OCAK 2011
 
 
   
 
Türkiye'den Almanya'ya Göç: 50 Yıl Sonra
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MiReKoc), Türkiye'den Almanya'ya yönelen göçün ellinci yılında bu göç olgusunun bilimsel ve siyasal anlamda değerlendirilmesi için düzenleyeceği etkinliklerden ilki "Türkiye'den Almanya'ya Göç: 50 Yıl Sonra" başlıklı konferans ile gerçekleşecek.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik gelişme için ihtiyaç duyulan işgücünü başka ülkelerden sağlamaya çalışan Almanya Federal Cumhuriyeti ile ekonomik gelişimi için 1960 yılı sonrasında işgücü ihracını bir gelişme siyasası olarak değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti arasında 30 Ekim 1961 tarihinde bir işgücü anlaşması imzalandı. İmzalanan bu anlaşma çerçevesinde son elli yıl içinde binlerce kişinin Türkiye'den Almanya'ya gidişi her iki ülke için de yoğun ve sayısız ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçlar ortaya çıkardı. Bugün Almanya'da bu göçün ürünü olan yaklaşık dört milyonluk bir Türkiye kökenli göçmen topluluğu var, bunların yaklaşık üçte biri Alman vatandaşlığı almış konumdalar. Küresel ve ulusötesi dünya düzeninde bu göçmenlerin Türkiye ile ilişkisi sıkı şekilde sürmekte.

2004 yılından bu yana Göç Çalışmaları alanında araştırma ve öğretim çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdüren Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc), Türkiye'den Almanya'ya yönelen göçün ellinci yılında bu göç olgusunu bilimsel ve siyasal anlamda değerlendirmek için 2011 yılı içinde bir dizi etkinliği gerçekleştirmeyi planlamakta. Bu etkinliklerden ilki Türkiye'den Almanya'ya Göç: 50 Yıl Sonra başlığı ile düzenlenmekte ve bu göç olgusunun çeşitli ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçlarını kamuoyu, medya, bilim ve siyaset alanları ile paylaşıp tartışmaya açmayı amaçlamakta. Bu çerçevede Türkiye ve Almanya'dan medya, bilim ve siyaset alanlarında üst düzeyde katılımcıların fikirlerini paylaşacakları bu toplantıda MiReKoc'un Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından kaynak sağlanan Ulusötesi Alan, Göç ve Transformasyon: Göçmen Ulusötesi Alanlarının Çok-Düzeyli Analizi (TRANSNET) araştırmasının bulguları da sunulacak.

Toplantı Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Alman Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Dr. Eckhart Kuntz'un da katılacakları açılış oturumu ile başlayacak. Bu ilk oturumu takiben düzenlenen panelde Türkiye ve Almanya'dan medya, bilim ve siyaset alanlarında üst düzeyde katılımcılar göçün 50. yılında bulunduğumuz noktayı tartışacaklar.

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc)

Telefon : (0 212) 338 16 35
Fax : (0 212) 338 16 42
E-mail :  mailto:mirekoc@ku.edu.tr

KONFERANS

Türkiye'den Almanya'ya Göç: 50 Yıl Sonra

21 Ocak 2011

Rixos Hotel, Ankara 

15:00-16:00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Umran İnan , Rektör, Koç Üniversitesi

Dr. Eckart Cuntz , Büyükelçi, Almanya Federal Cumhuriyeti

Egemen Bağış , Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Dr. Deniz Sert, Türkiye-Almanya Ulusötesi Göç Alanı (TRANSNET Araştırma Bulguları)

16:00-16:15 Kahve Molası

16:15-18:00 Panel: Türkiye'den Almanya'ya Göç: 50 Yıl Sonra

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İçduygu , Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat , Boğaziçi Üniversitesi

Vural Öger , Avrupa Parlamentosu Milletvekili, 2004-2009

Dr. Lale Akgün , Alman Federal Parlamentosu Milletvekili, 2002-2009

Dr. Gündüz Vassaf , Yazar, Psikolog

18:00-20:00 Kokteyl