28 Haziran 2013 

KOÇ-KAM VE UNESCO’dan Büyük İşbirliği: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet, Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ve United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) karar verme süreçlerinde kadın-erkek eşitliği odaklı eğitim programının ulusal düzeyde uygulanması için işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye'de toplumsal cinsiyet alanında önemli çalışmalar yapan Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet, Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) toplumsal cinsiyet ve karar verme süreçlerinde kadın-erkek eşitliği odaklı eğitim programlarının ulusal düzeyde uygulanması için United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ile işbirliği protokolü imzaladı. Programın ikinci safhasında bölgesel ve uluslararası düzeyde genişletilmesi öngörülüyor.

28 Haziran Cuma günü Paris UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KOÇ-KAM Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ile UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ve UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü Direktörü Saniye Gülser Corat'ın yanı sıra KOÇ-KAM, UNESCO ve Türkiye UNESCO Daimi Delegasyonu'ndan üst düzey temsilciler katıldı.

Programın çerçevesi ve ayrıntıları UNESCO ve Koç Üniversitesi tarafından İstanbul ve Paris'te önümüzdeki aylarda düzenlenecek uzman toplantıları ve atölyelerde geliştirilecek. Koç Üniversitesi ve Koç Grubu bünyesindeki şirketlerde üst düzey yöneticilerine verilecek olan cinsiyet eşitliği eğitimleri, başka kurumlara da sunulabilecek. Bu eğitim, kadın-erkek eşitliğini açıkça hedeflemeyen, ancak çeşitliliğe ve eşitliğe saygı duyan üst düzey yöneticilere yönetsel becerilerine katkıda bulunacak. Programa katılan yöneticilere UNESCO ve KOÇ-KAM'ın ortak eğitim sertifikası sunulacak.

Programın UNESCO'nun girişimleriyle doğrudan bağlantılı olan ikinci bir amacı da, kadınların UNESCO'nun faal olduğu eğitim, bilim, kültür, iletişim ve bilgi alanlarında liderlik rolü edinebilmeleri için gereken becerileri kazanabilmelerini sağlamak. Programın buradaki amacı, kendi iş alanlarında cinsiyet eşitliğine önemli bir katkı sağlayacak ve bilgilerini gelecek kuşağa aktaracak sayıda kadın liderin yetişmesine destek olmak olacak.

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınma ve barışın mutlak koşulu olduğuna dikkat çekerek, “Hayatın her alanında cinsiyet eşitsizliklerinin aşılması 21. yüzyılda önümüzde duran en zorlu görevlerden biri. UNESCO, faal olduğu tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarmaya, ve kadınların lider rollerde yer almasına destek vermeye kararlıdır. Türkiye'nin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından biriyle kurduğumuz yeni ortaklığı mutlulukla karşılıyor, bu ortaklığın cinsiyet eşitliğine ve kadınların profesyonel alanda güçlenmelerine verdiğimiz destekte bize yeni yollar açacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da işbirliğini şu sözlerle değerlendirdi; "Çağdaş ve modern toplumumuzda, kadın erkek eşitliği konseptinin doğru anlaşılması ve anlatılması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet araştırmalarında önemli bir konuma sahip olan KOÇ-KAM, kadın iş gücünün ekonomiye katma değerinin farkındadır. Kadın-erkek eşitliği çalışmaları ve eğitimlerinin Türkiye'de öncülüğünü yapacağımız için heyecan duymaktayız. UNESCO ile gerçekleştireceğimiz bu eşsiz işbirliğinin ülkemizde büyük bir değişim ve toplumsal etki oluşturacağına inanıyorum. Bu eğitim programı sonucunda, tüm şirketlerin İK süreçlerinde cinsiyet eşitliği uygulamalarının artması ve kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla ve etkin katılmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz".

Törende toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek eşitliğinin önemine değinen KOÇ-KAM Direktörü Prof. Dr. Kağıtçıbaşı: “UNESCO ile gerçekleşecek olan bu işbirliğinin Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren KOÇ-KAM için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Birleşmiş Milletler’in eğitim, bilim ve kültür alanındaki üst düzey kuruluşu olan UNESCO, özellikle son yıllarda toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek eşitliği konularına ciddiyetle eğilmektedir. Böyle bir işbirliği Türkiye’de ve yurtdışında KOÇ-KAM’ın faaliyetlerine katkı sağlayacak ve toplumsal cinsiyet sorunlarının çözümüne hizmet edeceğine inanıyorum.” dedi.

 

KOÇ-KAM HAKKINDA

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) 2010 yılının Mart ayında disiplinler-arası bir araştırma ve uygulama merkezi olma amacı ile kurulmuştur. KOÇ-KAM’ın amaçları arasında; Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak vardır. KOÇ-KAM, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden (Fakültelerin ismini sayıp sonunda “Fakültelerinden” demek daha akıcılık kazandırır), Hukuk Fakültesi’nden, Hemşirelik Yüksekokulu’ndan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden toplumsal cinsiyet konularında çalışan akademisyenleri ve yüksek lisans/doktora öğrencilerini bir araya getirmektedir. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde çalışmalarına devam eden KOÇ-KAM’ın Yönetim Kurulu’nda yedi akademisyen yer almaktadır. Merkezin direktörlüğünü Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, direktör yardımcılığını Doç. Dr. Hülya Şimga yürütmektedir.
 

UNESCO HAKKINDA

Birleşmiş Milletler'in uzmanlaşmış ajanslarından biri olan UNESCO'nun görevi, barışın inşasına, fakirlikle mücadeleye, sürdürülebilir kalkınmaya ve kültürlerarası diyaloğa eğitim, bilim, kültür, iletişim ve bilgi alanlarında katkıda bulunmaktır. UNESCO'nun odaklanmakta olduğu iki küresel öncelik Cinsiyet Eşitliği, ve Afrika'dır.
Cinsiyet Eşitliği, 2008'den bu yana kurumun küresel öncelikleri arasındadır. UNESCO, tüm programlarında cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak, çalışanlarını kadın erkek eşitliği alanında eğitmek, ve UNESCO'nun çalışma alanları olan eğitim, bilim, kültür, iletişim ve bilgi alanlarında kadınların lider roller almalarını desteklemek amacıyla dünyanın önde gelen cinsiyet eşitliği eğitim programlarından birini geliştirmiştir.