ARALIK 2010
 
 
 
 
Koç Üniversitesi’nde Ötenazi Konulu Sempozyum
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin organizasyonuyla 8 Kasım Pazartesi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu toplantı salonunda 'Ötanaziye Evet mi Hayır mı?' konulu sempozyum düzenlendi. 'Ötanaziye Evet mi, Hayır mı?' konulu sempozyumda, 'Hollanda, Avustralya gibi bazı ülkelerde ötanazi suç sayılmıyor, Türk hukukunda Ötanazi suç mudur, değil midir?' gibi konular akademisyenler ve hukukçular tarafından tartışıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel yaptı. Birinci oturumda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yener Ünver, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Arın Namal konuşmacılar arasında yer alırken ikinci oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Gunnar Duttge, Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Julian Mausbach, Leiden Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer yer aldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Tankut Centel, ötanaziye (ölme hakkı) kişisel ve kurum olarak olumlu baktığını ancak
ötanazinin Türkiye'de uygulanmasının ülke koşulları karşısında gerçekçi olmayacağının altını çizerek, "izin verildiği takdirde sıkı bir devlet denetimi olmalıdır" dedi. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu toplantı salonunda düzenlenen 'Ötanaziye Evet mi Hayır mı?' sempozyumunda konuşan Centel, ölmeye yardım ve intihara teşvik konularında hasta haklarını anlattı.

Sosyal imkânsızlıklar nedeniyle hastaların ölüme kolaylıkla razı olduğunu belirten Centel, tıbbın ilerlemesiyle hastaların acılarının dindirilebildiğini belirtti. Centel, gerekli sağlık ortamlarının sağlanması durumunda hastaların ötanaziyi tercih etmediğini ifade etti. Centel, devletin sosyal imkân sağlamasının önemini vurgulayarak, Türkiye'deki yatak sayısının yetersiz olduğunu, ağrı dindirici ilaçların düşük kalması nedeniyle hastaların ölüme razı hale geldiğini anlattı. Ötanazinin kavram tanımlama karmaşası olduğunu ifade eden Centel, doktorların, ötanaziyi aktif, pasif ve intihara teşvik alanlarına ayırdığını kaydetti.
 
 
   
Bilgi Güncelle