EYLÜL 2010
 
 
2010 Yılı Üniversite Sınavı İlk Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Yıl boyu aralıksız tanıtım faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, ilk yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl önemli bir başarı gösterdi.
2010 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre ilk yerleştirmelerde ilk 100'den 27, ilk 200'den 33, ilk 500'den 69 ve ilk 1000'den 106 kişi üniversitemizin çeşitli fakültelerine yerleşti.
Tablo 1: Koç Üniversitesi'ne en üst sıralardan yerleşen öğrencilerin dağılımı
Sıralama 2009 2010
1-100 9 27
1-200 20 33
1-500 36 69
1-1000 64 106
 
Geçen yılki verilerle kıyaslandığında bu sayılar ciddi bir artış gösteriyor (Tablo 1). Bu yıl yeni açılan Tıp Fakültemiz ilk 100, 200, 500 ve 1000'den sırasıyla 5, 9, 14 ve 20 öğrenci aldı. Yeni açılan bölümlerimizden bir diğeri olan Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nü tam burslu kazanan 5 öğrenci ilk 300 arasında yer aldı. Bu yıl eğitim hayatına başlatacak olan yeni bölümlerimiz için bu sıralamaları büyük bir başarı ifade ediyor.

Geçen yılın sonuçları ile kıyaslandığında Mühendislik Fakültesi bölümlerimizin tamamının taban puanlarında önemli bir yükseliş kaydedildi (Grafik 1). Yukarıdaki grafikte geçmiş yılların sıralama verilerinin, 2010 yılı sonuçlarının eski sisteme göre uyarlanmış hali ile karşılaştırmasını görebilirsiniz.
Grafik 1: 2007-2010 yılları arasında Mühendislik bölümlerinin en düşük sıralamaları.
 
Mühendislik Fakültesi ile benzer şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin burssuz öğrencilerinin taban puanları da artış göstermekte. Son senelerde düşüş gösteren sıralama değerleri, bu sene yeniden yükseliş kaydediyor (Grafik 2).
Grafik 2: 2007-2010 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin en düşük sıralamaları.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sadece taban puanlarda değil, bölümlere yerleştirilen öğrencilerin sıralamaları da ortalama olarak belirgin şekilde iyileşti. Geçen yıl Ekonomi Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin sıralamasının ortalama olarak 140,000 iken bu yıl 83,000 olduğunu gözlemliyoruz. Aynı bölüme yerleşen ilk 39 öğrencinin sıralama ortalaması geçen yıl 20,000 iken, bu yıl ilk 54 öğrencinin sıralama ortalaması 20,000 olarak kaydediliyor (Grafik 3).
 
Grafik 3: Ekonomi bülümündeki öğrencilerin ortalama sıralamaları.
 

Bu olumlu iyileşmeler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin diğer programları ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleşen yerleştirme sonuçlarında da görülüyor.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültemizin çeşitli bölümlerine yerleştirilen burssuz öğrencimizin taban puan ve sıralamaları da önemli bir artış gösterdi. Tarih Bölümü'nü kazanan 8 öğrenci ilgili puan türü sıralamasında ilk 791 arasında yer alırken, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümümüze ilk 150'den 3 öğrenci yerleşti. Benzer şekilde Psikoloji ve diğer bölümlerde de kontenjanlarımızı üst sıralarda doldurduk.

Hukuk Fakültemiz bu yıl da en başarılı öğrencileri çekmeyi başardı. Burslu öğrencilerin taban puanı ülkemizdeki en yüksek taban puan olurken, yarı burslu ve burssuz öğrencilerin taban puanları ise 8'inci ve 9'uncu sırada yer almıştır.

Tıp Fakültemize bu yıl 20 tam burslu, 20 yarı burslu öğrenci yerleştirildi. Tam burslu öğrencilerimizin sıralaması 13 ve 687 arasındayken, yarı burslu öğrencilerimizin sıralaması 1324 ve 6974 arasında seyrediyor. Taban puan sıralamasına göre Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe (İngilizce ve Türkçe), Cerrahpaşa (İstanbul Üniversitesi) ve Fatih Üniversitesi'nden sonra (10 öğrenci almıştır) 5'inci sırada yer aldı.

Tablo 2: 2010 sonuçlarına göre Tıp Fakülteleri sıralamaları
 
2009 yılı yerleştirme verilerine dayanarak tercihlerini yapan ve bu yıl üniversitemize yerleştirilmeyi bekleyen pek çok öğrenci taban puanlarımızın yükseliş kaydetmesi nedeniyle Koç Üniversitesi'ne giremediklerini belirttiler. Sıralamadaki bu yükselişin önemli bir etkisi de önümüzdeki yıl aday öğrenciler tercihlerini 2010 sonuçlarına göre yaptıklarında ortaya çıkacak. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda Koç Üniversitesi'nin öğrenci tercihlerinde daha da üst sıralarında yer almasını bekliyoruz.
 
*Yukarıdaki değerlendirme ve grafiklerin bir bölümü 2010 verilerinin 2009 sıralamalarına uyarlanması ile oluşturulmuştur.