ARALIK 2010
 
 
 
 
 
 
SANERC Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu.
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi -SANERC, Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (ANCC) tarafından mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminde uluslararası düzeyde akredite edildi.
"ANCC Akreditasyonu, hemşirelerimize verdiğimiz yüksek kalitede eğitimin mükemmeliyetinin tanındığını gösteriyor."

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) 1992 yılında, Amerikan Hastanesi bünyesinde kuruldu. Türkiye'de hemşirelik alanında ilk eğitim merkezi olma özelliğini taşıyan SANERC, 1 Ocak 2004 tarihinde Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'na bağlandı. SANERC'in misyonu, hemşirelikte profesyonel gelişim, eğitim, araştırma ve uygulamalarla SANERC'in danışmanlığında ve liderliğinde Türk halkının sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak. Mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminde yaratıcı modelleri geliştirmek, en iyi uygulamaları yapmak, etik, kanıta dayalı klinik uygulamalara yönelik araştırmaları gerçekleştirmek amacıyla SANERC, sağlık sektöründe işbirliği ve profesyonel danışmanlık yoluyla ulusal/uluslararası düzeyde hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonunda liderlik yaparak mesleki alanda sürekli eğitimi sağlamayı hedefliyor.

Dünyada her alanda gözlenen değişimler doğal olarak sağlık bakımına ve hemşireliğe de yansıyor. Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde ve hasta bakım sürecinde etkili bir rol üstlenen hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin, klinik uygulamaların sürekli güncellenmesinin önemi giderek artıyor. Mezuniyet sonrası, hemşirelikte özel alan/dallara yönelik geliştirilmiş kurs programları, mesleki gelişimi destekleyen kongre, sempozyum, seminer programları, hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen eğitim programları yapılıyor. Programlar, eğitim ihtiyaçlarını belirleyen anket sonuçlarına göre geliştiriliyor. Aynı zamanda eğitim içerikleri her yıl güncelleniyor. Tüm bu çalışmalar uluslararası standartlara göre ve Johns Hopkins Hemşirelik Eğitim Merkezi model alınarak yapılıyor.
ANCC Akreditasyon süreci

Bütün faaliyetlerinde uluslararası standartları izleyen SANERC, 25 Ekim 2010 tarihinde Mezuniyet Sonrası Hemşirelik Eğitiminde Uluslararası Akreditasyona sahip olarak, bu alanda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (ANCC) tarafından, SANERC'in mezuniyet sonrası hemşirelik eğitimlerinin kalitesi onaylandı. Eğitimleri uluslararası düzeyde akredite edilen SANERC, bir eğitim merkezi olarak tanındı.

ANCC akreditasyon süreci, mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminin kalitesini ve bütünlüğünü korumayı ve güçlendirmeyi amaçlayan gönüllü bir süreç. SANERC, ANCC'nin standartlarına uymayı kabul edip akreditasyon başvurusunu yaparak sürekli geliştirme ve iyileştirme sorumluluğunu üstlendi. Böylece hemşirelik mesleğini ileri taşıyacak önemli bir akreditasyonun sahibi oldu. ANCC akreditasyonu verilen mezuniyet sonrası eğitimlerin yüksek kalitede ve halkın güvenine layık olduğunu gösteriyor.
 
 
   
Bilgi Güncelle  
 

,