Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Ertaç Güler, Avrupa Araştırma Konseyi’nin 2 milyon avroluk araştırma destek fonunu almaya hak kazandı.

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council- ERC), Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Ertaç Güler’in, ekonomi, psikoloji ve nörobilim dallarının kesişiminde yer alan, disiplinlerarası bir yaklaşım ile yürüteceği çalışmasını destekleme kararı aldı. Bu yıl 2453 başvurunun yalnızca yüzde 12’si ERC desteklerinden yararlanma hakkı kazandı.

Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) 2 milyon avroluk proje desteğini almaya hak kazanan Prof. Dr. Ertaç Güler projesinde, akranların ve sınıf ortamının özelliklerinin bireylerin çocukluktaki tercih ve yaklaşımlarını nasıl etkilediğini anlamayı, bu özellikler üzerinden randomize-kontrollü deneyler yaparak tercih ve yaklaşımların pozitif şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceğini incelemeyi amaçlıyor. Ekonomik açıdan verimsizliğe yol açan cinsiyet farklarını azaltabilecek, mültecilerin eğitime entegrasyonunu artırabilecek ve genel olarak eğitim başarısını yükseltebilecek girişimlerin araştırılacağı proje 5 yıl boyunca ERC tarafından desteklenecek. Hem bilimsel hem de eğitim politikaları açısından öneme sahip olan proje kapsamında, yeni doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar istihdam edilecek.

Çalışmasında ekonomi, psikoloji ve nörobilim dallarından yöntemleri bir araya getiren Prof. Dr. Seda Ertaç Güler, projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “ERC, bilimsel açıdan yenilikçi ve etkisi büyük projeleri fonlayan bir kurum. Bu fonu almak, önerdiğim projenin bilimsel açıdan değerini gösterdiğinden benim için çok gurur verici oldu. Bunun yanında, böyle geniş ölçekli saha çalışmaları için ciddi miktarlarda fon gerekiyor. Bu destek, yapmak istediğim araştırmaları gerçekleştirebilmeme, 2013’ten beri Türkiye’de eğitimle ilgili yaptığım saha çalışmalarının kapsamını daha da genişletebilmeme olanak sağlayacak. Projenin sonuçları hem bilimsel olarak cevabı bilinmeyen önemli sorulara ışık tutabilecek hem de eğitim politikaları açısından yol gösterici olabilecek. Bunun yanında, deneysel ekonomi ve özellikle nöroekonomi Türkiye’de henüz az sayıda araştırmacının uzmanlaştığı yeni alanlar. ERC projesi kapsamında, yeni doktora öğrencileri ve araştırmacılar yetiştirerek bu alanların ülkemizdeki gelişmesine de katkı sağlayabileceğimi umuyorum.”

En özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) fonu 2012’den bugüne kadar Türkiye’den 24 prestijli projeye verildi. Bu fonların 14’ü Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından alındı. Şu anda ERC fon desteği alan projelerden 10’u Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülüyor. Bu projelerden dördü sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyelerine ait.

Seda Ertaç Kimdir?

Prof. Dr. Seda Ertaç Güler, ekonomi alanında lisans derecesini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 2006’da Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) aldı. 2006-2008 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde göreve başladı. Temel uzmanlık alanı deneysel ekonomi olan Ertaç Güler’in üzerinde çalıştığı ana konular, ekonomik kararlarda cinsiyet farklılıkları, ekonomik yaklaşım ve tercihlerin çocuklukta gelişimi, eğitimde ve işyerlerinde özgüven, çalışma motivasyonu ve performansı artırabilecek politikaların incelenmesi. Ekonomi, psikoloji ve nörobilimin kesişimindeki araştırmaları TÜBİTAK, TÜBA, ABD Ulusal Bilim Kurumu (NSF), Avrupa Birligi, Bilim Akademisi, British Academy ve Russell Sage Foundation tarafından desteklenen ve saygın uluslararası dergilerde (Journal of Political Economy, American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, PNAS) yayımlanan Ertaç Güler, 2013’te Türkiye Bilimler Akademisi’nin Genç Bilim İnsanı ödülüne, 2017’de ise BAGEP ve TÜBİTAK Teşvik ödüllerine layık görüldü.

ERC desteği nedir?

Avrupa Araştırma Konseyi – European Research Council (ERC) – en özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumudur. ERC desteği, Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer fonlardan farklı olarak bir araştırma grubu, kurum veya konsorsiyuma değil, tek bir araştırmacıya veriliyor. Projeyi alan kişi Avrupa çapında istediği kuruma bu projesini taşıyabiliyor. ERC projelerinin, kariyerinin farklı aşamalarındaki araştırmacılara yönelik üç programı bulunuyor. Bunlardan ilki, doktora sonrası 0-7 yıl (Starting -1,5 milyon avro), ikincisi 7-12 yıl (Consolidator – 2 milyon avro) ve üçüncüsü de son 10 yıldır ileri düzey araştırma yapanlara (Advanced – 2,5 milyon avro) veriliyor.