MAYIS 2010
 
 
Koç Üniversitesi Yayınları ilk kitabı ile yayın hayatına “Merhaba” dedi.
Koç Üniversitesi Yayınları, Türkiye’de sosyal psikolojinin kurucularından, Türkiye Bilimler Akademisi Kurucu Üyesi ve uluslararası üne sahip Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın 20 yıllık çalışmalarını biraraya getirdiği "Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi" kitabı ile yayın hayatına "Merhaba" dedi.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Kağıtçıbaşı’na ait, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan ilk kitap okurlarla buluştu. Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi; Kültürel Psikoloji adlı kitap, insan psikolojisi ve sosyal gelişimi, Kağıtçıbaşı’nın çoğunluk olarak adlandırdığı tarafın bakış açısından ele alıp, kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor. Benliğin doğasına ve insan gelişimine, küreselleşme sonucu giderek benzeyen yaşam tarzları bağlamında kültürlerarası bir perspektiften bakan çalışma, Batı’nın kültüre bağımlılığını ve göreceliliğini düzeltiyor. Kültürel ve kültürlerarası psikologlara, psikolojiyi evrensel hale getirme ve kültüre daha az bağımlı kılma konusunda yol gösterirken, psikoloji ve sosyal bilimler öğrencileri için de benzersiz bir kaynak olma niteliği taşıyor. Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabın genel satışı ve dağıtımı ise Yapı Kredi Yayınları’na ait.
   
Koç Üniversitesi Yayınları Hakkında

Koç Üniversitesi Yayınları’nın öncelikli amacı bilim ve edebiyat alanlarındaki yayınları ile toplumun gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. Yayınlar, Koç Üniversitesi’nin araştırma, yaratıcılık, disiplinler arası sorgulama ve sınıf içi-sınıf dışı eğitim gibi konularda mükemmeliyetçiliğe olan bağlılığını göstermektedir. Yayınevi, edebi eserleri, araştırma ve bilimi çeşitli disiplinlerde ve başka ülkelerde yayabilmek için, İngilizce eserlerle, global bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Koç Üniversitesi Yayınları Türkçe dilindeki orijinal çalışmalarla da Türkçeyi geliştirmenin yanı sıra Türkiye’deki ve Türkiye hakkındaki bilgi üretimine katkıda bulunmayı da hedeflemektedir. Türkçe Yayımlar, yabancı edebiyat ve bilim eserlerini de ülkede tanıtmaktadır. Koç Üniversitesi’nin ulaşmayı hedeflediği kitle yalnızca üniversite öğrencileri ve akademisyenleri değil, çeşitli alanlardan profesyoneller, edebiyat ve bilim ile ilgili eserlerle ilgilenen okuyucuları da içermektedir. Koç Üniversitesi Yayınları, bu yıl itibariyle tüm akademik disiplinlerde hem yabancı dillerden Türkçeye çeviri hem de Türkçe ve İngilizcede yazılmış özgün kitapları yayımlayacaktır. 2010 yılı yayın programımız altı kitaptan oluşmaktadır.
   
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Kimdir?

Sosyal/Kültürel psikoloji alanında dünya çapında uzmanlığını kanıtlamış olan Kağıtçıbaşı, kültürlerarası psikolojinin kurucuları arasında yer alıyor. Bu alanda yaptığı çok sayıda araştırma ve yayınla, uluslararası bir saygınlığa sahip olan Kağıtçıbaşı, öğrencileri tarafından da örnek alınan bir akademisyen.

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (1969 – 1973) ve Boğaziçi Üniversitesi’nde (1973 – 1995) öğretim üyeliği yaptı. A.B.D.’nde Berkeley, Princeton, Colombia ve Harvard Üniversitelerinde ders verdi ve araştırmalar yürüttü. UNESCO’ya bağlı International Social Science Council’da (ISSC); Kültürler-Arası Psikoloji Kuruluşunda ve Uluslararası Psikolojik Bilimler Birliğinde Yürütme Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı.

Yurt içinde basılmış 18 kitap ve 47 makale / kitap bölümü; yurt dışında basılmış 12 kitap ve 140 makale / kitap bölümü bulunuyor. Araştırmalarında, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla inceleyen ve psikoloji literatüründeki çeşitli araştırmalara esin kaynağı olan “Kültürlerarası Benlik ve Aile Modeli”ni geliştiren Prof. Dr. Kağıtçıbaşı birçok ulusal ve uluslar arası bilim ödülünün de sahibi oldu. Bunların belli başlıları şöyle: Avrupa Gelişim Psikoloji Kuruluşu 2007 William T. Preyer İnsan Gelişimi Çalışmalarında Mükemmellik Ödülü; 2007 Ursula Gielen Global Psikoloji Kitabı Ödülü; The Academy of Sciences for the Developing World “TWAS üyeliği” (2006); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Üyeliği (2005); Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu “Psikoloji Biliminin Uluslar arası Gelişimine Katkı Ödülü” (1998); Kültürlerarası Psikoloji Kuruluşu Onur Üyeliği (1998); Wellesley College Mezunlar Başarı Ödülü (1997); Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1996); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Ödülü (1993–94); Amerikan Psikoloji Kuruluşu “Uluslar arası Psikolojinin Gelişmesine Seçkin Katkı Ödülü” (1993); Phi Beta – Kapa (1985); Fulbright Ödülü (1983-84); Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü (1980).