EYLÜL 2010
 
 
Fen Fakültemizin Yeni Dekanı Açıklandı.
Rektörümüz Umran İnan'ın yeni dekan ve dekan yardımcısı ataması ile ilgili yaptığı duyuruyu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

"Mütevelli Heyetimizin oybirlirliği ile aldığı kararla Fizik bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu 25 Ağustos 2010 tarihinden itibaren olmak üzere Fen Fakültesi dekanı, Kimya bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. A. Levent Demirel ise Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak atanmışlardır.

Prof. Sennaroğlu ve Prof Demirel hepinizin tanıdığı ve son derece başarılı birer öğretim üyesi ve araştırmacıdırlar. Kendileri bilimsel başarılarından dolayı birçok ödüller almış olup aynı zamanda da Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) Asosiye üyesidirler.

Prof. Sennaroğlu'nun dekan olarak seçilmesi ile Prof. Dr. Ersin Yurtsever'in dekanlığı sona ermektedir. Bildiğiniz gibi Ersin Bey üniversitemize yaklaşık dokuz yıldır Fen Fakültesi (2008'e kadar İnsani ve Sosyal Bilimleri de bünyesinde bulundurarak) dekanı olarak hizmet vermiştir. Bu süre zarfında İnsani ve Sosyal Bilimler fakültemiz kendi başına ayakta durabilecek bir birim olarak ortaya çıkmış ve Fen fakültemiz de son derece kayda değer ilerlemeler kaydederek Türkiye'nin en güçlü ve en çok ödüllerle donanmış seçkin öğretim üyesi kadrosuna sahip Fen fakültelerinden biri olmuştur. Ersin beye
   
vizyonu ve böylesine uzun soluklu ve canla başla çalışmaları için teşekkür ederiz.

Prof. Sennaroğlu ve Prof. Demirel'in Fen fakültemize yeni bir heyecan ve yepyeni ve yenilikçi fikir ve girişimler getireceklerine eminim. Özellikle öğrenci kalitemizi arttırmak, yüksek lisans programlarımızı genişletmek ve araştırma ve geliştirme programlarımızı iyileştirmek ve çoğaltmak amaçlarımız arasında olacaktır."
 

,