17 Şubat 2017 

Koç Üniversitesi Yayınları’ndan yeni kitaplar

KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.

YENİ KÖTÜ GÜNLER: SANAT, ELEŞTİRİ, ACİL DURUM

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) sanat kategorisinde Yeni Kötü Günler: Sanat, Eleştiri, Acil Durum adlı kitabı yayımladı. Princeton Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji Bölümü’nde Townsend Martin Profesörü ve October dergisinin editörü Hal Foster tarafından derlenen kitap, Ferit Burak Aydar Türkçeye kazandırdı. Hal Foster, Yeni Kötü Günler’de sanat ve eleştirinin son yirmi beş yılda geçirdiği büyük dönüşümü inceliyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından sanat kategorisinde yayımlanan Yeni Kötü Günler: Sanat, Eleştiri, Acil Durum adlı kitap raflardaki yerini aldı. Princeton Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji Bölümü’nde Townsend Martin Profesörü ve October dergisinin editörü Hal Foster’in kaleme aldığı kitap, Ferit Burak Aydar tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Hal Foster, Yeni Kötü Günler’de sanat ve eleştirinin son yirmi beş yılda geçirdiği büyük dönüşümü Bertolt Brecht’in “Eski güzel günlerle değil, yeni kötü günlerle başlayın” nasihatinin ışığında inceliyor.

Cindy Sherman, Thomas Hirschhorn ve Isa Genzken gibi farklı mecralarda çalışan sanatçıların işlerine Jacques Rancière, Bruno Latour ve Giorgio Agamben gibi farklı “meşrep”lerden düşünürlerin yazdıklarının yardımıyla bakan Foster, neoliberalizmin ve teröre karşı savaşın yarattığı küresel “acil durum”u sanat içinden anlamaya çalışıyor ve bize dört “kavramsal araç” sunuyor: abject, arşiv, mimesis ve güvencesizlik.

Yeni Kötü Günler, çağdaş sanat ve eleştirinin günümüz dünyasının oynak ve bulanık gerçekliğine verdiği ve veremediği cevapları toparlayıp yeni sorularla tartışmaya açıyor.

Künye Bilgisi:
Yeni Kötü Günler: Sanat, Eleştiri, Acil Durum
Fiyat (KDV Dâhil): 24 TL
ISBN: 978-605-9389-35-8
Barkod: 9786059389358
Ürün Sırası: 114
Ana Kategori: Sanat
Ebat: 13,5 x 20 cm
Sayfa Sayısı: 198
Kapak Türü: Karton Kapak

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ:
TOPLUMSAL BELLEK, MEKÂN VE KİMLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) Sosyoloji kategorisinde Bir Varmış Bir Yokmuş: Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar adlı kitabı yayımladı. Kitap, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doçent Tahire Erman ve Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi Serpil Özaloğlu tarafından derlendi.

Kitapta “İstanbullu aileler ahşap konaklardan apartman dairelerine taşınırken neler değişti? Artvin’de barajlar sadece köyleri mi yok etti? Kentsel dönüşüm, mağdurlarının belleklerinde gecekondu geçmişini nasıl bir dönüşüme uğrattı? Müzeye dönüştürülen bir cezaevi belleği nasıl yeniden inşa ediyor? 1980 darbesi edebiyat ve sinemada nasıl hatırlandı?” gibi sorular irdeleniyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doçent Tahire Erman ve Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi Serpil Özaloğlu tarafından derlenen Bir Varmış Bir Yokmuş: Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar kitabı raflardaki yerini aldı.

Tek başımıza hatırladığımız ve unuttuğumuz gibi hep beraber de hatırlar ve unuturuz. Ortak hatıralarımızı, “toplumsal bellek”i taşıyan, şekillendiren ve dönüşüme uğratan en önemli etkenlerden biri de mekândır. Neyi, nasıl hatırladığımız, nerede hatırladığımızla çok yakından ilişkilidir.

Bir Varmış Bir Yokmuş’ta toplumsal bellekle mekân arasındaki bu ilişki kuramsal araştırmalar ve vaka çalışmaları aracılığıyla tekrar tartışmaya açılıyor. Çeşitli akademik disiplinlerden otuz altı yazar, belleklerin mekânlarda, mekânların da belleklerde bıraktığı izleri takip ederek Türkiye’nin son yetmiş yılda geçirdiği hızlı toplumsal (ve mekânsal) değişimin hatlarını netleştirmeye çalışıyor.

İstanbullu aileler ahşap konaklardan apartman dairelerine taşınırken neler değişti? Artvin’de barajlar sadece köyleri mi yok etti? Kentsel dönüşüm, mağdurlarının belleklerinde gecekondu geçmişini nasıl bir dönüşüme uğrattı? Müzeye dönüştürülen bir cezaevi belleği nasıl yeniden inşa ediyor? 1980 darbesi edebiyat ve sinemada nasıl hatırlandı?

Bir Varmış Bir Yokmuş, belleğin karmaşık işleyişinin hakkını veren, hatırlamanın “sahip olmak”, unutmanın da “yokluk” anlamına gelmediğini gösteren bir çalışma niteliği taşıyor.

Künye Bilgisi:
Bir Varmış Bir Yokmuş: Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar
Fiyat (KDV Dâhil): 36 TL
ISBN: 978-605-9389-27-3
Barkod: 9786059389273
Ürün Sırası: 109
Ana Kategori: Sosyoloji
Ebat: 16,5 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 334
Kapak Türü: Karton Kapak

KEMER SIKMAK: TEHLİKELİ BİR FİKRİN TARİHİ

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) siyaset ve ekonomi kategorisinde Kemer Sıkmak: Tehlikeli Bir Fikrin Tarihi adlı kitabı yayımladı. Brown Üniversitesi’nde uluslararası siyasal ekonomi profesörü olan Mark Blyth’ın derlediği kitap Duygu Argın tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından siyaset ve ekonomi kategorisinde yayımlanan, Brown Üniversitesi’nde uluslararası siyasal ekonomi profesörü olan Mark Blyth tarafından yazılan Kemer Sıkmak: Tehlikeli Bir Fikrin Tarihi kitabı raflardaki yerini aldı.

Kemer sıkma görüşünü hem hassas bir ekonomi politikası hem de iktisat fikirleri açısından ele alan Mark Blyth, kendi içinde patlayan ABD finans sektörü krizinin avro bölgesine ve ötesine yayılarak, nasıl bir kamu krizine dönüştüğünü ve sonuçlarını inceliyor. Bankacılık sektöründe oluşan özel borcun nasıl olup da “devlet borcu krizi” olarak yeniden adlandırıldığı ve krizin insanlık tarihinin en büyük şaşırtma hikâyesini oluşturduğu üzerinde durarak kemer sıkma fikrinin tarihini sorguluyor. Locke, Smith, Hume ve Keynes’in düşünceleri ve çalışmaları arasında gezinerek kemer sıkmanın entelektüel tarihini ele aldıktan sonra kemer sıkmanın gerçek tarihine bakıyor.

1930’lardan altı (ABD, İngiltere, Almanya, Japonya ve Fransa), 1980’lerden dört (Danimarka, İrlanda, Avusturya ve İsveç) örnek vakayı ve sonunda kemer sıkmanın yeni umudu REBLL ittifakı ülkeleri (Romanya, Estonya, Bulgaristan, Letonya ve Litvanya) senaryolarını analiz ederek, kemer sıkmanın uygulamada nasıl çalıştığını, milyonlarca insanın yaşamını etkileyen kemer sıkma uygulamalarından ne gibi dersler almamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Künye Bilgisi:
Kemer Sıkmak: Tehlikeli Bir Fikrin Tarihi
Fiyat (KDV Dâhil): 32 TL
ISBN: 978-605-9389-28-0
Barkod: 9786059389280
Ürün Sırası: 112
Ana Kategori: Siyaset, Ekonomi
Ebat: 16,5 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 276
Kapak Türü: Karton Kapak

SON ÜTOPYA: TARİHTE İNSAN HAKLARI

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) Tarih, Siyaset kategorisinde Son Ütopya: Tarihte İnsan Hakları adlı kitabı yayımladı. Harvard Üniversitesi’nde tarih profesörü ve Humanity dergisi yayın kurulu üyesi Samuel Moyn tarafından derlenen kitap, Firdevs Ev tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan ve Harvard Üniversitesi’nde tarih profesörü ve Humanity dergisi yayın kurulu üyesi Samuel Moyn tarafından derlenen, Son Ütopya: Tarihte İnsan Hakları kitabı raflardaki yerini aldı. Siyaset kategorisinde yayımlanan kitap Firdevs Ev tarafından çevrildi.

“İnsan hakları” dendiğinde herkesin aklına en üstün ahlak ilkeleri ve siyasi idealler gelir. Dahası bu yüceliğin insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülür. Fakat bu programın ne kadar yakın zamanda tedavüle girip yaygınlaştığının farkına varmak insanda çarpıcı bir etki bırakır. Bu siyasi idealin kendine bir alan açabilmesi için sadece ütopyaların değil, genel olarak siyasi projelerin ıskartaya çıktığı bir döneme, 20. yüzyılın son çeyreğine gelinmesi gerekiyordu. İnsan haklarının alamet-i farikası, 1970’lerde bir anda nereden geldiği anlaşılmadan sahneye çıkmış olmasıdır.

Son Ütopya: Tarihte İnsan Hakları adlı kitap; “İnsan hakları saf hümanist bir hareket midir? Devletlerin ya da hükümetlerin, özellikle de Soğuk Savaş döneminde, ihtilaf halinde oldukları diğer devletleri sıkıştırmak için başvurduğu bir koz olarak mı değer kazanmıştır, yoksa kerameti kendinden menkul bir taban hareketi midir? Başka bir dünyanın mümkün olduğu düşüncesinin yeni biçimi, bir ‘son ütopya’ mıdır, yoksa başkası olmayan bir dünyanın daha iyi ve ahlaklı hale getirilmesi çabası mıdır?” sorularına yanıt arıyor.

Künye Bilgisi:
Son Ütopya: Tarihte İnsan Hakları
Samuel Moyn
İngilizceden çeviren: Firdevs Ev
Yayına hazırlayan: Ferit Burak Aydar
Fiyat (KDV Dâhil): 30 TL
ISBN: 978-605-9389-26-6
Barkod: 9786059389266
Ana Kategori: Tarih, Siyaset
Ebat: 16,5 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 272
Kapak Türü: Karton Kapak

SUSUZLUK: ANTİK DÜNYADA SU VE İKTİDAR

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) Arkeoloji ve Tarih kategorisinde Susuzluk: Antik Dünyada Su ve İktidar adlı kitabı yayımladı. Reading Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve Arkeoloji Profesörü Steven Mithen’in kaleme aldığı kitap, Ebru Kılıç tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitapta su krizi tarihsel bir perspektif ile ele alınıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan, Reading Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve Arkeoloji Profesörü Steven Mithen’in tarafından yazılan Susuzluk: Antik Dünyada Su ve İktidar kitabı raflardaki yerini aldı. Arkeoloji ve Tarih kategorilerinde çıkan kitabın çevirisi Ebru Kılıç tarafından yapıldı.

Gezegenimiz küresel bir su kriziyle karşı karşıya. Bilim insanları, tatlı su kaynaklarındaki tükenişin 2050’de dünya nüfusunun yüzde 75’ini etkiler hale geleceğini öngörüyor. Sınır tanımayan bir kentleşme, doğanın tahrip edilmesi ve iklim değişikliği bu krizin başlıca körükleyicileri. Steven Mithen, yaşadığımız su krizini Susuzluk’ta tarihsel bir perspektif sunarak ele alıyor.

Neolitik Devrim’den bu yana su, bir meta ve ekonomik güç kaynağı olarak görülmüştür. Tarih birbirinden iddialı su yönetim projeleri ve hidrolik mühendisliği örnekleriyle doludur. Mithen, okuru zamanlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor: Tarımsal sulamadaki başarılarıyla uygarlık haline gelen Sümerlerden çölün ortasında bir vaha yaratan Nebatilere, sifonlu tuvaletin mucidi Minoslulardan Roma İmparatorluğu’nun hamamlarına, Konstantinopolis’in şehirlerarası sukemerlerinden Çin’in su kanallarına dünyanın dört bir yanına uzanan Susuzluk, geçmişin deneyimlerini geleceğe yol göstermek üzere bir araya getiren kapsamlı bir kitap niteliği taşıyor.

Künye Bilgisi:
Susuzluk: Antik Dünyada Su ve İktidar
Fiyat (KDV Dâhil): 30 TL
ISBN: 978-605-9389-29-7
Barkod: 9786059389297
Ürün Sırası: 111
Ana Kategori: Arkeoloji, Tarih
Ebat: 16,5 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 344
Kapak Türü: Karton Kapak

Koç Üniversitesi Yayınları Hakkında
Koç Üniversitesi’nin “mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yayımladığı kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini sunacak başlıklar arasından seçiyor.
Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu) araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.
Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.
Maddiyat dizisiyse Uçbeyleri’nin yaklaşımını finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına uyguluyor.
KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.
KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte kullanılıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları Sertifika no: 18318
İstiklal Caddesi No:181 Merkez Han Beyoğlu/İstanbul +90 212 393 6000
kup@ku.edu.trwww.kocuniversitypress.comwww.kocuniversitesiyayinlari.com