Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak sosyal sorumluluk alanında desteğimize devam ediyoruz. Okul Destek Derneği Gönüllü Koordinatörü, 2006 MBA mezunumuz Evren Büyük Kepkep ile 2011 Ekonomi mezunumuz, dernek üyemiz ve aynı zamanda Aslı’nda Hayat kurucusu, Anadolu Bursiyerleri Program Yöneticisi Aslı Yantra çok değerli bir Sivil Toplum Sohbeti gerçekleştirdi.

Okul Destek Derneği’nin vizyonu dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları en iyi şekilde kullanıp hızlı, şeffaf, katılımcı süreçlerle ölçeklenebilir ve ölçümlenebilir sonuçlar üreterek gönüllü eğitmenler aracılığıyla ülkemizin her köşesindeki istekli devlet ortaokul öğrencilerine kaliteli eğitime erişim imkânı vermek, mühendislik ve temel bilimlerde iyi yetişmiş insan kaynağının artmasına katkıda bulunmaktır.

Okul, derslik, öğretmen, ebeveyn destek seviyesinden bağımsız olarak her öğrenci, uzmanlar tarafından oluşturulan kaliteli içeriğe erişme, zayıf olduğu konuları tekrar çalışma ve öğrenme, güçlü olduğu ve merak ettiği konularda daha fazla içeriğe ulaşma ileride ihtiyaç duyacağı dijital teknoloji yetkinlikleri kazanma şansına sahip olur. Ders Destek programı tamamen gönüllülük esasına göre düzenlenmiş, ücretsiz bir programdır.

Programın maliyeti, eğitimi desteklemek isteyen kuruluşlardan ve bireylerden bağış yoluyla karşılanmaktadır. Haziran 2020’de başlayan pilot uygulama sonrasında, Eylül 2020 itibariyle matematik ve fen bilimleri programları hayata geçirilmiştir. Mart 2021’de Türkçe, Nisan 2021’de İngilizce programları başlatılmış, sadece matematik ve fen bilimleri dersi alan öğrenciler bu programlara dahil edilmiştir. Tüm içerik dijital olarak (akıllı telefon, tablet, bilgisayar üzerinden) ve müfredata paralel olarak sunulur. Şubat 2022 itibariyle matematik alanında 1563 öğrenci ve 155 gönüllü eğitmen, fen bilimleri alanında 447 öğrenci ve 50 gönüllü eğitmen, Türkçe alanında 197 öğrenci ve 27 gönüllü eğitmen, İngilizce alanında 279 öğrenci ve 45 gönüllü eğitmen ile çalışmalarına devam eden Okul Destek Derneği başarı göstergeleri olarak şunları ön plana alıyor:

  • Öğrencilerin matematik, fen ve teknoloji alanındaki merak ve ilgilerinin artması,
  • Öğrencilerin küçük sınıf ortamında, not stresi olmadan kendilerini yakın hissettikleri gönüllü eğitmenler sayesinde sorgulama becerilerinin ve özgüvenlerinin gelişmesi,
  • Öğrencilerin gönüllülük ve toplumsal fayda konularında bilinçlenmeleri,
  • Öğrencilerin farklı coğrafi bölgelerden katılan sınıf arkadaşlarıyla yıl boyu etkileşimlerinin devam etmesi,
  • Öğrencilerin okul derslerinde ve sınavlarda gösterdikleri başarılarının artışı

Okul Destek Derneği ile KUMED olarak gerçekleştirdiğimiz Sivil Toplum Sohbetleri yayınımızı izlemek için kocmezunlar Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.

youtube.com/kocmezunlar