EYLÜL 2010
 
Dünyada AR-GE'ye en çok yatırım yapan şirketler arasında yer alan Koç Holding, Koç Üniversitesi işbirliğiyle buluş sahipleri ve girişimciler için başvuru noktası olacak Inventram A.Ş.'yi kurdu.
Inventram A.Ş.Yerli Silikon Vadisi Yaratmayı Hedefliyor.

Dünyada Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketler arasında yer alan Koç Holding, Koç Üniversitesi işbirliğiyle, sanayi ve üniversite iş ortaklığının Türkiye'deki ilk ve tek örneği olan Inventram A.Ş.'yi kurdu. Buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye'de en önemli başvuru noktası olma amacıyla kurulan Inventram'ın tanıtım toplantısı; Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı Tamer Haşimoğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Inventram A.Ş Genel Müdürü Cem Soysal'ın katılımıyla gerçekleşti.


Kurulduğu günden bu yana teknolojik gelişme ve araştırmaya büyük önem veren ve kaynaklarını bu alandaki eksiklikleri gidermek amacıyla etkin bir şekilde kullanan Koç Topluluğu'nun teknolojik gelişim ve araştırma odaklı felsefesinin son örneği Koç Üniversitesi işbirliği ile kurulan Inventram A.Ş oldu. Sanayi ve üniversite iş ortaklığının bu alanda Türkiye'deki ilk ve tek örneği olan Inventram A.Ş., pazar potansiyeli olan yenilikçi teknolojileri keşfetmeye ve bu fikri sermayeyi toplumun hayat standardını artıracak ürün ve hizmetlere dönüştürmeye katkıda bulunmak amacına hizmet edecek.

Tamer Haşimoğlu: "Özel sektör Ar-Ge'ye daha çok yatırım yapmalı"

Inventram'ın tanıtım toplantısında konuşan Koç Holding Stratejik Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu,.2000 yılında % 0,48 seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki oranının 2008 yılında %0.73'e yükseldiğini ifade etti. Özellikle son dönemde devletin de bu alana desteğinin arttığını söyleyen Haşimoğlu, birçok gelişmiş ülke ile karşılaştırıldığında bu oranın hala yetersiz olduğuna dikkat çekti. Haşimoğlu, hedefin, bu oranı 2013 yılında %2'ye yükseltmek olduğunu ama bunun ancak özel sektörün bu alana daha fazla yatırım yapması ile sağlanacağını söyledi. Türkiye'nin bilgi ve teknoloji geliştirme ve bunu ticarileştirme konusunda çok tatminkar bir konumda olmadığını söyleyen Haşimoğlu, Türkiye'nin bu alanda atılım yapmak için çok önemli potansiyel barındırdığına dikkat çekti. Tamer Haşimoğlu, uluslararası bağımsız bir araştırmanın sonuçlarına göre (IMD), yetişmiş mühendis kaynağına sahiplik bakımından Türkiye'nin 57 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke arasında 9'uncu sırada yer aldığını belirtti.

"Koç Topluluğu Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirket konumunda"
Koç Topluluğu'nun Türkiye'de özel sektör Ar-Ge harcamaları içinde %16'lık bir payla ve toplam 1800'den fazla patent portföyüyle lider konumda olduğunu hatırlatan Haşimoğlu, yeni Ar-Ge teşvik kanunu kapsamında teşkil edilen 47 Ar-Ge merkezinin 12'sinin, topluluk şirketlerine ait olduğunu belirtti. Haşimoğlu, Koç Topluluğu'nun sadece ülke boyutunda değil, uluslararası boyutta da Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan şirketler arasında gösterildiğini ve 2008 yılı rakamlarına göre dünyada teknolojiye yatırım yapan şirketler arasında 427'nci sırada olduğunu söyledi.

"Inventram Türk sanayinin gelişimi için yeni fırsatlar yaratacak"
Bir buluş veya fikrin hayata geçirilerek ticari başarı elde etmesinin, oldukça uzun ve zorluklarla dolu bir süreç olduğunu vurgulayan Tamer Haşimoğlu, Inventram'ın kuruluşunda bu düşüncenin kendilerini teşvik ettiğini söyledi. Haşimoğlu, Inventram'ın erken aşamadaki projeleri desteklemek veya ortak olmak yolu ile bilimadamı, buluşçu ve girişimcilerin önünü açmayı hedeflediğini, Inventram'ın Türk sanayinin yeni teknoloji ve fikirlerle beslenmesi için fırsatlar oluşturacağına dikkat çekti.

"Yenilikçilik Koç Topluluğu'nun en önemli başarı kriterlerinden biri"
Haşimoğlu şöyle devam etti: "Koç Holding bu girişime 80 yılı aşkın ticari bilgi birikimi, kurum kültürü ve yenilikçi geleneği ile katkıda bulunacaktır. Koç Üniversitesi ise kıymetli bilimadamları, öğretim üyeleri ve araştırmacı insan kaynağı, teknik altyapısı ve bilgi birikimi ile katkı sağlayacaktır. Elde edeceğimiz başarı doğrudan doğruya Türk sanayine ve ekonomimize fayda sağlayacaktır."

Cem Soysal: "Inventram girişimciler için en önemli başvuru noktası olacak"
Inventram A.Ş. Genel Müdürü Cem Soysal toplantıda yaptığı konuşmada Inventram'ın buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye'de en önemli başvuru noktası olacağını söyledi. Inventram'ın Türkiye'de; endüstri ve üniversite işbirliği adına çok önemli bir örnek teşkil edeceğini ve bundan sonraki dönemde oluşacak benzer yapılar için iyi bir referans noktası olacağını söyleyen Soysal, "Yurtdışındaki uygulamalara baktığımızda Stanford, MIT, Oxford gibi gelişmiş ülkelerin üniversiteleri son 30 yıldır buluş ve patentler sayesinde yeni bir endüstri yaratmış, Silikon Vadisi gibi oluşumlar ortaya çıkarmışlardır" dedi. Türkiye'de sanayi grubu ve üniversite işbirliğinin tek örneğinin Inventram olduğunu belirten Soysal şöyle devam etti; Türkiye'de ilk defa resmi olarak gerçekleşen bu yapı sayesinde üniversitenin Ar-Ge ve bilim kaynağının, endüstrinin somut iş ihtiyaçlarına yönelik çözümlere dönüştürülmesi imkanı sağlanmış olacak "

Inventram endüstri ve yatırımcıları buluşturacak
Inventram'ın öncelikli hedefinin Ar-Ge faaliyetlerini "geliştirmeye" odaklanmak, sonrasında ise ortaya çıkan değeri ticarileştirerek bunu ihtiyaç duyan endüstriler ve yatırımcılar ile buluşturmak olduğunu söyleyen Cem Soysal, şöyle devam etti: "Inventram aracılığıyla; otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim, bilgi ve iletişim teknolojileri, internet tabanlı hizmetler, savunma sanayi teknolojileri, çevre teknolojileri, nanoteknoloji, sağlık/biyoteknoloji, tarım ve gıda teknolojileri, malzeme bilimleri ve kimya sektörlerine katma değer yaratacak açılımlar getirmeyi planlamaktayız."

Prof. Dr. İnan: "Araştırma projelerimiz Türkiye Ekonomisine katkıda bulunacak"
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise, Inventram ortaklığının ile Koç Üniversitesi'nin bilgi birikimini ekonomiye katkı sağlamak üzere kullanarak, araştırma ve bilim üretebilme potansiyelinin sürdürülebilirliğini sağlayacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; "Şirketin gelirlerinden Üniversitemizin elde edeceği kaynaklar, kurumumuzda daha fazla burs imkanlarının yaratılmasına, dolayısıyla daha çok araştırma projelerinin geliştirilmesine ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmemize yardımcı olacaktır. Böylelikle üniversitemizde artan fikir mülkiyeti ile araştırma potansiyeli giderek gelişecek, desteklenen yeni oluşumların sayısı artacak ve mucitlerimiz daha fazla üretmeye teşvik edilecektir."

Prof. Dr. İnan: "42 milyon TL'lik araştırma projesi yürütüldü"
Prof. Dr. Umran İnan: "Apple, Intel, Yahoo gibi devler de bu yapılardan çıktı"

Bilimin sınırlarının gelişmesine evrensel düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen Koç Üniversitesi'nin bugüne kadar yürüttüğü araştırma projelerinin kapsamı 42 Milyon TL'ye ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Umran İnan, aktif araştırma projelerinin büyüklüğünün ise 28 Milyon TL olduğunu belirtti. Bugün Silikon Vadisi'nde birçok örneğinin görülebileceği Apple, Intel, Yahoo gibi dünyanın en büyükleri arasında yer alan şirketlerin, üniversitelerde oluşan fikirlerden çıktığını söyleyen Prof. Dr. Umran İnan, "Inventram, Silikon Vadisi'ndeki gibi toplum ve ülkemizin ihtiyaçlarına katkıda bulunacak bir yapı oluşturacaktır" dedi.

http://www.inventram.com/