18 Ağustos 2017 

Anadolu Bursiyerleri Programı büyüyor!

Üniversitemizin Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörü Zeynep Başak Çivi ile biraraya gelerek Anadolu Bursiyerleri Programının başlangıcından bugüne gelişimini konuştuk. CASE tarafından Golden Award ile de ödüllendirilen program hakkında merak ettiklerinizi Zeynep Hanım'a sorduk.

Anadolu Bursiyerleri Programı nasıl başladı?

Potanisyeli yüksek olan öğrencileri, en donanımlı eğitim imkanlarıyla buluşturmak aslında toplumumuz için önemli bir kazanım. Ancak ülkemizde maalesef burs imkanları eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için yeterli değil. 2010 yılında üniversitemize %50 burslu olarak yerleşebilecek olan, ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversitemizi %50 burslu tercih edemeyecek olan görme engelli bir aday aslında programımızın ilham kaynağı oldu diyebiliriz. Rektörümüzün bu öğrencinin yüksek potansiyeli ve eğitim hedeflerinden etkilenerek sağladığı burs, sonrasında pek çok öğrenci için umut ışığı oldu. Vizyonumuzu paylaşan bağışçıların desteğini alabilirsek maddi imkansızlıklar sebebiyle hak ettikleri eğitim imkanlarıyla buluşamayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratabileceğimizi gördük. Rektörümüzün bizzat çabalarıyla ülkemizdeki hayırsever şahıs ve kurumlara programımızı anlattık. Aynı zamanda öğrencilerin kaderini tamamen üniversite sınavına bağlayan sisteme yeni bir boyut getirerek öğrencileri pek çok yönüyle değerlendirebileceğimiz bir sistem oluşturduk.

Programın seçim sürecinden biraz bahseder misiniz?

Koç Üniversitesi’nde eğitim gören Anadolu Bursiyerleri’nin sayısı çoğaldıkça programa olan talep de her yıl önemli bir artış gösteriyor. Bu yıl Anadolu Bursiyerleri Programı’na ülkemizin her köşesinden 3500’ü aşkın başvuru aldık. Başvuru sayısının bu denli yüksek olması ve aday profilinin tüm bölgelere dağılımı, ülkemiz genelinde eğitimde fırsat eşitliğine ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Anadolu Bursiyeri olmaya hak kazanan öğrencileri detaylı bir başvuru süreci neticesinde belirliyoruz. Öğrencilerin sınav başarılarının yanı sıra, sosyal faaliyetleri, referans mektupları, yazdıkları kompozisyonlar ve ailelerinin maddi gelir düzeyi ön eleme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Ön elemeyi geçen adayları üniversitemize davet ederek mülakatlar çerçevesinde değerlendiriyoruz. Rektörümüz, Dekanlarımız, bölüm hocalarımız ve ilgili birimlerimizin çalışanları ayrı ayrı mülakatlar yaparak her bir adayı daha yakından tanımaya gayret ediyorlar. Böylece mümkün olduğunca adayların potansiyellerini, hedeflerini, heves ve heyecanlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Seçilen öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf olarak, yurtlarda ücretsiz kalmaya, öğretim süresince ders kitabı giderlerinin karşılanmasına ve aylık cep harçlığı edinmeye hak kazanıyorlar. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak üniversitemize yerleşen öğrencilerden, normal eğitim süresi içinde burslarının devam koşulu olarak, üniversitenin yurtlarında konaklamaları, disiplin cezası almamaları, derslere düzenli ve sürekli biçimde devam etmeleri ve akademik sorumluluklarının bilincinde bireyler olmalarını bekliyoruz.

Bugün program hangi boyuta ulaştı? Bursiyerlerden ve bağışçılardan bahseder misiniz?

Anadolu Bursiyerleri Programı ilk yılında 6 bağışçı kurumun desteğiyle Anadolu’nun çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç sahibi 14 öğrenciye Koç Üniversitesi’nde tam burslu eğitim görme imkânı sundu. 2017 yılı itibariyle programa katılan yeni bağışçıların ve desteklerini sürdüren mevcut bağışçıların katkılarıyla, hayallerinin ötesinde akademik, sosyal ve kültürel olanaklara kavuşan bursiyer sayısı 376’ya ulaştı. Bugün programımıza katkıda bulunan 180’i aşkın bağışçımız var ve geliştirdiğimiz toplam kaynak tutarı yaklaşık 100 milyon TL. Ülkemizin her bir ilinden başvurular alırken, 81 ilimizin 75’inden öğrenciler üniversitemizde Anadolu Bursiyeri olarak eğitim görüyor.

Bugüne kadar kaç bursiyer mezun oldu? Neler yaptıklarını takip ediyor musunuz?

2016 yılında 6 bursiyerimiz programımızın ilk mezunları oldular. 2017’de ise 31 bursiyerimiz mezuniyet töreninde kep giydi. Her biri akademik ve profesyönel hedefleri olan öğrenciler. Çok iyi firmalarda kariyerine başlayan, yurtiçinde ve yurtdışında en iyi üniveristelerde akademik hayatını sürdüren bursiyerlerimiz var. Bizler de bu güzel gelişmeleri gördükçe, onları heyecanlı, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak topluma kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemize yerleştikleri ilk günden itibaren bursiyerlerimiz ile aramızda güçlü bir bağ oluşuyor. Gerek kendi ofisimiz kanalıyla, gerekse üniversitemizin Öğrenci Dekanlığı ve akademik birimleri kanalıyla bursiyerlerimizin üniversitemizin ortamına en iyi şekilde adapte olduklarından ve kampüs imkanlarından en iyi şekilde faydalandıklarından emin olmaya çalışıyoruz. Öğrencilik zamanlarından itibaren çok yakından takip ettiğimiz bursiyerlerimizle mezuniyetleri sonrasında da bağımızın güçlenerek devam etmesi en büyük dileğimiz.

Programın geleceği için nasıl planlarınız var?

Anadolu Bursiyerleri Programı ülkemizde önemli bir ihtiyaç olan eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırarak gençlerimizi ulaşmak istedikleri hedeflere bir adım daha yaklaştırırken, toplumumuz için hayırseverlik, dayanışma ve empati anlayışının pekişmesine yol açan bir program haline geldi. Programımızın bugün başka üniversitelere de örnek olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Ümit ediyoruz ki Anadolu Bursiyerleri Programı daha çok sayıda bağışçının desteğini alarak her geçen yıl daha çok öğrencimizin hayatına dokunmaya devam edecek. Bunun için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hayırsever kişi ve kuruluşlara ulaşmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin 25’inci yılını kutlarken tüm kaynak geliştirme hedeflerimizi Anadolu Bursiyerleri Programımız üzerinde yoğunlaştırdık. Özellikle mezunlarımızın programımızın misyonuna ortak olarak bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Artık toplam mezun sayısı 12000’i aşmış, her yıl 1000 civarında mezun veren bir üniversiteyiz. Mezunlarımız bir araya geldiklerinde çok ufak bağışlarla bile çok büyük fark yaratabilecek bir topluluk haline geldi. Her bir mezun sınıfımızın en az bir bursiyer destekleyeceği bir kurgu ile programımızın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu yapıda, her bir mezun sınıfımızdan toplanacak 30.000 TL yıllık bağışa karşılık olarak üniversitemiz de iki misli oranında katkıda bulunacak. Böylelikle mezunlarımızla birlikte hareket ederek, üniversitemizin imkanlarını daha çok sayıda öğrenciye ulaştırabileceğiz. Yürüteceğimiz iletişim çalışmalarıyla programımıza ve programımızın toplumsal etkilerine daha çok vurgu yapmayı amaçlıyoruz. Mezunlarımızın gerek maddi katkılarıyla, gerekse paylaşımlarıyla programımızın gelişmesi ve yaygınlaşması için verecekleri destekler bizim için çok değerli olacaktır.

Anadolu Bursiyerleri Programı bağışçı broşürü için tıklayınız.
Anadolu Bursiyerleri Programı web sitesi için tıklayınız.