22 Temmuz 2013 

Koç Üniversitesi Yayınları’ndan yeni kitaplar…

Koç Üniversitesi’nin araştırma, yaratıcılık, disiplinlerarası sorgulama ve sınıf içi-sınıf dışı eğitim gibi konularda mükemmeliyetçiliğe olan bağlılığının simgelerinden olan Koç Üniversitesi Yayınevi’nden 4 yeni kitap raflarda yerini aldı.

Yayınevi, araştırma ve bilimi çeşitli disiplinlerde ve başka ülkelerde yayabilmek için, İngilizce eserlerle, global bir okuyucu kitlesine hitap ediyor. Türkçe dilindeki orijinal çalışmalarla da bilgi üretimine katkıda bulunmanın yanı sıra Türkçe’nin bilimsel ve akademik alanda kullanımını yaymayı ve geliştirmeyi hedefliyor. Yayınevi ayrıca Türkçe çevirilerle yabancı dillerdeki güncel çalışmaları ve literatürü Türkçe okuyucusuna ulaştırmayı amaçlıyor. Koç Üniversitesi Yayınları’nın ulaşmayı hedeflediği kitle yalnızca üniversite öğrencileri ve akademisyenler değil, çeşitli alanlardan profesyoneller ve genel olarak akademik çalışmalarla ilgilenen tüm okuyuculardır.
 

ARTAMONOFF: BİZANS İSTANBUL’U İMGELERİ, 1930-1947
Derleyen: Günder Varinlioğlu

Nicholas V. Artamonoff ardında bini aşkın fotoğraftan oluşan bir bilmece bıraktı. Robert College’da öğrenim gördüğü ve mühendis olarak görev yaptığı yıllarda İstanbul’un tarihine ve kültürüne büyük ilgi ve hayranlık duydu: Rollei marka fotoğraf makinesiyle Bizans kalıntılarını görüntüledi, surları ve sarnıçları köşe bucak gezdi. Bizans İstanbul’unu araştıran ve gün yüzüne çıkaran mimarlık tarihçilerinin ve arkeologların izinde bütün kenti dolaştı. Görkemli kiliselerden mimari bezemelerin en ince ayrıntılarına, kalabalık pazarlardan dükkânında yalnız başına mesleğini yürüten zanaatkârlara değin kentin çok farklı öğeleriyle ilgilendi. Bu konu çeşitliliği, Nicholas V. Artamonoff Koleksiyonu’nu zengin ve ilginç kılar, dönemin kentsel çevresi üzerine fikir edinmemizi sağlar ve onun çok yönlü bir fotoğrafçı olduğunu ortaya koyar.

Künye

Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri,1930-1947
Derleyen: Günder Varinlioğlu
Yazarlar: Günder Varinlioğlu, Shalimar Fojas White, Nancy Micklewright, Robert Ousterhout
Çevirmen: Hayrullah Doğan
s. 311
23 x 28 cm.
Geridönüşümlü kâğıda basılmıştır.
 

SERBEST TİCARET DÖNEMİ ROMANSLARI
BRİTANYA EDEBİYATI, BIRAKINIZ YAPSINLAR DÜZENİ VE KÜRESEL ON DOKUZUNCU YÜZYIL

Ayşe Çelikkol

Britanya halkının ülkesine ve günlük hayatına dair kaygıları, on dokuzuncu yüzyılda genişleyen serbest ticaret ağları eşliğinde biçim ve mahiyet değiştirmiştir. Küresel mekân ve zaman algısının hâkim bir olgu haline gelmesiyle birlikte mutat aralıklarla ihlal edilen ulusal sınırlar, Britanyalı edebiyatçıların imgeleminde bir yandan mitik bir bereket çağrışımı yaparak önceki yüzyılların başat edebiyat türlerinden romansa özgü unsurları tekrar gündeme getirmiş, öbür yandan sınır tanımaz serbest ticaretin yarattığı korkuları imleyen çokeşlilik, kaçakçılık gibi temaları ön plana çıkarmıştır.

Ayşe Çelikkol Serbest Ticaret Romansları’nda İngiltere’nin on dokuzuncu yüzyılda kurduğu küresel iktisadi hegemonyanın ardındaki itici güç olan serbest ticaretin Britanya edebiyatına nasıl yansıdığı sorusuna cevap arıyor. Gerek Walter Scott, Charles Dickens, Charlotte Brontë gibi kanona dahil yazarların, gerekse Ebenezer Elliott ve Kaptan Marryat gibi kanon dışı yazarların yapıtlarında yer alan serbest ticaret temsillerine odaklanan yazar, serbest ticareti destekleyen veya kıyasıya eleştiren farklı söylemlerin yalnızca ekonomi politik metinleri tarafından değil aynı zamanda on dokuzuncu yüzyıl Britanya toplumunun imgelemine ışık tutan ve katkıda bulunan edebiyat metinleri tarafından da üretildiğini ortaya koyuyor. Çelikkol, edebiyat ve kültür tarihinde mutlak kopuşlar saptayan yaklaşımların aksine türlerin iç içe geçtiği, geçmişte geleceğin izlerini bulduğumuz bir edebiyat tarihi okuması öneriyor. Bizleri, edebiyat ile toplum arasında dolaysız ve indirgemeci bir nedensellik kurmaktansa edebi söylemin hâkim ekonomi politik söylemle örtüştüğü, bu söylemin kendi paradigması ve dili aracılığıyla, alttan alta eleştirel bir perspektifle yeniden üretildiği yapıtlar üzerinde düşünmeye davet ediyor.

Ayşe Çelikkol, on dokuzuncu yüzyıl İngiliz edebiyat ve kültür tarihi üzerine yaptığı doktorasını ABD'de Rice Üniversitesinde tamamlamıştır. Daha sonra ABD'de öğretim görevlisi olarak çalışan Çelikkol, halen Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde, İngiliz ve Amerikan edebiyatları üzerine liberalizm, kozmopolitanizm ve küresel kapitalizm kültürü temalı dersler vermektedir.

Künye

Serbest Ticaret Romansları: Britanya Edebiyatı, Bırakınız Yapsınlar Düzeni ve Küresel On Dokuzuncu Yüzyıl
Yazar: Ayşe Çelikkol
Çevirmen: Barış Özkul
s. 237
Ebat: 15 x 21 cm.
Geridönüşümlü kâğıda basılmıştır.
 

SAKLI LİMANDAN HİKAYELER: YENİKAPI’NIN BATIKLARI

2004 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kentin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmaray –Metro projeleri kapsamında Yenikapı’da büyük bir kurtarma kazısına başladı. İstanbul’un tarihinde ilk kez Bizans limanlarından birinde arkeolojik kazılar yapılıyordu. Kazılar başladığında kentin içine doğru uzanan Lykos (Bayrampaşa) Deresi’nin ağzına kurulmuş bu antik limanın bizlere neler sunacağı bilinmiyordu. Toplam 58.000 m2’nin üzerindeki kazı alanında ilk olarak Osmanlı izlerine rastlandı. Ardından günümüz deniz seviyesinden sadece 1 metre aşağıda Konstantinopolis’in en önemli ve antik dünyanın bilinen en büyük limanlarından birine, Theodosius Limanı’na ulaşıldı.

Halen devam eden kazılarda kent yaşamına dair ipuçları sunan sayısız küçük buluntu ve mimari eser ortaya çıktı. Ayrıca ahşap ve halat parçalarına, 2005 yılında da beklenmedik bir buluntuya, bir gemi batığına rastlandı. Araştırma alanı genişletilirken 5. ve 11. yüzyıllar arasına tarihlenen toplam 37 gemi gün ışığına çıkarıldı. Buluntular arasında çok iyi korunmuş büyük ve küçük ticari gemiler ile bugüne kadar ilk kez rastlanan Orta ve Geç Bizans dönemine ait kürekli kadırgalar yer alıyor. Yenikapı batıkları bugün toplu olarak ele geçmiş en büyük tekne koleksiyonunu oluşturuyor.

Deniz seviyesinin 6,3 m. altında ise arkeologları yeni bir sürpriz bekliyordu: İstanbul’un en eski yerleşik topluluğu. Günümüzden 8000 yıl öncesine tarihlenen bu Neolitik yerleşim, İstanbul’un tarih yazımını değiştirecek nitelikteydi. Bunun birkaç metre altında ise binlerce yıl önce burada yaşamış ilk İstanbulluların ayak izlerine ulaşıldı.

Kesintisiz devam eden kazılar onuncu yılına girerken artık bu kente dair birçok yeni bilgiye sahibiz. Yenikapı’dan çıkan buluntular ve bilimsel araştırmalar ışığında oluşturulan bu sergi, hem kentin ilk sakinlerinden bugüne uzanan bir kesit sunuyor, hem de kargoları ile bulunan dört batık üzerinden Konstantinopolis’in ticaret, denizcilik, gemi inşa teknolojisi ve günlük hayatına dair çok boyutlu bir bakış sağlıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Koç Vakfı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve Koç Üniversitesi Yayınları ortak yayınıdır.

Künye

Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları
Editörler: Zeynep Kızıltan, Gülbahar Baran Çelik
Çeviri: Barış Cezar, Emrah Güler
s. 219
24 x 29 cm.
 

BİZANS SARAYI: İKTİDAR VE KÜLTÜR KAYNAĞI
İKİNCİ ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUNDAN MAKALELER

Derleyenler: Ayla Ödekan, Nevra Necipoğlu, Engin Akyürek

21-23 Haziran 2010’da gerçekleştirilen İkinci Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumunun Konstantinopolis’e odaklanması kararında, İstanbul’un, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından 2010 Avrupa Kültür Başkenti tayin edilmesi etkili olmuştu. Sempozyumun ana teması “Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı” başlığının seçilme nedeniyse, Konstantinopolis’in, 11 Mayıs 330’da Roma İmparatoru Constatinus tarafından kurulmasından hemen sonra Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olmasıyla imparatorluktaki merkezi rolüydü. Sempozyumun amacı idari, politik, ekonomik ve dini bakış açılarından Büyük Saray’dan ve on ikinci yüzyıla gelindiğinde Blakhernai Sarayı’ndan imparatorluğun kalanına yayılan politik iktidarı değerlendirmek ve bu iktidarın kültürel alandaki yansımalarını incelemekti.

Bu kitap, İkinci Sevgi Gönül Bizans Çalışmaları Sempozyumunda sunulan kırk makalenin otuzundan oluşmaktadır. Makaleler “Bizans Saray Mimarisi,” “İmparatorluk İktidarının Merkezi Olarak Bizans Sarayı,” “Saraydaki ve Şehirdeki Törenler” ve “Saray Kültürü ve Görsel Sanatlar” olmak üzere dört kısımda gruplanmıştır.

Künye

Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı
İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumundan Makaleler

Derleyenler: Ayla Ödekan, Nevra Necipoğlu, Engin Akyürek
Çeviri: Nina Ergin
Dili: İngilizce
s. 243
Ebat: 19,5 x 25 cm.
Geridönüşümlü kâğıda basılmıştır.