5 Ağustos 2013 

Her yıl yükselen grafik: LYS 2013 Değerlendirmesi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Lisans Yerleştirme Sınavlarısonucu ortaya çıkan güzel tabloyu ve yükselen grafiği mezunlarımızla paylaşmak istiyoruz.

2013 yılı yerleştirmeleri için YÖK’e bildirdiğimiz 962 öğrencilik kontenjan YÖK tarafından önerdiğimiz şekilde onaylanmış ve 26 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarına göre açıklanan kontenjanımızın tamamı dolmuştur.

Üniversitemiz üstün başarılı öğrencileri çekmeye devam etmektedir: 2011 ve 2012 yıllarında elde ettiğimiz iyileşmeler 2013 yılında daha da ileriye taşınmıştır:

 

YIL

İlk

100’den

İlk

500’den

İlk

1,000’
den

İlk

2,000’
den

İlk

5,000’
den

İlk

10,000’
den

2013

24

80

130

196

288

402

2012

19

97

148

191

261

350

2011

21

86

136

177

240

311

2013 yılında Üniversitemize yerleştirilen her 10 öğrenciden yaklaşık olarak 8’i ilk 40,000’den gelmektedir: 2012 yılında 967 öğrencilik kontenjanımıza yerleştirilen öğrencilerin %36’sı ilk 10,000’den, %55’i ilk 20,000’den, %66’sı ilk 30,000’den ve %77’si ilk 40,000’den Üniversitemize yerleştirilmişti. 2012 yılında elde ettiğimiz iyileşmeler 2013 yılında da devam etmiş ve söz konusu oranlar %42, %57, %68 ve %78 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerden sadece %0.3’ü 100,000’den daha alt sıralardan gelmektedir: Bu oran 2010’da %20, 2011’de %15 ve 2012’de %1 olarak gerçekleşmiştir.

Birçok programda taban sıralamaları 2012 yılına göre iyileşmiştir: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde Psikoloji programında burssuz öğrenci kontenjanı artmış olmasına rağmen taban sıralama 47,136’dan 43,725’e iyileşme göstermiştir. Medya ve Görsel Sanatlar programında burssuz öğrenci kontenjanı iki katına çıkarılmasına rağmen taban sıralama 22,220’den 21,284’e çıkmıştır. Hukuk Fakültesi’nde taban sıralama 2012 yılındaki 18,651 seviyesine yakın olarak 18,610’a çıkmıştır. Fen Bilimleri Fakültesi’nde Fizik programında taban sıralama 22,780’den 9,803’e çıkmıştır. Mühendislik Fakültesi’nde Endüstri Mühendisliği burssuz öğrenci kontenjanı artmasına rağmen taban sıralaması 30,528’den 23,874’e çıkmıştır. Benzer bir şekilde, Makine Mühendisliği burssuz öğrenci kontenjanı 5’ten 12’ye yükseltilmiş olmasına rağmen taban sıralaması 40,972’den 38,563’e çıkmıştır. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2011 yılında 212,082 olarak gerçekleşen taban sıralama, programa 2012 yılından itibaren sadece burslu öğrencilerin kabul edilmesiyle 2012 yılında 64,665’e, 2013 yılında 58,494’e çıkmıştır.

2013  LYS    Yerleştirme    Sonuçları

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

İŞLETME

İŞLETME

İŞLETME

İŞLETME

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

92

14

18

30

56

15

16

67

52

16

16

70

151.374

1.148

8.669

49.748

76.295

1.372

9.745

46.903

86.712

1.824

10.474

55.455

EKONOMİ

EKONOMİ

EKONOMİ

EKONOMİ

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

40

15

16

23

19

13

15

47

26

14

12

48

164.718

290

7.720

43.021

64.277

693

9.345

42.274

65.922

1.066

6.460

43.760

UL.İL.

UL.İL.

UL.İL.

UL.İL.

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

40

12

15

25

20

10

16

54

12

10

24

54

172.542

1.590

23.169

74.383

108.294

1.425

18.878

94.251

102.176

2.023

21.031

90.406

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

HUKUK

HUKUK

HUKUK

HUKUK

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek
 

66

9

4

4

68

16

-

-

70

16

-

-

22.400

74

231

842

18.651

179

-

-

18.610

170

-

-

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

KİMYA

Tam

10

10

8

22.637

17.997

24.013

MATEMATİK

Tam

10

10

8

12.935

16.384

10.490

FİZİK

Tam

8

8

6

26.703

22.780

9.803

MO.BİY.GEN

MO.BİY.GEN

MO.BİY.GEN

MO.BİY.GEN

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

-

8

8

4

-

8

8

4

4

8

12

6

 

5.320

29.464

38.377

 

3.600

27.524

30.114

59.481

3.634

36.851

48.433

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

22

4

4

4

16

4

4

10

20

8

4

12

58.339

673

8.425

19.139

47.136

383

5.451

23.690

43.725

2.437

6.245

18.199

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

Burssuz

Tam Yarım

Çeyrek

7

4

9

4

-

4

8

14

-

4

10

-

187.561

1.995

31.575

66.604

-

1.830

30.178

121.517

-

5.733

34.263

-

İNGL. DİLİ

İNGL. DİLİ

İNGL. DİLİ

İNGL. DİLİ

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

4

4

6

-

-

4

6

4

4

4

4

6

6.045

18

1.120

-

-

281

1.259

1.895

8.874

240

974

3.564

FELSEFE

Tam

8

8

8

9.338

6.562

19.665

AR SAN TAR

Tam

8

8

8

2.619

1.446

2.928

TARİH

Tam

8

8

8

827

967

1.629 (920)

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

MED.VE.
GÖRSEL
MED.VE.
GÖRSEL
MED.VE.
GÖRSEL

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

13

6

10

-

6

6

8

10

12

10

6

8

80.650

284

7.300

-

22.220

283

3.343

10.449

21.284

783

3.968

9.593

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

BİLGİ. MÜH

BİLGİ. MÜH

BİLGİ. MÜH

BİLGİ. MÜH

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

5

6

25

16

3

6

26

15

6

6

20

16

58.120

1.369

26.406

50.118

41.313

617

21.398

40.549

41.292

1.707 (552)

16.419

35.564

EL.ELK MÜH

EL.ELK MÜH

EL.ELK MÜH

EL.ELK MÜH

Burssuz

Tam Yarım

Çeyrek

9

9

20

20

5

8

22

22

18

12

10

18

44.237

580

18.665

38.067

30.347

364

14.073

33.811

35.952

871 (233)

7.574

30.234

END. MÜH.

END. MÜH.

END. MÜH.

END. MÜH.

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

25

8

18

14

24

8

17

26

28

10

10

20

35.895

806

10.954

18.954

30.528

451

5.746

19.173

23.874

740

5.161

11.593

MAK. MÜH.

MAK. MÜH.

MAK. MÜH.

MAK. MÜH.

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

13

6

28

16

5

6

25

22

12

6

18

18

48.996

1.766

25.358

38.082

40.972

793

20.789

40.088

38.563

884

16.042

31.288

Kİ.BİY MÜH

Kİ.BİY MÜH

Kİ.BİY MÜH

Kİ.BİY MÜH

Burssuz

Tam

Yarım

Çeyrek

4

4

28

16

3

5

28

13

-

4

26

6

54.905

4.829

34.144

49.487

63.539

2.533

38.922

55.694

-

2.448

40.200

45.703

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

TIP

TIP

Tam

Yarım

30

10

20

20

15

25

603

2.496

215

9.474 (3.417)

203

4.180

   

KONTENJANLAR

TABAN SIRALAMASI

BÖLÜM

BURS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

Burssuz

Tam

20

10

-

30

-

30

212.082

42.770

-

64.665

-

58.494

Tarih Tam Burslu, Bilgisayar Mühendisliği Tam Burslu ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Tam Burslu programlarında taban puan alan öğrencinin TÜBİTAK vb. nedenlerle ek puan almış fakat sıralamasının buna bağlı revize edilmemiş olması nedeniyle parantez içinde bu öğrenciyi takip eden en düşük diğer sıralama belirtilmiştir.