücre Kültür Odaları
• Laminar Akım Sistemleri
• İnkübatörler
• Fluoresan Mikroskop ve Kamera Sistemleri
• Konvansiyonel PCR Cihazları ve Görüntüleme Sistemleri (BioradGelDoc Sistemi)
• Gerçek Zamanlı PCR Cihazları
• (Light Cycler 480 II Real-time PCR, ROCHE)
• DNA Metilasyon Sekanslama Cihazı
• Sonikator Cihazı
• Western Blot Yürütme Sistemleri
• Dijital Görüntüleme Sistemleri
• (Typhoon, BioradGelDoc Sistemi)
• FACS Hücre Ayırma Cihazı
• (Biorad-FASC Aria TM III-4L Model)
• BD Accuri
• XCELLigence® RTCA DP Cihazı
• Cytation 5 Hücre Görüntüleme Cihazı