Ekim 2012 E.bulten
Aylık Elektronik Haber Servisi
Ekim 2012
 
 
Sağlık Bilimleri Koç Üniversitesi'nden iki yeni kitap
Ayşe Zarakol'un gözünden savaş sonrası Türkiye, Japonya ve Rusya

Koç Üniversitesi Yayınları yine çok ses getirecek bir kitabı satışa sunuyor. Cambridge Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölu¨mu¨ Öğretim Üyesi Ayşe Zarakol, Yenilgiden Sonra: Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi isimli kitabında Birinci Du¨nya Savaşı sonrası Tu¨rkiye, İkinci Du¨nya Savaşı sonrası Japonya ve Soğuk Savaş sonrası Rusya vakalarını derinlemesine inceliyor ve karşılaştırıyor.

Doğu-Batı ilişkileri, karşılaştırmalı Tu¨rk dış politikası ve uluslararası ilişkiler teorileri konularında çalışmalar yapan Ayşe Zarakol, Yenilgiden Sonra: Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi kitabını okurlarla buluşturuyor. Zarakol kitabında coğrafi konumları, dilleri, dinleri, yüzölçümleri, güçleri ve kültürleri birbirinden farklı olan Türkiye, Japonya ve Rusya'nın savaş sonrası vakalarını masaya yatırıyor.

Ayşe Zarakol, bu üç ülkenin Batı denen şeye benzer tepkiler vermelerinin kuramsal açıdan tutarlı bir açıklaması olup olmadığını, bu imparatorlukların yenilgiyle nasıl başa çıktığını sorguluyor. Konstru¨ktivizmin yanı sıra toplumsal kuramcıların ve du¨şu¨nu¨rlerin göru¨şlerinden yararlanan Yenilgiden Sonra, lekeli devletlerin statu¨ kaygılarına karşı aşırı duyarlı hale geldiklerini ve dış siyasetlerini buna göre biçimlendirdiklerini savunuyor.
ABD’de Middlebury College'da Siyaset Bilimi ve Antik Yunan ve Roma Medeniyeti bölu¨mlerinden mezun olan Ayşe Zarakol, doktora derecesini Wisconsin Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölu¨mu¨nden aldı. ABD'de Washington and Lee Üniversitesinde bir su¨re yardımcı doçent olarak görev yapan Zarakol, şu anda Cambridge Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölu¨mu¨nde öğretim üyesidir.

Künye:
YENİLGİDEN SONRA
DOĞU BATI İLE YAŞAMAYI NASIL ÖĞRENDİ
Yazar: Ayşe Zarakol
Çeviren: Barış Cezar
Redaksiyon: Göksun Yazıcı
Düzelti: Haluk Kalafat
Yayıma Hazırlayan: Çiçek Kılıç
1. Baskı, Colorist Akademi Matbaacılık
İstanbul, Ağustos 2012
355 s.
ISBN: 978-605-5250-01-0
Barkod: 9786055250010
KDV dahil fiyatı: 26 TL

Uluslararası İlişkiler | Siyaset Bilimi | Tarih

Bundan sonraki yeni dünya markası Çin’den mi yoksa Türkiye’den mi çıkacak?

Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü Öğretim Üyesi Ayşegül Özsomer’in ‘The New Emerging-Market Multinationals’ adlı kitabı satışa çıktı. Özsomer, INSEAD’dan L’Oréal Kürsüsü Pazarlama İnovasyonu ve Yaratıcılık Profesörü Amitava Chattopadhyay ile Michigan Üniversitesi Ross İşletme Okulu’ndan S.S. Kresge Pazarlama Profesörü Rajeev Batra ile birlikte hazırladığı kitabında gelişmekte olan ülkelerde doğan markaların global pazarlarda hızlı yükselişini sağlayan stratejilere ışık tutuyor.

Markalar dünyasında büyük dikkat çekecek olan ‘The New Emerging-Market Multinationals’ adlı kitap satışa sunuldu. Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü Öğretim Üyesi Ayşegül Özsomer’in, INSEAD İşletme Okulu’ndan L’Oréal Kürsüsü Pazarlama İnovasyonu ve Yaratıcılık Profesörü Amitava Chattopadhyay ile Michigan Üniversitesi Ross İşletme Okulu’ndan S.S. Kresge Pazarlama Profesörü Rajeev Batra ile birlikte hazırladığı kitapta, gelişmekte olan ülkelerde doğan markaların global pazarlarda hızlı yükselişini sağlayan stratejilere ışık tutuluyor.

Kitapta, gelişmekte olan ülkelerden yola çıkarak, global pazarlarda dikkat çekici başarılar elde eden markaların kullandıkları stratejiler konu alınıyor. Kitapta aynı zamanda  gelişmekte olan ülkelerden dünyaya açılmak isteyen şirketlere de dikkat çekici ipuçları sunuluyor. Kısıtlı imkânlara rağmen uyguladıkları stratejik yöntemlerle hızla gelişen ve  ürünlerini bütün dünyaya ulaştıran markaların hikayelerinden çıkarılan önemli dersler benzer hedefi olan bir çok markaya da yol gösterici olacak nitelikte. 

‘The New Emerging-Market Multinationals’ kitabın yazarlarından Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü Öğretim Üyesi Ayşegül Özsomer çok uluslu şirketlerin pazarlama karmasının yerel pazarlarda adaptasyonu, pazar odaklılık ve global marka yönetimi alanında çalışmalar yürütüyor. Bir diğer yazar Amitava Chattopadhyay da, Asya, Afrika ve Avrupa’da birçok firmaya marka danışmanı olarak hizmet veriyor. Rajeev Batra ise 30 yıldır global marka, gelişmekte olan pazarlar ve pazarlama konularında araştırmalar gerçekleştiriyor.

Pazarlama ve markalar alanındaki bu 3 önemli isim kitabı hazırlarken, 39 şirket hakkında derinlemesine bir araştırma yürüterek, bu şirketlerin hızlı büyümesini inceledi. Üç uzman, bu kitapla şirketlerin yükselişlerinin arkasındaki yenilikçi rekabet stratejileri ve taktiklerini ortaya koydu. Kitapta, şirketlerdeki büyümeyi tetikleyen 4 strateji şöyle sıralandı:

  • Maliyet Liderleri, mevcut maliyet yapılarını ve yüksek hacimlerini gelişmiş pazarlarda kullanırlar
  • Bilgi Destekliler, var olan kaynaklarını, yerel tüketicilerinden ve pazarlarından kaynaklanan bilgi birikimlerini başka gelişmekte olan pazarlarda kullanırlar.
  • Özel müşteri odaklılar, maliyet avantajlarını yeni geliştirdikleri düşük maliyetli AR-GE kapasiteleriyle birleştirerek, diğer gelişmekte olan pazarlardaki müşteri isteğine göre belirlenmiş özel müşteri odaklı markalı ürün sunarlar.
  • Marka yaratıcıları, mevcut düşük maliyetli işçilikleri ve Ar-Ge kapasitelerinin yanı sıra, odaklanmış yenilikler yaratan yöntemlerle, belirli ürün ve segmentlere odaklanarak gelişmiş pazarlarda marka yaratırlar.