Aralık 2011 E.bulten
Aylık Elektronik Haber Servisi
Aralık 2011
 
 

Koç Üniversitesi önemli sosyal konulara hitap eden yeni sürdürülebilir gelişimleri desteklemek, sosyal girişimcilik bilincini artırmak ve geleceğin sosyal girişimci liderlerini yetiştirmek amacıyla Global Social Venture Competition'ı (Global Sosyal Girişimcilik Yarışması-GSVC) Türk girişimcilerle buluşturmaktadır. Global Social Venture Competition gelecek vaat eden girişimcilere rehberlik ve tanınma fırsatı ile fikirlerini gerçek birer sosyal değere dönüştürme olanağı sağlayan dünyanın önemli sosyal iş planı yarışmalarından biri olarak tanınmaktadır. UC Berkeley'in Haas İşletme Fakültesi MBA öğrencilerinin inisiyatifiyle gerçekleştirilen GSVC, geçen sürede Amerika, Avrupa ve Asya'daki işletme okullarıyla gerçekleştirdiği ortaklıklarla uluslararası gönüllü jüri topluluğu, rehberler ve öğrenciler tarafından desteklenen global bir ağa dönüşmüştür.

GSVC Hakkında

Global Social Venture Competition (GSVC) dünya genelinde sosyal girişimciler için danışmanlık ve tanıtım hizmeti sağlayan, ödüller veren ve öğrenciler tarafından yönetilen en büyük ve en uzun süreli iş planıdır. Yarışma, sürdürülebilir bir şekilde pozitif sosyal değişiklik getiren gerçek ticari işlerin yaratılmasını desteklemektedir. GSVC 6 Bölgesel Ortak ve 3 “Outreach” (Sosyal Destek) Ortağı ile işbirliği içinde UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi tarafından organize edilmektedir.
GSVC,  azimli ve hırslı girişimcilerin kendi fikirlerini dünya üzerinde olumlu etkiye sahip olacak ticari işlere dönüştürebilmeleri için onlara danışmanlık ve tanıtım hizmeti sunmakta ve her yıl 45.000 dolar değerinde ödüller vermektedir. Bu benzersiz yarışma, 1999’dan beri öğrenciler tarafından, öğrenciler için yönetilmektedir ve gelecek vaat eden sosyal teşebbüsleri, sosyal yatırım topluluğunun beğenisine sunmaktadır.
1999’da kurulduğundan beri, GSVC yeni oluşan sosyal girişimlere çeyrek milyon dolardan fazla ödül vermiştir ve başlangıç aşamasındaki sosyal teşebbüslerin girişimcilerini yatırım topluluğuna tanıtmıştır. Geçmişte GSVC’ye kabul edilenlerin yaklaşık %25’i şimdi şirket işletmektedir. Önceki yılların finalistleri arasında Husk Power, Revolution Foods ve d.light tasarım yer almaktadır.

GSVC&KU

Koç Üniversitesi'nin Hizmetleri

Global Social Venture Competition üç aşamada gerçekleştirilmektedir: Yönetici Özeti, Bölgesel Finaller ve UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi’nde düzenlenen Global Finaller.
Yarışmanın her bir aşamasında, sosyal girişimciler sosyal inovasyonun en büyük akıl sahiplerinden değerli geri bildirimler alarak ve onlara kendilerini tanıtarak işlerinin sosyal, finansal ve çevresel değerlerini sunacaktır.
Koç Üniversitesi Türkiye’de GSVC’nin tanıtımı ve uygulanması için önemli bir rol üstlenecektir. Aşağıdakiler Koç Üniversitesinin sunacağı sorumluluklar ve hizmetlerdir:
• Koç Üniversitesi GSVC web sitesi vasıtası ile güncel bilgiler sunulması.
• Yarışma süresi boyunca çalıştaylar düzenlenmesi ve sosyal yardım temin edilmesi.
• Öğrenci organizatörlerin işe alınması.
• Yarışmaya girenleri ve bir bütün olarak yarışmayı destekleyecek bir grup danışmanın işe alınması. Danışmanlar şunlara sahip olacaktır:
         Finans ve Pazarlama gibi bir alanda güçlü beceriler
         İş planları yazma tecrübesi
         Girişimcilik tecrübesi veya ilgisi
         İş dünyasında 0-15 yıllık tecrübe
• Jüri istihdam edilmesi.
• Yarı finalistlerin seçilmesi ve bunların danışmanlar ile eşleştirilmesi.
• Güçlü iş planları geliştirmek için yarı finalistler ile çalışılması.
• GSVC Hazırlık Çalıştayının Organize Edilmesi.
• Londra İşletme Okulu’nda düzenlenen bölgesel tura belirlenen zaman dilimlerine uygun olarak takımların gönderilmesi.

GSVC Ortaklık Yapısı & Koç Üniversitesi’nin Rolü

“Yeni nesil sosyal girişimcileri harekete geçiren, öğrenciler tarafından yönetilen küresel yarışma”
GSVC’nin 2011 yılında düzenleyeceği yarışmanın odak noktası mevcut ortak okullarının kapasitesini artırmak ve bunun yanı sıra, yarışmanın küresel çapta eriştiği alanı genişletmek olacaktır. GSVC özellikle yarışmaya katılan adayların, üniversitelerin ve ülkelerin sayısını artırmayı hedeflemektedir. 2011 yarışma yılı boyunca, GSVC kapsamlı bir genişleme stratejisi geliştirecektir ve Ortaklık Yapısını değerlendirip bu planlar çerçevesinde ilerleyecektir.

Yönetici Ortak

UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi Global Social Venture Competition’ın ana organize edici ortağıdır ve böylece yarışmayı düzenlemek için tam idari sorumluluğa sahiptir. Bölgesel Ortaklardan gelen katkılarla birlikte, Haas İşletme Fakültesi yarışma için geçerli olan kuralları, prosedürleri ve yarışmanın sürecini belirlemede öncü görev üstlenmektedir.

Yönetici Ortağın sorumluluklarından bazıları şunlardır:
• Finaldeki SIA (Sosyal Etki Değerlendirme) karar verme aşaması dahil olmak üzere yıllık Global Finaller sosyal girişim iş planı yarışmasını düzenlemek ve bu yarışmaya ev sahipliği yapmak.
• Global Finaller yarışması ve para ödülü için finansal destek ve pazarlama desteği sağlamak.
• Ortak Okulların bölgesel yarışmalarından Global Finallere belirli bir sayıda finalist kabul etmek (sayısı GSVC tarafından belirlenecektir).
Yönetici Ortak tüm ortak okulların katılımını yapılandıracaktır ve koordine edecektir. Halihazırda, GSVC iki tür ortağa sahip olmaktan gurur duymaktadır: Bölgesel Ortak ve “Outreach” (Sosyal Destek) Ortağı.
GSVC’nin mevcut Bölgesel ve “Outreach” Ortağı yapısı aşağıda ana hatları ile açıklanmıştır.

YÖNETİCİ ORTAK
OKULU

Haas Işletme Fakültesi
Küresel Finaller Ev Sahibi
Her bir bölgesel finaller yarışmasından gelen finalist takımlarını ve bir SIA’yı kabul eder

BÖLGESEL ORTAK OKULLAR

Columbia İşletme Fakültesi
(ABD)

London İşletme Okulu
(Avrupa Bölgesi)

Indian İşletme Fakültesi
(Asya Bölgesi)

Thammasat Üniversitesi, Tayland
(GD Asya Bölgesi)

ESSEC İşletme Fakültesi,
Fransa
(Avrupa Bölgesi)

Sosyal Girişim Yarışması Kore
(SVCK)

Yönetici Ortak & her bir Bölgesel Ortağın ev sahipliği yaptığı Bölgesel Finaller

“OUTREACH” ORTAK OKULLARI

Yale İşletme Fakültesi (ABD)

ALTIS Programı
(İtalya)

Guanghua İşletme Fakültesi
(Çin)

Koç Üniversitesi İşletme Yüksekokulu
(Türkiye)

“Outreach” Ortak Okullarının ev sahipliği yaptığı yerel yarışma; bölgesel ortak yarışmalarına gönderilen seçilmiş finalist takımları

Bu kuruluşlar, “işletmenin başarıyı ölçme şeklini değiştirme” vizyonuna ulaşmak için küresel işletme liderlerinden, akademisyenlerden, sermaye sağlayıcılardan ve girişimcilerden oluşan ağlar oluşturmaktadırlar.

Bölgesel Ortaklar

Bölgesel Ortaklar GSVC’nin uzun vadeli başarısında ve genişlemesinde ön safta yer alır. Yıllar geçtikçe yarışmanın genişletilmesi ve küresel olarak daha uzak noktalara ulaşması, Bölgesel Ortakların öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu okullar aynı zamanda deneyimsel öğrenimin ilerletilmesine, mesleki ve akademik faaliyetler arasında sosyal girişimcilikle köprü kurulmasına ve sosyal girişimciliğin akademik alanda gelişmesine yönelik merkezler olarak da hizmet vermektedir. Bölgesel Ortaklar rekabetin organizasyonu ve geliştirilmesinde sorumluluğu paylaşmakta ve GSVC’nin uzun vadeli yöneliminin şekillendirilmesine yardım etmektedirler.
Bölgesel Ortaklar GSVC bölgesel finallerinin başarılı biçimde uygulanmasından ve bu finallere öncülük eden yönetici özeti değerlendirmesinden sorumludurlar. Bölgesel Ortakların her birisi Global Finallere iki finalist göndermekte ve SIA Karar Verme aşamasına bir SIA finalistini aday göstermektedir.
“Outreach” Ortakları
GSVC “Outreach” (Sosyal Destek) Ortakları yarışmanın bölgesel olarak genişletilmesinde kritik rol oynamakta ve sosyal girişimin geliştirilmesi ve GSVC’ye yerel ölçekte ilgi çekilmesine hizmet etmektedirler. “Outreach” Ortakları yarışmanın önemli bir eğitimsel ve stratejik işlevini ele almaktadırlar. Yarışmanın öğrencilere, profesyonellere ve girişimcilere pazarlanması ve sosyal girişimcilik hakkında eğitim etkinlikleri düzenlemenin yanı sıra, “Outreach” Ortakları katılımcılara etkin şekilde danışmanlık sunmakta ve karar verme sürecinin ilk aşamalarını yerine getirmektedirler. 
“Outreach” Ortakları tüm dünyada GSVC ile işbirliği yapan meslek mensupları ile sosyal girişimlere ilgi duyan “kritik kitlenin” oluşturulmasında büyük öneme sahiptir. “Outreach” Ortakları bir GSVC Bölgesel Ortağı tarafından idare edilen bölgesel yarışmaya üst düzey planların gönderilmesi için yerel sosyal girişim iş planı yarışmasının ve/veya birinci tur yönetici özeti değerlendirmesinin yapılmasından sorumludur (kesin sayı ve aşamalar Yönetici ve Bölgesel Ortaklar tarafından belirlenecektir). “Outreach” Ortakları bölgesel finallerin pazarlanmasında, finanse edilmesinde ve düzenlenmesinde Bölgesel Ortaklara yardım etmektedirler. 

Koç Üniversitesi’nin Rolü

Yarışma kapsamının genişletilmesi ve daha fazla öğrencinin sosyal girişimlerin faydası hakkında eğitilmesi GSVC’nin misyonları arasındadır. Dolayısıyla küresel ölçekte bir başarı için ortaklıklar geliştirmek kritik öneme sahiptir. Bir “Outreach” (Sosyal Destek) Ortağı olarak Koç Üniversitesi Türkiye’yi U.C. Berkeley Haas İşletme Fakültesi ile ve aynı zamanda tanımlanmış Bölgesel Ortağı olan London İşletme Okulu ile birlikte geliştirecektir.
Türkiye bölgesi kapsamında “Outreach” Ortağı olan Koç Üniversitesi şunlardan sorumludur:

  • Türkiye sınırları dahilindeki bir sosyal girişim iş planı yarışmasının idare edilmesi.
  • GSVC tarafından tespit edilen kural ve ilkelere bağlı kalınması ve katılımcıların GSVC tarafından belirlendiği şekilde Global Finallere yönelik son tarihlerin  karşılanmasına dair uygunluk standartları taahhüdünü karşılıyor olmalarının sağlanması.
  • Pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere GSVC ile ilgili tüm yerel masraflar için finansal destek sağlanması.
  • Kendi takımlarını ABD’deki veya Avrupa’daki yarışmalara göndermek için gerekli olan tüm seyahat masraflarının karşılanması.

Başvuru

Yönetici Özeti aşamasında, Ocak 2012’ye dek takımlar iş planlarını yönetici özeti şeklinde Koç Üniversitesi’ne sunacaktır. Yönetici Özetleri Koç Üniversitesi’ndeki bir öğrenci grubu ve profesyonel bir jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
Bölgesel Ortağı Londra İşletme Okulu tarafından ev sahipliği yapılan Bölgesel Yarı Finallere iletilmek üzere belirli sayıda yarışmacı takım seçilecektir. Bölgesel Yarı Finallere gitmeye hak kazanan takımların Koç Üniversitesi tarafından tayin edilen danışmanları olacaktır ve bu danışmanlar, onların sosyal girişim kavramının iş planını geliştirmelerinde yarışmacılara yardımcı olacaktır. Ayrıca, Koç Üniversitesi yarı finalist grupların Londra’daki Bölgesel Yarı Finallere katılmaları için gerekli olan yol ve konaklama masraflarını karşılayacaktır. Finalist olarak seçilen takımlar ise California Üniversitesi’ndeki son değerlendirme turu için California’ya götürülecektir.
Yeni duyuru ve etkinlikleri takip edebilmek için web sitesini düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.

Adaylarda Aranan Özellikler

  • Dünyanın herhangi bir yerinde onaylı bir işletme okulunda lisansüstü düzeyinde (muhasebe, finans, işletme, vs. gibi alanlarda Yüksek Lisans veya Doktora) eğitim görmekte olan ya da yarışmaya başvuru tarihinden en fazla iki yıl önce böyle bir programdan mezun olmuş olan en az bir ana takım üyesi.
  • İş yeri, ilk gelir tablosuna veya ilk patente göre ölçüldüğünde (hangisi daha önce ise ona göre) 3 yaşından fazla olmamalıdır.
  • Yatırımın finansal geri dönüşü ile iş planının misyonu doğrultusunda ölçülebilir sosyal/çevresel etkilerini net bir şekilde açıklayan özet
  • Fizibilite, finanse edilebilirlik ve ölçeklenebilirlik kanıtı
  • Tercihen ilgili becerilere ve tecrübeye sahip olan dönemsel girişimciler ve profesyonellerin bulunduğu güçlü bir yönetim ekibi

Tüm başvurular ve sunumlar İngilizce hazırlanmalıdır.
GSVC web sitesindeki faydalı linkler (Kurallar, Kılavuzlar ve Örnekler)
http://www.gsvc.org/the_competition/submission_guidelines/
http://www.gsvc.org/the_competition/resources/executive_summary_format_example/
http://www.gsvc.org/the_competition/resources/business_plan_format_example/

Takvim

Koç Üniversitesi, GSVC’ye Türkiye’den katılacak yarışmacı ekiplere tüm süreçlerde danışmanlık sağlıyor, çalıştaylar ve online seminerlerle yarışmacıları destekliyor. Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde gerçekleştirilecek çalıştaylarda katılımcılara yarışmaya dair temel bilgiler, yarışmaya ne şekilde hazırlanmaları gerektiği ve Koç Üniversitesi’yle nasıl bir işbirliği yapabilecekleri anlatılacak. Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans öğretim üyesi Jacques Couvas tarafından gerçekleştirilecek online seminerlerde ise “Sosyal girişimci iş planları nasıl geliştirilir, finansal ve sosyal değeri nasıl ölçülür ve GSVC için Yönetici Özeti nasıl yazılır?” gibi konulara odaklanılacak.


Koç Üniversitesi Çalıştay ve Webinar Programı

9 Aralık 2011

1. Çalıştay  

15 Aralık 2011

2. Çalıştay

20 Aralık 2011

3. Çalıştay

21 Aralık 2011

1. Online Seminer

28 Aralık 2011

4. Çalıştay

5 Ocak 2012

2. Online Seminer

Tüm çalıştaylar 19.30-20.30 saatleri arasında İstinye Kampüs’te gerçekleştirilecektir. Online seminerler içinse gsvc@ku.edu.tr adresine LCV bilgisi verilmesi yeterlidir


GSVC Programı

19 Ocak 2012

Yönetici Özeti son teslim tarihi

20 Ocak 2012

Jüri üyeleri tarafından yarı finalistlerin belirlenmesi

23-27 Ocak 2012

Yarı finalist takımların danışmanlarla eşleştirilmesi

25 Şubat 2012

Yarı finalistlerin İş Planlarının sunulması

2/3 Mart 2012

Londra İşletme Okulu’nda Bölgesel Yarı Finaller

23 Mart 2012

Finalist takımların İş Planlarının sunulması

19- 20 Nisan 2012

UC Berkeley’de GSVC Global Finaller Sempozyumu

Yarışmaya dair tarihler değişiklik gösterebilir, tüm değişiklikler gsvc.ku.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

İletişim

Detaylı bilgi ve başvurular için gsvc@ku.edu.tr adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.
Koç Üniversitesi
Uluslararası Programlar Ofisi
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer, İstanbul-Türkiye
e-posta: gsvc@ku.edu.tr 
Telefon: +90 212 338 10 00