TEMMUZ 2010
 
 
Her üç öğrencimizden ikisi burslu!
Koç Üniversitesi’ndeki burslu öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. Üniversitemizdeki her üç öğrenciden ikisi, burs imkânlarından yararlanıyor.

Zengin akademik kadrosuyla, öğrenci odaklı eğitimi benimseyen ve yaşatan, sağladığı sosyal imkânlarla Türkiye’deki pek çok üniversitenin önünde olan, prestijiyle mezuniyet sonrasında da öğrencilere avantajlar sağlayan üniversitemiz, başarılı gençlerin bu zengin kaynaktan yararlanması için imkânlarını genişletiyor. Üniversite genelinde burslu öğrencilerin oranı artmaya devam ediyor. Şimdi her üç öğrenciden ikisi, burs desteklerinden yararlanıyor. İşte, Koç Üniversitesi’nin sağladığı burs olanakları:

Başarı Bursları: Üniversiteye girişte sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere tam burs, yarı burs ve 1/4 kısmi burs imkânı sunuluyor. Karşılıksız burslar, normal öğrenim süresini ve yabancı dil hazırlık sınıfını kapsıyor. Çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi, hazırlık programı, artı beş yıl olarak öngörülüyor. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamıyor. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında da burs hakları devam ediyor. Ayrıca yaşam masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle mali destek ve yurtta kalma imkânından yararlanabiliyorlar.Başarı burslarında kategoriler

Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu:
Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına en üst sıralarda yerleştirilen 30 öğrenciyi kapsıyor. Bursların en az üçer adedi Hukuk ve Tıp Fakülteleri’ne ayrılmış durumda. Bu burstan yararlanan öğrenciler, 2.000 TL tutarındaki giriş başarı ödülünü almaya hak kazanıyor. Eğitim ücretinin tamamından muaf olarak on ay süreyle 500 TL burs desteği alıyor, yurtlarda iki kişilik odalarda kalabiliyor. Öğrenim süresince ders kitabı giderleri karşılanıyor.

Özel başarı bursu: Üniversiteye giriş sınavındaki sıralamaya göre, yerleştirildiği programın puan türünde ilk 300 öğrenci içinde olanlara sağlanan burs imkânı. Bu burstan yararlanan öğrenciler, 1.500 TL tutarındaki giriş başarı ödülünü almaya hak kazanıyor. Eğitim ücretinin tamamından muaf olarak 10 ay süreyle 440 TL burs desteği alıyor, yurtlarda iki kişilik odalarda kalabiliyor. Öğrenim süresince ders kitabı giderleri karşılanıyor.

Yüksek başarı bursu: Üniversiteye giriş sınavındaki sıralamada ilk 1.000’e giren öğrencilere sağlanan burs imkanı. Bu burstan yararlanan öğrenciler öğrenim ücretlerinin tümünden muaf oluyor ve yurtlarda ücretsiz kalabiliyor. Ayrıca öğrencilere 10 ay süreyle ayda 440TL burs desteği sağlanıyor.

Tam başarı bursu: Bu burstan yararlanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf olarak dokuz ay süreyle ayda 390 TL burs desteği alabiliyor. Ayrıca yarı zamanlı çalışma karşılığında yurtlarda ücretsiz olarak kalabiliyor.

Destek bursu: Koç Üniversitesi’nin destek burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan bu burs, öğretim ücretinin %50’sini kapsıyor.

Kısmi burs: Koç Üniversitesi’nin kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan bu burs, öğretim ücretinin %25’ini kapsıyor.

Diğer burs imkânları

Uluslararası Bakalorya (IB) destek bursu: IB diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilerin eğitim ücretine %25 burs indirimi veriliyor.

Abitur destek bursu: Abitur diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretine % 25 burs indirimi veriliyor.

Matura (Reifeprüfung) destek bursu:
Matura diploma notu 1.5 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretine %25 burs indirimi veriliyor.

Şehit çocukları bursu: Burssuz programlardan birine yerleşen şehit çocukları, başarı burslu öğrenci kategorisinde değerlendiriliyor.

İhtiyaç bursu: Burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin ailelerinin mali durumunda ciddi bir değişiklik olması halinde sınırlı sayıda öğrenciye burs komitesince tam veya kısmi burslar verilebiliyor. Üniversiteye yeni giren öğrencilerin ilk yıllarını tamamlamadan ihtiyaç bursundan yararlanması mümkün olamıyor.

Öğrenci Dekanlığı bursu: Öğrenci Dekanlığı bünyesindeki faaliyetlere katkı karşılığında, bu burstan yararlanılabiliyor.

Kitap bursu: İhtiyaç durumlarına göre değerlendirme yapılarak öğrencilerin kitap giderleri kısmi ya da tam olarak karşılanıyor.

Karşılıklı burs: Hemşirelik programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs olup, eğitim-öğretim ücretini, yurtlarda ücret ödemeden kalmayı ve masraflara katkı payını kapsıyor.