Mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle eğitim veren Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” almaya hak kazandı.

 

Evrensel bilime özgün katkılarda bulunmak amacıyla bünyesinde çok sayıda nitelikli çalışmalar yürütülen Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) dâhil edildi. YÖKAK tarafından 2020 yılı itibarıyla verilen akreditasyonlar için toplam 60 üniversite başvuruda bulundu. 11 üniversitenin değerlendirmeye alındığı program kapsamında yapılan incelemelerde, Koç Üniversitesi 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan 5 üniversiteden biri oldu. 

 

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenen Koç Üniversitesi Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne başta YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı Prof. Dr. Umran İnan, YÖKAK Kurul Üyeleri Prof. Dr. Sina Ercan ve Prof. Dr. Aslıhan Nasır ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

 KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları, YÖKAK tarafından belirleniyor ve bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturuluyor. Değerlendirme kapsamında başvuruda bulunan üniversiteler, eğitim-öğretim, AR-GE, toplumsal katkı, idari hizmet ve kalite güvencesi sistemini olmak üzere beş temel başlık altında inceleniyor. Hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporunu dikkate alan YÖKAK, ilgili yükseköğretim kurumunun, 5 yıl süreyle tam akreditasyon, 2 yıl süreyle koşullu akreditasyona dâhil edilmesine ya da kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesine karar veriyor.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Koç Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’nde, kurulun çalışmaları hakkında bilgi verirken, akreditasyon belgesinin önemini anlattı. Pandemi ile birlikte değişen yetkinliklere duyulan ihtiyacın, yükseköğretimde beklentileri de değiştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin de bunu esas alarak üniversitenin ek olarak hangi yetkinlikleri kazandırdığına bakmaları öncelikli olmalıdır. Mevcut anlayışla yükseköğretimin ileri gidemeyeceğini, son yıllarda yükseköğretim alanında hızlı bir değişim yaşandığını ve mevcut yükseköğretim sisteminin dönüşmesini sağlayacak adımlar atıldığını belirtti.

Pandemiden çıkmaya hazırlandığımız bu dönemde; gerek üniversite bazında gerekse program bazında kazandırılamayan yetkinliklerin tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Elmas, “Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim sırasında bazı beceri ve yetkinliklerin yeterince kazandırılamadığı görülmektedir. Gerek üniversite bazında gerekse program bazında kazandırılamayan yetkinliklerin tespit edilerek üniversiteler açıldığında ek kurs, seminer ve uygulamalar yoluyla hem devam eden hem de mezun öğrencilere bu yetkinliklerin kazandırılması sağlanmalıdır. Bu gençlere olan sorumluluğumuz gereğidir” dedi.

Prof. Dr. Elmas sözlerine şöyle devam etti: “Haziran 2020 tarihinde Kurumsal Akreditasyon Programına alınan üniversiteleri açıkladığımız tarihten itibaren, tüm değerlendirme süreci boyunca Koç Üniversitesi, kurumumuz ve Değerlendirme Takımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde oldu. Bu süreçte Değerlendirme Takımımız Koç Üniversitesi’ni; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında değerlendirdi. YÖKAK Kurul Toplantısı’nda verilen kararla, Koç Üniversitesi, Ağustos 2021’den itibaren 5 yıl süre ile “tam akreditasyon” hakkını kazanmıştır. Tam akreditasyon Koç üniversitesi’nde mezunların beklenen yeterliliklere sahip olmasını, dünyaya kolay uyum sağlaması, Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmellik yolculuğuna devam edecektir.”

 

Takdim töreninde konuşan Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise üniversite olarak, öğrencilerine dünya standartlarında eğitim veren, öğretim üyelerinin yaptığı araştırmalar sayesinde yeni bilgi oluşumuna katkı sağlayan, edinilmiş bilgileri toplum yararı için kullanan ve öğrencilerini en üst düzeyde etik, sosyal sorumluluk ve iyi vatandaşlık gibi değerlerle donatan bir mükemmeliyet merkezi olma amacını taşıdıklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Canlı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Koç Üniversitesi’nin 22 lisans, 42 yüksek lisans ve 29 doktora programıyla; kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Öncelikle, araştırma üniversitesi olma hedefiyle kurulan, AR-GE, eğitim, öğretim ve yönetim sistemleri açısından mükemmeliyet merkezi olma vizyonuyla çalışan üniversitemizin yükseköğretimde kalitenin artırılmasını amaçlayan YÖKAK’ın tam akreditasyon programına dâhil olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Üniversitemizde 25 araştırma merkezi, 5 forum ve 1 destek merkezi bulunuyor. Türkiye’de aktif olarak yürütülen, her biri 1.5 ile 2.5 milyon euro bütçeli, 16 aktif ERC projesinin 7’sine ev sahipliği yapıyoruz. Bünyemizde bulunan 232 araştırma laboratuvarımızdaki çalışmalarla dünya çapında akademik kurum olma yolculuğumuz kesintisiz sürüyor. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olarak onlara nitelikli eğitim vermek amacıyla 14 öğrenciyle başlattığımız Anadolu Bursiyerleri programımızda da bugün 982’ye öğrenciye programdan faydalanma imkanı sunuyoruz. Üniversitemiz gerek lisans gerekse lisansüstü programlarımızla tercih edilen bir üniversite konumunda bulunuyor. 2021 yılında ilk 100, ilk 500 ve ilk 1.000’den yerleştirilen öğrencilerin yüzdesi Koç Üniversitesi tarihindeki en yüksek orana ulaşmış durumda. Ayrıca Ar-Ge alanında yaptığımız yeni vurgunun etkisiyle doktora öğrenci kabullerinde kayda değer artış yakalamış durumdayız. Bir araştırma üniversitesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip yetkin mezunlar yetiştirerek ve bilimin sınırlarını ilerleterek ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz.”