HAZİRAN 2010
 
Tıp Fakültesi İlk Öğrencilerini Alıyor
En yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda Türkiye’ye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla kurulan üniversitemiz ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Yeni kurulan Tıp Fakültemizin haberini sizinle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz.
Türkiye'nin en yeni tıp fakültesi olarak 2010 – 2011 eğitim yılında ilk öğrencilerimizle öğretim hayatımıza başlıyoruz. Koç Üniversitesi'nin, dinamik ve yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı hedefliyoruz. Amacımız, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen doktorlar olarak yetiştirmek.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları;

İçinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve aynı zamanda küresel sağlık sorunlarına duyarlı;
Ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen;
Bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek dünya çapında araştırmalara ve evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan;
İleri tıp teknolojilerine hakim ve üst düzeyde klinik tıp anlayışına sahip;
Çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanımı taşırken aynı zamanda etik yönden bilinçli, takım çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış doktorlar olacaklardır.


Topkapı'da yapılması kararlaştırılan ve klinik eğitiminin başlayacağı döneme kadar tamamlanacak olan modern Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanı sıra öğrencilerimize çeşitli poliklinik ve sağlık kuruluşlarında toplumumuzun değişik sağlık sorunlarını gözleme olanağı sunulacaktır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi özgün eğitim anlayışıyla çağdaş tıbba hizmet eden bir bilim ve sağlık kuruluşu olacaktır.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Ruacan ile Kule Dergisi’nin 28. Sayısında yapılan röportaj için lütfen tıklayınız.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


1. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitime ne zaman başlayacak?

Tıp Fakültesi’nin eğitim-öğretime başlama izni YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır ve 2010-2011 ders yılından başlayarak öğrenci kabul edilecektir.

2. Tıp Fakültesi’ne öğrenci kabulü için taban puan belli mi? Hangi üniversitelerin tıp fakültelerine denk geliyor?
2010-2011 öğretim yılı eğitime başlanan ilk yıl olduğu için taban puanlar belli değildir; bu yılın sonuçlarına göre önümüzdeki yıl belli olacaktır.

3. Tıp Fakültesi’ne hangi puan türü ile girilecek?
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ÖSYS sınavlarında tüm diğer tıp fakülteleri gibi MF-3 puan türü ile öğrenci kabul edilecektir.

4. Tıp Fakültesi’nin 2010- 2011 yılı için öğrenci kontenjanı kaç kişidir?
2010-2011 ders yılında YÖK tarafından onaylanan kontenjan doğrultusunda toplam 40 öğrenci alınacaktır.

5. Eğitim hangi dilde olacak?
Koç Üniversitesi’nin diğer bütün fakültelerinde olduğu gibi Tıp Fakültesi’nde de eğitim dili İngilizcedir.

6. İngilizce yeterlilik nasıl belirlenecek?
ÖSYM sınavı sonrasında Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerinin belirlenmesi için TOEFL sınavı sonuçlarını Kayıt ve Kabul Ofisine göndermeleri gerekmektedir. TOEFL sınavına girmemiş öğrenciler ise Koç Üniversitesi’nin Kurumsal TOEFL sınavına girebilirler. Bu sınavla ilgili detaylı bilgi Koç Üniversitesinin web sitesinde bulunabilir.

7. İngilizce sınavlarında yeterlilik gösteremeyen öğrenciler ne yapabilirler?
Bu öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu’nda (ELC) eğitim almaları gerekmektedir. Öğrenciler, hazırlık okulunda sadece dil eğitimi değil, değişik akademik ve sosyal konularda da eğitim almaktadırlar.

8. Tıp Fakültesi için burs olanakları nelerdir?
2010- 2011 Eğitim- öğretim yılı için Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı kazanan tüm öğrencilerimize burs verilecektir. 3 adet üstün başarı bursu, 17 adet tam burs ve 20 adet yarım burs sağlanacaktır.

9. Eğitim nerede gerçekleştirilecek?
İngilizce Hazırlık Programına katılan öğrenciler diğer Koç öğrencileri ile birlikte üniversite’nin ELC kurumunda eğitimlerine başlayacaktır. Temel tıp bilimleri eğitimi ise Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampusu’nda kurulmakta olan yeni merkezimizde yürütülecektir. Eylül 2010' da tamamlanacak olan bu merkezde modern öğrenci laboratuarları, eğitim ve araştırma mekanları, ofisler ve hizmet alanları bulunacaktır.

10. Üniversitenin bir eğitim hastanesi olacak mı?
Topkapı'da tam teşekküllü ve modern “Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi“nin yapılması karar alındı. İnşaatının Mart 2013’te tamamlanması planlanan hastane kompleksinde 250 yatak kapasiteli ana bina ile Hemşirelik Yüksekokulu, lojmanlar ve yurtlar ile Çocuk Hastanesi olacaktır. Tıp öğrencilerimiz Eylül 2013’ten itibaren klinik eğitimlerini bu yeni hastanede alacaklardır.

11. Eğitim programı nasıl olacak?
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin genel ilkeleri doğrultusunda az sayıda seçkin ve nitelikli öğrenciye en üst düzeyde, uluslararası kalitede eğitim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin ilk yıllardan başlayarak biyomedikal bilimlerin seçilmiş alanlarında araştırmalara katılmaları hedeflenmektedir. Bu sebeple eğitimin birinci yılında öğrencileri sonraki yıllara hazırlayacak bir Çekirdek Eğitim Programı (Core Curriculum) uygulanacaktır. Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerin yanı sıra iletişim becerileri, uygarlık tarihi, tıp bilimlerine giriş ve acil tıp gibi konuların verileceği bu program öğrencileri hem sonraki yıllarda karşılaşacakları bilimsel kavramlara hazırlayacak, hem de sosyal ve hümanist bireyler olarak içinde yaşadıkları toplumu tanıma ve sorunlarını çözme yönünde hazırlayacaktır.

12. Tıp programları nasıl planlandı?
Öğrencilere ikinci yıldan itibaren bütünleşik bir program içinde sistem-bazlı tıp eğitimi verilecektir. Klasik organ sistemlerine ek olarak modern tıbbın yoğun araştırma alanları olan kanser, sinirbilimleri, moleküler tıp gibi alanlar için özel çalışma dönemleri ayrılacaktır. Genel eğitim felsefesi olarak öğrenciye otonomi ve sorumluluk veren, ders saatlerinin yanı sıra serbest çalışma, tartışma ve araştırma projelerine katılım için de süre tanıyan bir programlama yapılacaktır. Öğrenciler eğitimleri süresince kütüphane ve elektronik kaynaklardan yararlanmaya teşvik edileceklerdir.

13. Klinik tıp eğitimi nasıl sağlanacak?
Öğrenciler, ilk yıldan itibaren tıbbın tarihsel gelişimi, etik kavramlar, modern tıbbın temelleri ve uygulamaları konularında ders, kurs ve seminerlerle donatılacaklardır. Erken yıllarda iletişim becerileri, toplumun sağlık sorunlarını tanıma, sağlık kuruluşları ve sağlık sistemini inceleme olanakları olacaktır. Dördüncü yılda ana dallarda uzun süreli stajlar, beşinci yılda yan dallarda kısa süreli stajlar ve altıncı yılda da 12 ay süren mezuniyet öncesi stajyer eğitimi Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilecektir.

14. Eğitim kadrosu nasıl oluşturulacak?
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde birinci yılda uygulanacak olan Çekirdek Eğitim Programı üniversitenin yıllardan bu yana başarıyla uyguladığı ve tüm kadroları hazır olan bir sistemdir. Tıp Fakültesi’nde bu programın içindeki bazı derslerde tıbba yönelik değişiklikler ve ana programa ek tıp programları hazırlanmaktadır. İkinci yılda uygulanacak temel tıp dersleri için şimdiden kadromuza katılan kurucu öğretim üyelerine ek olarak, yurt içi ve dışından çok sayıda öğretim elemanı ile ilişki kurulmuştur. Bu genç, dinamik, araştırmaya yatkın öğretim elemanlarının da aramıza katılmasıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi dünya çapında bir eğitim ve araştırma kuruluşu olarak yerini alacaktır.

15. Eğitim süresince yurtiçi ve yurtdışı staj olanakları olacak mı?
Bütün öğrenciler için ilk yıllardan itibaren değişik eğitim kurumlarıyla değişim ve yaz stajı olanakları araştırılacak ve desteklenecektir.