4 Şubat 2016 

Koç Üniversitesi Yayınları’ndan üç yeni kitap

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Mimarlık ve Sanat Tarihi, Tarih ve Antropoloji alanında üç yeni kitap yayınladı. KÜY kitaplarının gelirleri Koç Üniversitesi Burs Fonu’na aktarılıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Mimarlık ve Sanat Tarihi kategorisinde Bizans’ın Yapı Ustaları adlı kitabı yayımladı. Pennsylvania Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Bizans Sanatı ve Mimarisi profesörü ve Antik Çalışmalar Merkezi direktörü Robert Ousterhout’un kaleme aldığı kitap, Fügen Yavuz tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitap, Bizans mimarisine bir yandan Bizanslı yapı ustalarının bakış açısından yaklaşırken, diğer yandan dokuzuncu ve on dördüncü yüzyıllar arası Konstantinopolis yapılarına odaklanıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Tarih kategorisinde Jön Türkler’in Filistin’i adlı kitabı yayımladı. Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio’nun derlediği kitap, raflardaki yerini aldı. Kitap, Filistin’de basın, eğitim, milli hislerin yeşermesi, şehircilik faaliyetleri gibi konularda ciddi gelişmelerin yaşandığı 1908 Devrimi sonrasına ilişkin ilk kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyor. Şimdiye dek hiçbir araştırmada gerektiği gibi ele alınmamış önemli bir döneme ışık tutan bu derleme, Filistin tarihinin bu çalkantılı dönemine dair pek çok önemli konuyu özgün yaklaşımlarla inceliyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Antropoloji ve Tarih kategorisinde Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları: Filistin Köy Tarihleri adlı kitabı yayımladı. Georgetown Üniversitesi Dışişleri Fakültesi Öğretim Üyesi Rochelle A. Davis’in kaleme aldığı kitap, Hayrullah Doğan tarafından Türkçeye kazandırıldı. Akademik literatüre katkıda bulunacak olan kitap, akademisyenlerin yanı sıra akademisyen olmayanların da okuyabileceği bir üslupla kaleme alındı. Kitap, Filistin’deki köylerin ve onların tarihlerinin nasıl da insanların bugünkü hayatlarının bir parçası haline geldiğini inceliyor. Çok alanlı araştırma çalışmasına dayanan kitap, 1948’deki savaştan bu yana köyün, insanların hayatında oynadığı rolleri irdeliyor.

BİZANS’IN YAPI USTALARI

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Mimarlık ve Sanat Tarihi kategorisinde Bizans’ın Yapı Ustaları adlı kitabı yayımladı. Pennsylvania Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Bizans Sanatı ve Mimarisi profesörü ve Antik Çalışmalar Merkezi direktörü Robert Ousterhout’un kaleme aldığı kitap, Fügen Yavuz tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitap, Bizans mimarisine bir yandan Bizanslı yapı ustalarının bakış açısından yaklaşırken, diğer yandan dokuzuncu ve on dördüncü yüzyıllar arası Konstantinopolis yapılarına odaklanıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan, Pennsylvania Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Bizans Sanatı ve Mimarisi profesörü ve Antik Çalışmalar Merkezi direktörü Robert Ousterhout’un kaleme aldığı ve Fügen Yavuz tarafından Türkçeye kazandırılan Bizans’ın Yapı Ustaları kitabı raflardaki yerini aldı. Mimarlık ve Sanat Tarihi kategorisinde yayınlanan kitap, Bizans mimarisini, ağırlıklı olarak da dokuzuncu yüzyılla on beşinci yüzyıl arasında Konstantinopolis bölgesinde inşa edilmiş olan kiliseleri inceliyor. Robert Ousterhout, Bizans mimarisine bir yandan Bizanslı yapı ustalarının bakış açısından yaklaşırken, diğer yandan dokuzuncu ve on dördüncü yüzyıllar arası Konstantinopolis yapılarına odaklanıyor. Yazar, tasarım ve inşaat süreçlerinde en sık karşılaşılan sorunları tespit ediyor. Yazılı kanıtları, arkeolojik kayıtları ve özellikle de ayakta kalmış olan yapıları analiz ederek Bizans mimarisinin, bilindiğinden çok daha yaratıcı ve yenilikçi olduğu sonucuna varıyor.

Ousterhout, ustaların tuğla ve harçtan çatı kiremitlerine, temellerden kubbelere kadar tüm malzemeleri nasıl seçtiklerini, ürettiklerini ve kullandıklarını anlatıyor. Zengin süslerle dekore edilmiş, mermer levhalar, mozaik ve fresklerle kaplı kilise iç mekânlarını, karmaşık ikonografik programlarıyla birlikte, yapı ustasının görüşleri çerçevesinde konumlandırıyor. Ousterhout, aynı zamanda Rusya, Balkanlar ve İsrail’deki ustalara da değiniyor.

Künye Bilgisi:
Bizans’ın Yapı Ustaları
Robert Ousterhout
İngilizceden çeviren: Fügen Yavuz
Yayına hazırlayan: Günder Varinlioğlu, Rana Alpöz
Redaksiyon: Ayşe Günaysu
Düzelti: Günder Varinlioğlu
Mizanpaj uygulama: Gelengül Erkara
Kapak tasarımı ve uygulama: Gökçen Ergüven
Sayfa: 348
Fiyat: 32 TL
Ebat: 16,5 X 24
Kapak Türü: Karton Kapak
Kategori: Mimarlık, Sanat Tarihi
1.Baskı: İstanbul, Ocak 2016
Koç Üniversitesi Yayınları Sertifika no: 18318

JÖN TÜRKLERİN FİLİSTİN’İbr />
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Tarih kategorisinde Jön Türkler’in Filistin’i adlı kitabı yayımladı. Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio’nun derlediği kitap, raflardaki yerini aldı. Kitap, Filistin’de basın, eğitim, milli hislerin yeşermesi, şehircilik faaliyetleri gibi konularda ciddi gelişmelerin yaşandığı 1908 Devrimi sonrasına ilişkin ilk kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyor. Şimdiye dek hiçbir araştırmada gerektiği gibi ele alınmamış önemli bir döneme ışık tutan bu derleme, Filistin tarihinin bu çalkantılı dönemine dair pek çok önemli konuyu özgün yaklaşımlarla inceliyor.

Filistin, Jön Türkler döneminde hayata geçirilen birçok politikanın etkileri açısından bir mikrokozmos olarak görülebilir. Filistin’deki Jön Türk yönetimini farklı açılardan irdeleyen bu çalışma Filistin nüfusunun etnik, dinsel ve toplumsal çeşitliliğini yansıtırken, döneme ilişkin yeni yaklaşımlar sunuyor.

Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio’nun yaptığı derleme, resmi Osmanlı belgeleri, yerel arşivler, cemaatlere ait arşivler, çeşitli yerel dillerdeki yayınlar, hatıratlar ve günlükler gibi çeşitli kaynaklardan yararlanıyor. Farklı alanlardan akademisyenlerin makalelerinde hem Jön Türklerin Filistin’deki siyasi, ekonomik ve kültürel politikaları ve kalkınma programları, hem de yerel kesimlerin İstanbul’dan gelen bu talimatlara ve programlara verdiği tepkiler ele alınıyor. Kitapta, devrimin Filistin’de yaşayan çeşitli grupların hayatlarını ve algılarını nasıl değiştirdiği ve gerek diğer cemaatler karşısında gerek kendi içlerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki statülerine ve rollerine bakışlarını nasıl yeniden şekillendirdiği gösteriliyor.

Derlemedeki bölümlerde yerel siyasetten sivil toplumun ortaya çıkışına, siyasi örgütlerden meclis seçimlerine, Filistin gençliğinin devrim sonrasındaki tavrından basının rolüne, Jön Türklerin Filistin’deki “medenileştirme misyonu”ndan Filistin’in İmparatorluğun merkezinden nasıl görüldüğüne, Siyonizme ve Arap milliyetçiliğine yönelik tavır ve politikalardan yönetime, yeni yasal pratiklerin ve paradigmaların uygulamaya konmasından Filistin’in Birinci Dünya Savaşı’ndaki durumuna dek uzanan çok çeşitli konular işleniyor. Derleme genel olarak hem Osmanlı bağlamında hem de yerel bağlamlarda Filistin’deki Osmanlı yönetiminin son on yılına ışık tutuyor.

Künye Bilgisi:
Jön Türklerin Filistin’i
Derleyenler: Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio
İngilizceden Çeviren: Erkal Ünal
Yayına hazırlayan: Berna Akkıyal
Düzelti: Nihal Boztekin
İç tasarım: Gökçen Ergüven
1. Baskı: İstanbul, Ocak 2016
Sayfa: 268 sayfa
ISBN: 9786055250782
Fiyat: 26 TL
Kategori: Tarih
Koç Üniversitesi Yayınları Sertifika no: 18318

YERİNDEN EDİLENLERİN COĞRAFYALARI
FİLİSTİN KÖY TARİHLERİ

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Antropoloji ve Tarih kategorisinde Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları: Filistin Köy Tarihleri adlı kitabı yayımladı. Georgetown Üniversitesi Dışişleri Fakültesi Öğretim Üyesi Rochelle A. Davis’in kaleme aldığı kitap, Hayrullah Doğan tarafından Türkçeye kazandırıldı. Akademik literatüre katkıda bulunacak olan kitap, akademisyenlerin yanı sıra akademisyen olmayanların da okuyabileceği bir üslupla kaleme alındı. Kitap, Filistin’deki köylerin ve onların tarihlerinin nasıl da insanların bugünkü hayatlarının bir parçası haline geldiğini inceliyor. Çok alanlı araştırma çalışmasına dayanan kitap, 1948’deki savaştan bu yana köyün, insanların hayatında oynadığı rolleri irdeliyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan, Georgetown Üniversitesi Dışişleri Fakültesi Öğretim Üyesi Rochelle A. Davis’in yazdığı ve Hayrullah Doğan’ın Türkçeye kazandırdığı Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları: Filistin Köy Tarihleri kitabı raflardaki yerini aldı.

Tarih ve Antropoloji kategorisinde yayımlanan kitap, ağırlıklı olarak etnografik araştırmalara ve köy kitaplarına dayanan Filistin Köy Tarihleri, bölgede tarihin nasıl yazıldığını, kaydedildiğini ve tartışıldığını inceliyor. Yok edilen Filistin köylerinin ve onların tarihlerinin, Filistinli mültecilerin bugünkü hayatlarını nasıl etkilediğini gösteriyor. Rochelle A. Davis, köy tarihlerinin ve köy kitaplarının bugün Filistinliler için ne ifade ettiğini ve verdikleri mücadelenin neresinde yer aldığına ilişkin sorulara yanıt arıyor.

1948 Arap-İsrail Savaşı sonucunda Filistin’de yaşayan binlerce Arap yerinden oldu, onlarca köy yok edildi. Filistinlilerin önemli bir kısmı Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır ve Gazze Şeridi’nde mülteci statüsünde yaşamaya başladı. Filistinliler tüm bu olayları nekbe (felaket) olarak adlandırdı. Nekbe sürecinde boşaltılan ve büyük ölçüde yok edilen 400’ü aşkın Filistin köyü hakkında 120’den fazla “köy anma kitabı” yayımlandı. Bugün bu kitaplar, Filistinlilerin yaşadığı bu köylerin bir zamanlar haritada var olduğuna dair kanıt dosyalar olarak sunuluyor.

Künye Bilgisi:
Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları: Filistin Köy Tarihleri
Rochelle A. Davis
İngilizceden çeviren: Hayrullah Doğan
Yayına hazırlayan: Güllistan Yarkın, Rana Alpöz
Düzelti: Müge Karahan, Osman Safa Bursalı
Kitap ve kapak tasarımı: Gökçen Ergüven
ISBN: 978-605-5250-75-1
Fiyat: 30 TL
Sayfa: 346
Ebat: 16,5 x 24 cm.
Kapak Türü: Karton Kapak
Kategori: Antropoloji - Tarih
1. Baskı: İstanbul, Ocak 2016
Koç Üniversitesi Yayınları Sertifika no: 18318

Koç Üniversitesi Yayınları Hakkında

Koç Üniversitesi’nin “mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yayımladığı kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini sunacak başlıklar arasından seçiyor. Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu) araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.

Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.

Maddiyat dizisiyse Uçbeyleri’nin yaklaşımını finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına uyguluyor.

KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte kullanılıyor.

İstiklal Caddesi No:181 Merkez Han Beyoğlu/İstanbul +90 212 393 6000
kup@ku.edu.trwww.kocuniversitypress.comwww.kocuniversitesiyayinlari.com