Subat 2011 E.bulten
Aylık Elektronik Haber Servisi
TEMMUZ 2011
 
 
Koç Üniversitesi Yayınları'na 3 yeni kitap eklendi.
Koç Üniversitesi 2010 yılı Şubat ayında yayımladığı Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikoloji adlı kitapla yayıncılık hayatına atıldı. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Prof. Fikret Yegül’ün Roma Dünyasında Yıkanma adlı kitabıyla sekizinci kitabımıza ulaştık.

Nisan ve Mayıs aylarında yayımladığımız 3 yeni kitabımızı mezunlarımıza tanıtmak istiyoruz.

Kimberly Hart - Modernliği Dokumak Bir Batı Anadolu Köyünde
Hayat Aşk Emek
 
Amerikalı antropolog Kimberly Hart’ın Batı Anadolu’nun Yuntdağ bölgesinde yürüttüğü araştırmaya yaslanan bu kitap, kırsal bir yörede gelenek ve modernliğin kurgulanması, kalkınma projelerinin toplumsal dönüşümde oynadığı rol, evlilik ritüelleri ve akrabalık ilişkileri, kente göç, sosyo-ekonomik farklılıkların oluşturduğu kaygılar ve bunların dini pratiklere yansıması gibi farklı olguları ele alıyor. Kitap, Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Projesi’nin (DOBAG) yürütüldüğü bir halı dokuma kooperatifinin yer aldığı Örselli köyünde Kimberly Hart’ın “katılımcı-gözlemci” olarak on yıl (1998-2008) sürdürdüğü etnografik araştırmalara dayanan bir dizi makaleden oluşuyor. Kooperatifin gelişimi ve gerilemesi, köyde toplumsal hafıza ve gelenek fikrinin kurgulanması, toplumsal cinsiyet, iktidar ve hane ilişkileri ve İslami pratikler kitabın farklı bölümlerinin ana temaları arasında. Hart’ın hem köylüler gibi giyinen ve Türkçe konuşan birisi olarak “onlardan biri,” hem de Amerikalı bir araştırmacı sıfatıyla “yabancı” bakış açısından gözlemlerine dayanan bu eser, antropoloji, sosyoloji ve ilgili sosyal bilim dallarında çalışan akademisyenler ve öğrenciler için önemli bir kaynak. Kitap, Batı Anadolu’nun kırsal bir yöresindeki gündelik yaşama dair bilgi edinmek isteyen okuyucuların da ilgisini çekecek nitelikte.Kimberly Hart, ABD’de State University of New York, Buffalo State College’da sosyo-kültürel antropoloji dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Künye:
Modernliği Dokumak
Bir Batı Anadolu Köyünde Hayat, Aşk, Emek
Yazar: Kimberly Hart
Çeviri: Elçin Gen
Editör: Şenay Öztürk
1.Baskı: Colorist Akademi Matbaacılık
İstanbul, Mayıs 2011
s. 218
Ebat: 15 x 21
Geridönüşümlü kâğıda basılmıştır.
ISBN: 978-605-61411-3-3
Barkod: 9-786056-141133
KDV dahil fiyatı: 18 TL.

Kategori: ANTROPOLOJİ/TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
 
Hatice Aynur, Aslı Niyazioğlu (der.) – Aşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar
 
Âşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar, Osmanlı biyografileri arasında ayrıcalıklı bir yeri olan Âşık Çelebi tezkiresi üzerine kitap biçiminde yayımlanan ilk çalışmadır. Okuması hem çok keyifli hem de çok zor bir metin yazan Âşık Çelebi (ö. 1572), yaşadığı dönemin kültürünü, edebiyatını, İstanbul’unu ve şairlerini son derece canlı bir şekilde tasvir eder. Bu kitabı oluşturan makaleler, Âşık Çelebi’nin eserinde vurguladığı belli başlı konular üzerine yoğunlaşarak onun bizlere aktarmaya çalıştığı dünyayı; hangi meseleleri nasıl ve neden anlattığını inceleyerek tezkiresini anlamaya bir başlangıç niteliği taşımaktadır.Künye:
Âşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar
Derleyenler: Hatice Aynur, Aslı Niyazioğlu
Editör: Defne Karakaya
1.Baskı: Colorist Akademi Matbaacılık
İstanbul, Mayıs 2011
s. 192
Ebat: 15 X 21
Geridönüşümlü kâğıda basılmıştır.
ISBN: 978-605-61411-4-0
Barkod: 9-786056-141140
KDV dahil fiyatı: 18 TL.

Kategori: TARİH/EDEBİYAT TARİHİ
 
Fikret Yegül – Roma Dünyasında Yıkanma
 
Kökleri Roma dünyasına dayanan hamam ve kültürü, imparatorluğun hüküm sürdüğü topraklarda bugün hâlâ yaşamaya devam ediyor. Kimisi harabe halinde, kimisi hali hazırda insanların kullandığı mekânlar olarak. Hamam kültürü başta İstanbul olmak üzere tüm Anadolu’da halen yaygın olduğuna göre, elinizdeki kitabın günümüz insanına söyleyeceği çok şey var. İngilizce aslından dilimize çevrilen yapıt, Fikret Yegül’ün Türkçe basım için kaleme aldığı bir önsöz ile bazı güncellemelerini ve orijinalinde olmayan bazı görselleri içeriyor. Kitapta, Anadolu su kültürünün anlamı, Roma yıkanma geleneğinin kökenleri, incelikleri, hamam mimarisinin özellikleri ve gelişimi, teknolojik yaklaşımları inceleniyor. Roma kentinin büyük imparatorluk hamamlarının yanı sıra Kuzey Afrika, Anadolu örnekleri anlatılırken, Oryantalistlerin harem imgelerine, batıda hamam kültürünü yeniden oluşturma çabalarına da değiniliyor. Yegül, sanat tarihinden ve arkeolojiden yola çıkarak, başarılı bir sosyo-kültürel tarihi analiz yapıyor.

Antik Çağ yıkanma kültürü ve hamamları hakkında ödüllü yayınlarıyla tanınan Fikret Yegül, Santa Barbara'da California Üniversitesi mimarlık tarihi profesörüdür.Künye:
Roma Dünyasında Yıkanma
Yazar: Fikret Yegül
Çeviri: Emel Erten
Editör: Tamer Erdgoğan
1.Baskı: Colorist Akademi Matbaacılık
İstanbul, Haziran 2011