EYLÜL 2010
 
Üniversitemizde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) kuruldu.
Türkiye'de kadınlar ve erkeklerin toplumsal hayatın her alanına eşit olarak katılımının sağlanması; siyaset, bilim ve sosyal politika alanlarında önemli bir hedef olarak yerini koruyor. Bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve uygulamalı çalışmalar yapmak konusunda üniversitelere büyük bir sorumluluk düşüyor.Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM); bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim programları oluşturmak ve yürütmek, bilimsel ve bilinç artırma amaçlı toplantılar düzenlemek ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uygulama alanında işbirliği yapmayı içeren geniş bir alanda etkin olmayı amaçlıyor.
   
Toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal konular ile eğitim, çalışma hayatı ve sağlığa ilişkin konularda toplumsal cinsiyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,
Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,
Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak,
Kadının toplumsal ve siyasal alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak,
Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak,
Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak,
Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalarına katılmak,
Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek,
Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak,
Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.

İletişim:
Arzu Kırcal
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Rumeli Feneri Yolu, Sarıyer, İstanbul 34450
E-posta: akircal@ku.edu.tr
Telefon: 0 212 338 1364
Web: http://home.ku.edu.tr/~kockam/main_tr.html