Ocak 2012 E.bulten
Aylık Elektronik Haber Servisi
Ocak 2012
 
 
Üniversitelerarası Kurul üniversitemizde gerçekleştirildi.
2011 Temmuz ayından beri başkanlığını rektörümüz Umran İnan'ın yürüttüğü Üniversitelerarası Kurul Toplantısı geçtiğimiz günlerde üniversitemizde gerçekleşti. Üniversitelerarası Kurul başkanlığı üniversitelerin kuruluş tarihi sırasına göre birer yıllık dönemlerde yapıldığı için üniversitemizde düzenlenecek bir sonraki kurul 162 yıl sonra olacak.140 rektör, 99 üye ve YÖK Başkanı olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katıldığı bu tarihi toplantıya üniversite olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Tüm üniversitelerden biri Rektör olmak üzere iki temsilcinin yer aldığı kurulun görevleri arasında,

  • Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,
  • Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek,
  • Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek,
  • Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,
  • Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek,
  • Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek yer alır.

http://www.uak.gov.tr/