EKİM 2010
 
 
Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk kez öğrenme ve öğretmeye odaklanan bir ofis olarak Kasım 2009'da kurulan Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) Şubat 2010'da faaliyetlerine başladı.
KOLT'un misyonu öğrencilerin ders içi ve ders dışı öğrenimini desteklemek, öğretim üyelerinin öğretimde sürekli iyileştirme yoluyla mükemmellik hedeflerini desteklemek ve lisansüstü öğrencileri etkin öğretim uygulamalarına ve akademik hayata hazırlanma konusunda desteklemektir. Öğrenme ve Öğretme Ofisi'nin hedefi, Koç Üniversitesi öğrencilerinin eğitim gördükleri alanda en yüksek potansiyellerine ulaşmaları için Koç Üniversitesi'ndeki öğrenme ortamının sürekli gelişimini sağlamaktır.


KOLT'un öğretim destek etkinlikleri öğrenci odaklı eğitim ilkesine yöneliktir. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenim gereksinimlerinin ve öğrenme biçimlerinin bireysel farklılıklar göstereceğini öngörüyor ve öğrencilerin ders içindeki ve ders dışındaki öğrenimlerine aktif katılımlarını sağlamayı hedefliyor. KOLT, öğrencilerine, öğretim görevlilerine ve derslere göre farklılık gösterebilecek öğrenme ve öğretme yöntemleri olabileceğini varsayıyor. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu çeşitliliğin farkında olması ve öğrencilerle öğretim üyeleri arasında sürekli iletişim ve geribildirim sağlaması öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Ofisimiz ayrıca interaktif ders tasarımı kaynakları, bu tür derslerin uygulamasını destekleyen teknolojik imkânlar, bilgi ve finansal destek de veriyor.


KOLT, SCI. Z40'da bulunan Öğrenim Destek Birimi bünyesinde öğrencilerimize derslerinde bireysel destek hizmeti veriyor, akademik hedeflerin belirlenmesi, öğrenme sorumluluklarının geliştirilmesi, zaman yönetimi ve öğrenme becerileri konusunda bireysel danışmanlık yapıyor.

KOLT, lisansüstü öğrencilerimizi etkin öğretim uygulamalarına ve okul ötesinde akademik kariyere hazırlamak için eğitim seminerleri düzenliyor. Ayrıca yapılandırılmış ders aşamaları bitip tez aşamasına ulaşmış lisansüstü öğrencilere zaman yönetimi ve planlama becerilerini geliştirmek amacıyla bireysel danışmanlık da veriliyor.

Doç. Dr. Nazlı Baydar, KOLT Direktörü

Gökçen Zorludemir Baruh, KOLT Koordinatörü
 
   
Bilgi Güncelle messagemarketer