Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Gaziantep’te sosyal girişimcilik eğitimi gerçekleştirdi.

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal Inovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında Gaziantep’te sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi. Gaziantep’teki eğitim, temmuz ayında Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen #TSGA Sosyal Girişimcilik Eğitmen Eğitimi’ne katılan, farklı yerel kurumlarda çalışan 5 Gaziantepli eğitmen tarafından gerçekleştirildi.

Sosyal ve çevresel problemlere çözüm geliştirmeyi girişimlerinin var oluşunun odağına koyan sosyal girişimler, sürdürülebilir bir iş modeli geliştirerek ticari faaliyet ile gelir elde ederler. Elde ettikleri karı tekrar misyonlarına ulaşmaya yönelik faaliyetlere yatıran sosyal girişimler, gelir elde eden ancak kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Sosyal girişimler, problemlere çözüm geliştirerek sosyal etki ve değer yaratırken aynı zamanda iş modelleriyle ekonomik değer yaratırlar. Avrupa Birliği’nde tüm işletmelerin %10’unu oluşturan sosyal işletmeler, 11 milyon insana istihdam olanağı sağlamaktadır. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi, ülkemizde sosyal girişimcilik bilincinin artırılmasını ve sosyal girişimcilerin sayısının artmasını hedeflemektedir.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın Gaziantep’teki hizmet binasında verilen ve iki gün süren eğitimde 25 katılımcı; sosyal inovasyon, sosyal girişimciliğin farklı modelleri, sosyal etki, gelir ve iş modeli geliştirme gibi sosyal girişimciliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilen alanlarda bilgilendirildiler. Formel olmayan eğitim metotlarının kullanıldığı eğitimlerde katılımcıların sosyal girişimcilik potansiyellerinin geliştirilmesi, bu alana dair farkındalıklarının artırılması ve akıllarındaki sosyal girişimcilik projelerini gerçekleştirmek için aradıkları desteğe erişecekleri yolları keşfetmeleri hedeflendi.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında daha önce Kayseri’de gerçekleştirilen, Gaziantep’de ise ikincisi düzenlenen sosyal girişimcilik eğitimleri; ilerleyen günlerde diğer proje illeri olan Samsun, Bursa, Van’da da düzenlenecek. Proje etkinliklerinden haberdar olmak isteyen ve Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, projenin internet adresi olan sosyalgirisimcilikagi.org’u ziyaret edebilir; projenin Twitter, Instagram, Linkedin ve Facebook’taki @SosyalGirisimTR ismiyle ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi, Sivil Toplum Destek Programı – Kamu ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülüyor. Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse edilmektedir. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.300.000 avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Program T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir; Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir.