Subat 2011 E.bulten
Aylık Elektronik Haber Servisi
MART 2011
 
 
 
 
Fuat Balcı (Psikoloji'02) Koç Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.
Güz döneminde Psikoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Fuat'la mezunlarımız için görüştük. Fuat akademik çalışmalarını ve Koç'a dönüşünü mezunlarımızla paylaştı:

Merhaba Fuat, Koç'a tekrar hoş geldin. Buralarda olmadığın yıllarda neler yaptın?

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2002’de mezun olduktan hemen sonra Rutgers Üniversitesi’nde (New Brunswick, NJ, USA) bilişsel psikoloji (cognitive psychology) alanında doktora programına başladım. 2004’de M.S., 2007 ’de Ph.D. derecelerini aldım. Doktora programına paralel olarak, Rutgers Center for Cognitive Science (RUCCS) lisansüstü programında sürdürdüğüm eğitimin sonucu, 2008’de bilişsel bilim (cognitive science) alanında lisansüstü sertifika aldım. Bilimsel çalışmalarımı bir süre farmasötik endüstride (PsychoGenics Inc., NY, USA) kendi araştırma grubum ile devam ettirdim.Daha sonra iki yılı aşkın bir süre çalışmalarımı Princeton Üniversitesi'nde (Princeton Institute of Neuroscience, NJ, USA) doktora sonrası araştırmacı olarak sürdürdüm.
 

Bize biraz çalışmalarından bahseder misin?

Araştırmalarım ağırlıklı olarak iki konu üzerinde yoğunlaşıyor: zamanlama yeteneği ve belirsizliklerin karar verme süreçleri üstündeki etkileri. Zamanın nasıl algılandığı, hatırlandığı, kullanıldığı, bu süreçlerin psikofiziksel özellikleri ve beynimizdeki “kronometrenin” fonksiyonel / mekanistik özellikleri gibi temel sorulara deneysel ve teorik yaklaşımlarla yanıt bulmaya çalışıyorum. Zamanlama yeteneğinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, şizofreni, Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı gibi rahatsızlıklarda farklılıklar göstermesi bu konunun klinik ve klinik öncesi çalışmalar için önemini vurgular nitelikte. Bu duruma bağlı olarak araştırmaların bir kolunu da zamanlama yeteneğinin bu bozuklukların hayvan modellerinde nitelendirilmesi oluşturuyor. Bu alanda yaptığım psikofarmakolojik çalışmalar ise, zamanlamanın değişik farmakolojik ajanlara bağlı olarak nasıl değiştiği ve bu çalışmaların ilaç geliştirme programlarına nasıl entegre edilebilineceğini sorguluyor. Karar verme alanında ise, insanların ve sinirbilimi alanında model olarak kullanılan hayvanların belirsizlikler altında karar verme ve risk analizi yeteneklerini araştırıyorum. Bu alanda yapmış olduğum çalışmalar, insanların ve hayvanların bazı koşullar altında normatif risk analizi yapabildiğini ve ödülü maksimize eden (optimal) kararlar verebildiğini gösteriyor. Bu bulgular sözel senaryolar için kabul gören, insanların olasılıklı karar verirken normatif olmadığı sonucunun, yaşantısal durumlar için pek geçerli olmadığını gösteriyor. Burada kısaca üzerinde durduğum konular umarım size araştırma programım hakkında bir fikir vermiştir.

Koç'a geri gelme sürecin nasıl gelişti? Türkiye'ye/Koç'a geri gelme kararı zor muydu?

Türkiye'ye dönme kararını daha ABD'ye giderken vermiştim. Bu nedenle soru dönüp dönmeyeceğimden çok, ne zaman döneceğimdi. Bunun da zamanlamasını doğru yaptığıma inanıyorum. Dolayısıyla bu kararda pek de zorlandığımı söyleyemem. Koç Üniversitesi'ne dönecek olmam da bu kararımı pekiştirdi. İletişim teknolojisinin sağlamış olduğu olanaklar dahilinde, ABD, Kanada, ve Avrupa'daki akademik ilişkilerim mesafe ve zaman farkına rağmen hala devam ediyor.

Yıllarca öğrenci olduğun bir üniversiteye şimdi hoca olarak döndün, nasıl bir duygu?

Bu bana bir eve dönüş hissi yaşatıyor. Koç Üniversite'sinde aldığım eğitimin akademik kariyerime yapmış olduğu katkılar çok büyük ve çeşitli. Buradaki pozisyonum bu sürece benim de katkıda bulunmama olanak sağladığı için çok mutluyum.

Okulda değişiklikler olmuş mu, neler gözlemliyorsun?

Yeni açılan fakülte/bölümler ve var olan bölümlerin genişlemiş olan akademik kadrosu gerçekten dikkate değer. Bu hem öğrencilerimize hem de akademisyenlerimize çok çeşitli ve disiplinlerarası araştırma olanakları sunuyor. Bu gelişmelerin burada verilen eğitime ve araştırmalara büyük katkılar sağladığına inanıyorum. Mekan tahmin edeceğiniz üzere çok tanıdık.

Mezunlarımıza iletmek istediğin bir mesajın var mı?

Okulumuz için mezunlarının katkılarının çok değerli olduğunu düşünüyorum ve onları buradaki gelişmelere dahil olmaya davet ediyorum. Koç Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara ve verilen eğitime, uygun bir platform oluşturulduğunda mezunlarımızın katkı sağlayacağından eminim.


İş ve özel hayatınızla ilgili paylaşmak istediğiniz güzel haberleri bu sayfalardan okuldaşlarımıza duyuracağız. Güzel haberlerinizi mezun@ku.edu.tr adresine bekliyoruz.
 
   
Bilgi Güncelle  
 

,