Haziran 2012 E.bulten
Aylık Elektronik Haber Servisi
Temmuz 2012
 
 
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım'dan Rehber Niteliğinde Bir Kitap:

Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, "üçüncü sektör" olarak tanımlanan sivil toplumdaki yirmi yılı aşan deneyimlerini "Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim" adlı kitabında topladı. Kitap, Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Koç Özel Liseliler Mezunlar Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen özel bir davet ile tanıtıldı. Türkiye'nin en büyük ve en önemli sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de davetli olduğu etkinlikte Koç Üniversitesi ve Koç Özel Lisesi Mezun Dernekleri Yönetim Kurulu üyeleri ve sektörde çalışan mezunlarımız Erdal Yıldırım'ın deneyimlerinden yararlanmanın yanı sıra üçüncü sektör liderleriyle tanışma fırsatı da buldular.

2011 sonu itibariyle Türkiye'de 4.400 yeni vakıf, 80.000 dernek olduğundan yola çıkarak 44 bin gönüllü yönetim kurulu olduğunu belirten Erdal Yıldırım, "Okuyacağınız bu kitap, bu yönetim kurullarında görev alan insanların küçük de olsa bir bölümünü etkilemeyi, etkilediklerinin küçük de olsa bir bölümünün davranışlarını değiştirmeyi amaçlıyor" dedi.

Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak kurulduğu günden itibaren gelişen bir Türkiye yaratmak amacıyla öncü ve örnek hizmetler sunan Vehbi Koç Vakfı'nın 15 yıldır genel müdürlüğünü yürüten Erdal Yıldırım, sivil toplumdaki yirmi yılı aşan deneyimlerini bu kitabında topladı.

Kitap, Erdal Yıldırım'ın kariyerine başladığı Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin 6 yıl boyunca yürüttüğü Genel Sekreterlik görevindeki tecrübelerinden ve 15 yıldır yürüttüğü Vehbi Koç Vakfı'ndaki Genel Müdürlüğü'ndeki yaşanmışlıklarına ilişkin çok önemli anekdotları barındırıyor. Kaleme aldığı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim adlı kitabında Erdal Yıldırım, "vakıf yöneticiliği" kavramına farklı perspektiflerden bakarken, kurucu ve yöneticilerin tüm süreçlerindeki önemli sorularına yanıt arıyor.

Birinci bölümde "Yönetim Kurulu Ne İş Yapar?" diye sorup Sonuç bölümünde Dengeli bir yönetim için "Reçete"yi yazdı.
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım tarafından kaleme alınan "Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim" adlı kitap, 9 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde çeşitli yazar ve kurumların görüşleri ve kendi tecrübelerinin ışığında "Yönetim Kurulu Ne İş Yapar" sorusunu yanıtlamaya çalışan Erdal Yıldırım, "Misyon" adını verdiği ikinci bölümde ise üçüncü sektör kuruluşlarının şaşmaz pusulası olması gereken "varoluş nedeni" hakkında önemli bilgiler veriyor. Yıldırım'ın "Yönetim kurulunuzu tasarlarken neyi yapmalı, neyi yapmamalısınız?" sorusuna yanıt verdiği üçüncü bölüm ise özellikle bir dernek ya da vakıf kurmak üzere olan kişiler için kaynak bölüm olma niteliğini taşıyor. Dördüncü ve beşinci bölümler sektör kuruluşları için kritik öneme sahip yönetim kurulu başkanı ve profesyonel tepe yöneticilere odaklanıyor. Altıncı ve yedinci bölümde ise yönetim kurullarının program geliştirirken ve kaynak yaratırken nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklanıyor. Sekizinci bölümün tümü ise "Toplantı" konusuna ayrılmış durumda. Yönetim kurullarının en önemli çalışma platformlarının toplantılar olduğunu anlatan Erdal Yıldırım, bu konuya bir bölüm ayırmasının en önemli nedenini "Ne yazık ki toplantıları verimli bir şekilde planlamak, toplantılara hazırlanmak ve yönetmek konusunda karnemiz pek parlak değil" sözleriyle açıklıyor. Kitabın sonundaki iddialarını ise "Reçete: Denge" adını verdiği dokuzuncu bölümde bir araya getiren Erdal Yıldırım, bu bölümü "Yönetim Kurulunun İç Dengesi, Yönetim / Yönetişim Dengesi ve Liderlik Dengesi" olarak üç başlıkta anlatıyor.

Semahat Arsel: Yönetim Kurulları - Yöneticiler ‘hayır işleri' açısından zor, çok boyutlu ve çok etkili görevler üstleniyorlar
Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti Başkanı Semahat Arsel ise kitapla ilgili düşüncelerini önsözde şu sözlerle dile getiriyor: "Yönetim Kurulları -Yöneticiler, özellikle ‘hayır işleri' açısından bakıldığında gerçekten zor, çok boyutlu - çok etkili görevler üstleniyorlar. Bu kurullarda gerek profesyonel, gerekse de "gönüllü" olarak görev alan/alacak kişilerin Erdal Yıldırım'ın kitabından fazlasıyla yararlanacaklarını zannediyorum."

ERDAL YILDIRIM HAKKINDA:
Erdal Yıldırım'ın "Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim" kitabının arka kapağında yer verdiği kendi dilinden yazdığı biyografisi şöyle:
1966 yılında Rize'de doğdu. 1976'da İstanbul'a ayak astı. Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve Kabataş Erkek Lisesi'nin ardında, 1987 yılında, Boğaziçi Üniversitesi'nden makine mühendisliği diploması aldı. 1991 yılına kadar mühendislik eğitiminin turizm sektöründe ne işe yarayacağını araştırdı. Aynı yıl, arkadaşlarının "İş mi bulamadın?" sorularına maruz kalarak Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne (BÜMED) Genel Sekreter oldu. 1997 yılında Vehbi Koç Vakfı'na Genel Müdür olarak atandı. 2005 yılında Indiana Üniversitesi'nden "Philanthropic Studies" konulu yüksek lisans derecesini aldı. Diploma törenine katılamadı. Asmalımescit'te yakın arkadaş grubuna verdiği kutlama yemeğinde alaylı olmak/okullu olmak konusunda uzun bir konuşma yapığı ve rakıyı sek içtiği rivayet edilir. Kendisi bu uygulamaya karşı olsa da, bir vakıfta (TEGV) mütevelli heyet üyesi, iki vakıfta hem mütevelli heyet hem yönetim kurulu üyesi (BÜVAK ve TEMA), bir vakıfta ise (Suna ve İnan Kıraç Vakfı) yalnızca yönetim kurulu üyesidir.
Takım tutmaz.