Genel Kurul Toplantımız Tüm Üyelerimize Duyurulur!

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 4 Kasım Perşembe, saat 19:30’da İstiklal Caddesi No:181 Beyoğlu adresindeki Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 18 Kasım Perşembe günü yapılacaktır.

Gündem:
1. Açılış ve Saygı duruşu.
2. Divan Heyetinin seçimi ve divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
4. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibraları.
6. Yeni üye giriş ve yıllık aidat miktarlarını da içeren 2022-2023 dönemi tahmini bütçesinin ve bütçe yönetmeliğinin görüşülerek onaylanması. Yönetim Kuruluna fasılalar arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi.
7. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.