16 Şubat 2017 

Social Value Matters 2017;

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Social Value International’ın Türkiye’de ilk kez düzenlecek konferansında sosyal etki aktörlerini buluşturuyor.

Sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet gösteren Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), küresel zorluk ve sorunları aşmak için sosyal etki ve sosyal değer konularında uluslararası çalışmalar yürüten Social Value International’ın bu yılki konferansına ev sahipliği yapacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ve uluslararası düzeyde katılımın olacağı “Social Value Matters 2017” adlı konferans, 10-11 Nisan 2017 tarihlerinde Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. MarjinalSosyal ve Myra işbirliğiyle gerçekleştirilecek konferansa sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, sosyal girişimciler; özel sektör, kamu ve fon veren kurum temsilcileri, analistler ve akademisyenler katılacak. Konferans kapsamında, çeşitli yuvarlak masa toplantıları ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Oturumlarda, artan eşitsizlik ve küresel belirsizlik ortamında değişime ilham vermek ve sosyal faydayı en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla paydaşların seslerini daha fazla duyurmasının yollarına odaklanılacak. Konferansa katılacak Koç Üniversitesi mezunları %10 indirimden yararlanabilirler.

Sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet gösteren Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), sosyal etki alanındaki kayda değer kuruluşlardan biri olan Social Value International’ın İstanbul’da düzenlenecek konferansına ev sahipliği yapacak. Destekçileri arasında MarjinalSosyal ve Myra’nın da bulunduğu konferans, 10–11 Nisan tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nin Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. “Social Value Matters 2017” konferansına sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, sosyal girişimciler; özel sektör, kamu ve fon veren kurum temsilcileri, analistler ve akademisyenler katılacak.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ve uluslararası düzeyde katılımın olacağı “Social Value Matters 2017” konferansında, artan eşitsizlik ve küresel belirsizlik ortamında değişime ilham vermek ve sosyal faydayı en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla paydaşların seslerini daha fazla duyurmanın yollarına odaklanılacak. Konferans oturumlar, çeşitli yuvarlak masa toplantıları ve atölye çalışmalarından oluşacak. Yuvarlak masa toplantıları uzmanlar tarafından yönetilen, görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına odaklanan küçük tartışma gruplarını içerecek. Atölye çalışmaları ise katılımcıları tartışmaya ve öğrenmeye teşvik etmek üzere çeşitli alıştırmalar ve faaliyetlerde bir araya getirecek.

Konferans dünyadaki sorunlara, “ilkeler, kişiler, uygulamalar ve güç” olmak üzere dört temel alan ekseninde eğilecek. Sosyal etkiyi nasıl en üst düzeye çıkarılabileceğine dair planların kurgulanacağı konferansta, sosyal değeri artırmak konusunda işe yarayan unsurlara dair deneyimler paylaşılacak. Katılımcılar, sosyal değer için ölçümleme ve analizin yaşamsal öneminin farkına varırken, sosyal yatırımların, değeri hesaba katan yeni yaklaşımların planlanması konusunda rehberlik desteği de almış olacak. Katılımcılar ayrıca, kırk beş ülkeden temsilcilerin oluşturduğu Sosyal Value Matters ağı üyeleriyle ve işbirliği fırsatı yakalayabilecek.

Konferansla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt için http://kusif.ku.edu.tr/tr/content/social-value-matters-2017-0 adresi ziyaret edilebilir. Konferansa katılacak Koç Üniversitesi mezunları %10 indirimden yararlanabilirler.

Sosyal Value International (SVI)Hakkında

SVI küresel zorluk ve sorunları aşmak için sosyal etki ve sosyal değer konularına odaklanan uluslararası bir dünya ağıdır. Farklı sektörler, disiplinler ve uzmanlıklarda, sosyal etki alanında çalışan gönüllü ve profesyonellerin 45 ülkeden üyesi olduğu bu topluluk birlikte hareket ederek üretilen ve/veya mevcut olan değeri değerlendirme yaklaşımını değiştirmeyi hedefliyor. Yıl boyunca sosyal değer hesapları konulu eğitimleri ve her yıl farklı ülkelerde yaptığı konferanslarıyla benzer düşünen insanların bir araya gelmesi sağlanıyor ve ölçümleme konusunda deneyim paylaşımıyla uzmanlığın gelişmesi amaçlanıyor. 2012’den beri düzenlenen bu konferanslar bugüne kadar Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, İngiltere ve Amerika’da gerçekleşmiştir.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012'de Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. KUSIF'in çıkış noktası, sosyal etki yaratım sürecinde, kaynakların doğru kullanımı ve hedeflenen değişimlere istenen ölçüde ulaşılması için sosyal etki ölçümlemesi yapılmasının gerekliliğidir. Bu çerçevede, KUSIF aktivitelerini farklı disiplinlerde faaliyet gösteren ve farklı deneyimlere sahip uzman kurumlar ile işbirliğinde gerçekleştirerek sosyal etki çalışmalarında “referans noktası” olmayı hedefler. KUSIF'in vizyonu STK'lar, fon veren kurumlar, sosyal girişimler ve özel sektör kuruluşları için faaliyetlerin ve girişimlerin sosyal etkilerinin hesaba alınarak planlandığı ve sosyal etki ölçümlemesinin bu kişi ve kuruluşların çalışma prensipleriyle bütünleştiği ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği olan bir Türkiye’dir. Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kuruluşuna da öncülük eden KUSIF sosyal etki ölçümlemenin standartlarını belirlemek üzerine çalışır. Sosyal etki ve sosyal etkinin yönetimi konusunda Türkçe kaynak üretmek, işbirliği adına sivil toplum, kamu ve sosyal girişimciler arasında ağlar geliştirmek KUSIF’in merkez aktiviteleridir. Ayrıca KUSIF lisans öğrencileri için sosyal etki konulu dersler üretir ve Koç Üniversitesi'ni sürdürülebilirlik alanında destekler.