MAYIS 2010
 
 
Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Dr. Richard N. Haass “Değişen Dünya Düzeni” hakkında görüşlerini paylaştı.
Amerika’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations)’nin başkanı Dr. Richard N. Haass, 1 Nisan Perşembe Günü “Değişen Dünya Düzeni” konulu bir konuşma yaptı. Global İlişkiler Forumu (GIF) ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle Koç Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya GIF üyeleri, Koç Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Karakullukçu tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Richard Haass, 21. yüzyılın dünyasını değerlendirdiğinde, küreselleşmenin yararlı olduğu kadar zararlı etkilerinin de bulunduğunu; 21. yüzyılın en büyük sorununun ise küreselleşmenin bu zararlı etkileri ile küresel kurumların yeterliliği arasındaki uçurum olduğunu vurguladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ortaya çıkan Birleşmiş Milletler gibi kurumların, değişen gündeme, yeni dinamiklere ve sorunlara cevap veremediğini dile getiren Haass, çözümün G20 tarzı çok-sesli ve Türkiye gibi yükselmekte olan ülkeleri de küresel karar mekanizmalarına dahil eden yapıcı kurumlardan geçtiğini belirtti.

Haass, siyasette ve özellikle stratejik ortamda Adam Smith’in deyimiyle “görünmez bir el mekanizması” nın var olmadığını, sorunların kendi kendine çözülemeyeceğini ve ülkelerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Bu “görünen eller” den biri kuşkusuz ABD olsa da, ABD’nin tek başına yeterli olmadığı ve Türkiye, Güney Afrika, Güney Kore ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilere sahip ve nüfusu giderek artan ülkelerin uluslararası kurumlarda daha etkin rol oynamaları
gerektiğinin altının çizdi. Dahası, 21. yüzyıl şartlarının da bu ülkelerin katılımcı roller oynamaları için geniş imkânlar sunduğunu ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye’nin de nükleer silahsızlanma, Ortadoğu’daki sorunlar ve terörizm gibi meselelerde daha çok söz sahibi olma fırsatı yakaladığını ve sorumluluklarının da buna paralel olarak arttığını belirtti. Haass, küreselleşen dünyada bir ülke sınırları içinde yaşanan olayların küresel etkileri olduğunu ve bu nedenle Türkiye’deki gelişmelerin de kendi bölgesinde olduğu kadar bütün dünyada da dikkatle izlendiğini söyledi.Dr. Richard N. Haass Kimdir?

1951 yılında Brooklyn New York’da doğan Dr. Richard N. Haass, Temmuz 2003’den beri ABD’nin en saygın ve köklü dış politika kurumlarından olan Council on Foreign Relations Başkanlığı görevini yürütmektedir. “War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Two Iraq Wars” (Gerekli Savaş, Keyfi Savaş: İki Irak Savaşı’nın Hikayesi) başlıklı son kitabı da dahil, 11 tanesi Amerika’nın dış politikası üzerine, bir tanesi de yönetim alanında olmak üzere toplam 12 kitabı yayımlanmıştır.

Dr. Richard Haass, 2001 ile 2003 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Politika Planlama Direktörlüğü yaptığı sırada, eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Baş Danışmanlığı görevini de sürdürmüştür. ABD Senatosu tarafından verilen büyükelçi unvanına sahip olan Dr. Haass, ABD’nin Afganistan’ın geleceğine yönelik politikalarının hazırlanmasında koordinatör olarak çalışmış, Kuzey İrlanda’nın barış sürecinde de elçi olarak görev yapmıştır. Başarılı çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığı’nın Onur Ödülüne layık görülmüştür.

Dr. Haass’ın Dışişleri’nin dışında da kapsamlı bir hükümet deneyimi bulunmaktadır. 1989 ile 1993 yılları arasında Başkan George H. W. Bush’ un özel asistanlığını yapmış ve Milli Güvenlik Kurulu’nda kıdemli direktörlük görevini üstlenmiştir.

New York’ta yaşayan Dr. Haass, çeşitli üniversite ve kurumlarda aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.

Global İlişkiler Forumu (GIF) hakkında - http://www.gif.org.tr/eng/

Resmi olarak 11 Mayıs 2009 tarihinde tüzel kişilik kazanmış olan Global İlişkiler Forumu (GIF), üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ve global ilişkilere dayalı konuları sorgulayıp, tartışabilecekleri bir platformda buluşturmayı amaçlayan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

GIF, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş ve saygınlık kazanmış, siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, silahlı kuvvetler mensubu, sanatçı, hukuk insanı, basın mensubu, iş adamı, iş kadını ve bürokratlardan oluşan 40 kişilik bir grup tarafından kurulmuştur.

Komisyon çalışmaları (Task Force), yüksek seviyeli misafir konuşmacıların katıldığı toplantılar, yuvarlak masa toplantıları ve uluslararası temaslar GIF’in faaliyetleri arasındadır. GIF ayrıca kurumsal çalışmaları ile dünya ve Türk dış politikasına dair güncel konularla ilgili bağımsız değerlendirmeleri www.gif.org.tr adresinde yayımlayarak tartışmalara katkıda bulunmaktadır.